99.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 4 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 392536 2002 2002

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,561 ریال

کمترین قیمت388960 ریال

بیشترین قیمت400400 ریال

تقاضا3630 تن

PVC S65 Bandar 369256 3520 3520

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,561 ریال

کمترین قیمت362699 ریال

بیشترین قیمت373888 ریال

تقاضا4708 تن

PVC S65 Ghadir 374619 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,561 ریال

کمترین قیمت366960 ریال

بیشترین قیمت379939 ریال

تقاضا2380 تن

PVC S65 Ghadir 357834 600 600

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,561 ریال

کمترین قیمت356356 ریال

بیشترین قیمت363888 ریال

تقاضا1560 تن

7322 7322 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 440529 360 360

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت438890 ریال

بیشترین قیمت442899 ریال

تقاضا1488 تن

510L Jam 397034 960 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت395579 ریال

بیشترین قیمت398999 ریال

تقاضا2544 تن

550J Jam 383447 288 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت376999 ریال

بیشترین قیمت398888 ریال

تقاضا1056 تن

SF 060 polynar 390221 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت388999 ریال

بیشترین قیمت392559 ریال

تقاضا1800 تن

RG 1102 XK Rejal 386374 957 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت377777 ریال

بیشترین قیمت398999 ریال

تقاضا1566 تن

RG 1102XL Rejal 394707 435 435

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت393889 ریال

بیشترین قیمت398899 ریال

تقاضا1349 تن

HP 565S Arak 356575 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه356,575 ریال

کمترین قیمت356575 ریال

بیشترین قیمت356575 ریال

حتما بخوانید :
صیانت از ذخایر نفت و گاز در برنامه‌های اوجی است

تقاضا1100 تن

Z30S Marun 422102 357 357

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت417999 ریال

بیشترین قیمت424899 ریال

تقاضا1071 تن

Z30S Marun 433621 462 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت431899 ریال

بیشترین قیمت435699 ریال

تقاضا1914 تن

C30S Marun 388906 1320 1320

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت388000 ریال

بیشترین قیمت400889 ریال

تقاضا3938 تن

HP 500J 360578 726 726

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت358566 ریال

بیشترین قیمت362899 ریال

تقاضا1364 تن

HP 500J 362717 231 231

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت360899 ریال

بیشترین قیمت362899 ریال

تقاضا525 تن

552R Navid 403686 714 714

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت399989 ریال

بیشترین قیمت405999 ریال

تقاضا1344 تن

510L Navid 391043 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت388888 ریال

بیشترین قیمت396000 ریال

تقاضا945 تن

ZH 550J navid 377794 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت376000 ریال

بیشترین قیمت382000 ریال

تقاضا819 تن

9770 9770 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 438769 550 550

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه348,660 ریال

کمترین قیمت431999 ریال

بیشترین قیمت450009 ریال

تقاضا1122 تن

440G jam 379391 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه349,127 ریال

کمترین قیمت376899 ریال

بیشترین قیمت383999 ریال

تقاضا462 تن

548R jam 407637 990 990

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه348,660 ریال

کمترین قیمت396999 ریال

بیشترین قیمت430000 ریال

تقاضا1518 تن

RP340 jam 410388 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,581 ریال

کمترین قیمت409599 ریال

حتما بخوانید :
مدیرعامل شرکت ملی نفت: برای تبدیل ذخایر به ثروت باید از علم و فناوری بهره گیریم

بیشترین قیمت411109 ریال

تقاضا638 تن

RPX-345S jam 400404 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,581 ریال

کمترین قیمت396999 ریال

بیشترین قیمت412669 ریال

تقاضا638 تن

MR230 395408 506 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,287 ریال

کمترین قیمت394749 ریال

بیشترین قیمت396899 ریال

تقاضا836 تن

C30G 396654 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت394999 ریال

بیشترین قیمت400000 ریال

تقاضا1474 تن

ZB 548R navid 412275 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,660 ریال

کمترین قیمت400000 ریال

بیشترین قیمت441789 ریال

تقاضا504 تن

ZR230-navid 391168 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,287 ریال

کمترین قیمت389999 ریال

بیشترین قیمت394579 ریال

تقاضا336 تن

332C navid 425663 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,899 ریال

کمترین قیمت423649 ریال

بیشترین قیمت426999 ریال

تقاضا294 تن

ZR340r navid 411119 84 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,581 ریال

کمترین قیمت404899 ریال

بیشترین قیمت423559 ریال

تقاضا210 تن

ZH 515 MA navid 403323 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,660 ریال

کمترین قیمت401569 ریال

بیشترین قیمت410000 ریال

تقاضا273 تن

ZH 500M 352295 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,391 ریال

کمترین قیمت351699 ریال

بیشترین قیمت353189 ریال

تقاضا147 تن

4117 4117 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 349080 600 600

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,312 ریال

کمترین قیمت348888 ریال

بیشترین قیمت349444 ریال

تقاضا816 تن

RG 1104 K-rejal 349571 870 870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,312 ریال

کمترین قیمت349499 ریال

بیشترین قیمت349799 ریال

تقاضا1109 تن

ZH 525J navid 349352 714 714

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,312 ریال

حتما بخوانید :
عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی بخشی از جاده تمبی-چم فراخ آغاز شد

کمترین قیمت349111 ریال

بیشترین قیمت349789 ریال

تقاضا1050 تن

2184 2184 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر F300 Entekhab 382776 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه382,776 ریال

کمترین قیمت382776 ریال

بیشترین قیمت382776 ریال

تقاضا10 تن

10 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTA 422842 32 32

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه398,523 ریال

کمترین قیمت417777 ریال

بیشترین قیمت427907 ریال

تقاضا64 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 392618 176 176

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه377,368 ریال

کمترین قیمت390888 ریال

بیشترین قیمت395009 ریال

تقاضا384 تن

نخ پلی استر 48F180DTC 362228 45 15

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه362,228 ریال

کمترین قیمت362228 ریال

بیشترین قیمت362228 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 369621 50 50

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه362,273 ریال

کمترین قیمت368999 ریال

بیشترین قیمت372109 ریال

تقاضا70 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 347782 45 15

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه347,782 ریال

کمترین قیمت347782 ریال

بیشترین قیمت347782 ریال

تقاضا30 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 347782 30

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه347,782 ریال

کمترین قیمت347782 ریال

بیشترین قیمت347782 ریال

تقاضا30 تن

نخ پلی استر SD160D48FAA 473399 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه439,381 ریال

کمترین قیمت473399 ریال

بیشترین قیمت473399 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر SD250D48FAA 401021 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه401,021 ریال

کمترین قیمت401021 ریال

بیشترین قیمت401021 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر SD485D96FAA 412799 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه398,823 ریال

کمترین قیمت412799 ریال

بیشترین قیمت412799 ریال

تقاضا80 تن

448 418

منبع : wikiplast.ir
2022-01-24 20:03:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.