99.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 11 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 371650 1595 1595

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,263 ریال

کمترین قیمت369399 ریال

بیشترین قیمت375879 ریال

تقاضا2651 تن

PVC S65 Arvand 425826 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,263 ریال

کمترین قیمت420789 ریال

بیشترین قیمت436888 ریال

تقاضا520 تن

PVC S65 Bandar 364939 2706 2706

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,263 ریال

کمترین قیمت363889 ریال

بیشترین قیمت368368 ریال

تقاضا3850 تن

PVC S65 Ghadir 345939 1800 1800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,263 ریال

کمترین قیمت344581 ریال

بیشترین قیمت347055 ریال

تقاضا2440 تن

6231 6231 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 452771 360 360

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت451589 ریال

بیشترین قیمت454899 ریال

تقاضا1200 تن

552R Jam 440450 48 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت435000 ریال

بیشترین قیمت445899 ریال

تقاضا432 تن

510L Jam 408094 96 96

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت406888 ریال

بیشترین قیمت408789 ریال

تقاضا336 تن

510L Jam 407962 960 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت406000 ریال

بیشترین قیمت412779 ریال

تقاضا3096 تن

550J Jam 409226 288 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت406666 ریال

بیشترین قیمت411999 ریال

تقاضا984 تن

550J Jam 392899 24 24

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت392899 ریال

بیشترین قیمت392899 ریال

تقاضا72 تن

SF 060 polynar 411780 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت409999 ریال

بیشترین قیمت415780 ریال

تقاضا1860 تن

RG 1102 XK Rejal 412411 870 870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت410529 ریال

بیشترین قیمت415513 ریال

تقاضا1697 تن

RG 1102XL Rejal 407332 435 435

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت405899 ریال

بیشترین قیمت410898 ریال

تقاضا1066 تن

Z30s Ar 433681 300 300
حتما بخوانید :
عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت430999 ریال

بیشترین قیمت435999 ریال

تقاضا1060 تن

HP 565S Arak 360150 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه360,150 ریال

کمترین قیمت360150 ریال

بیشترین قیمت360150 ریال

تقاضا1200 تن

Z30S Marun 421746 1100 1100

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت413413 ریال

بیشترین قیمت431899 ریال

تقاضا2068 تن

V 30S 404929 880 880

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت400999 ریال

بیشترین قیمت408589 ریال

تقاضا1738 تن

HP 500J 384313 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت374899 ریال

بیشترین قیمت390999 ریال

تقاضا220 تن

C30G 396469 154 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت393607 ریال

بیشترین قیمت400899 ریال

تقاضا462 تن

C30G 391500 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت391000 ریال

بیشترین قیمت391999 ریال

تقاضا88 تن

C30S Marun 409735 1320 1320

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت405559 ریال

بیشترین قیمت415899 ریال

تقاضا2838 تن

C30S Marun 405889 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت402889 ریال

بیشترین قیمت408888 ریال

تقاضا220 تن

552R Navid 430305 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت428899 ریال

بیشترین قیمت433019 ریال

تقاضا1092 تن

510L Navid 411297 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت410500 ریال

بیشترین قیمت413889 ریال

تقاضا966 تن

ZH 550J navid 414372 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت410699 ریال

بیشترین قیمت419999 ریال

تقاضا672 تن

10198 10198 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 400678 770 770

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه351,975 ریال

کمترین قیمت396259 ریال

بیشترین قیمت408888 ریال

تقاضا1056 تن

440G jam 364344 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه352,440 ریال

کمترین قیمت362789 ریال

بیشترین قیمت366889 ریال

تقاضا418 تن

440G jam 352440 66 66
حتما بخوانید :
اختصاص 3.5 میلیون تن در سال خوراک به صنایع تکمیلی با اجرای زنجیره

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه352,440 ریال

کمترین قیمت352440 ریال

بیشترین قیمت352440 ریال

تقاضا66 تن

548R jam 385151 990 990

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه351,975 ریال

کمترین قیمت380519 ریال

بیشترین قیمت388700 ریال

تقاضا1254 تن

RP340 jam 400806 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,882 ریال

کمترین قیمت398899 ریال

بیشترین قیمت402579 ریال

تقاضا528 تن

RPX-345S jam 401671 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,882 ریال

کمترین قیمت398695 ریال

بیشترین قیمت403799 ریال

تقاضا374 تن

RP 210G 353918 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه353,918 ریال

کمترین قیمت353918 ریال

بیشترین قیمت353918 ریال

تقاضا20 تن

MR230 388120 308 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,466 ریال

کمترین قیمت387419 ریال

بیشترین قیمت390999 ریال

تقاضا418 تن

MR230 380466 352 352

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,466 ریال

کمترین قیمت380466 ریال

بیشترین قیمت380466 ریال

تقاضا352 تن

ZB 548R navid 396654 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,975 ریال

کمترین قیمت392392 ریال

بیشترین قیمت402259 ریال

تقاضا336 تن

ZR230-navid 401533 168 168

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه380,466 ریال

کمترین قیمت399111 ریال

بیشترین قیمت405599 ریال

تقاضا315 تن

332C navid 427057 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,093 ریال

کمترین قیمت425960 ریال

بیشترین قیمت428999 ریال

تقاضا273 تن

ZR340r navid 401842 126 126

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه354,882 ریال

کمترین قیمت400099 ریال

بیشترین قیمت408799 ریال

تقاضا231 تن

ZH 515 MA navid 408339 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,975 ریال

کمترین قیمت407159 ریال

بیشترین قیمت411789 ریال

تقاضا252 تن

ZH 500M 339764 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت339764 ریال

بیشترین قیمت339764 ریال

تقاضا21 تن

ZH 500M 339764 105 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,764 ریال

کمترین قیمت339764 ریال

بیشترین قیمت339764 ریال

تقاضا84 تن

4138 4158 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 397498 24 24

نوع قراردادنقدی

حتما بخوانید :
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد

قیمت پایه عرضه342,671 ریال

کمترین قیمت397498 ریال

بیشترین قیمت397498 ریال

تقاضا72 تن

HP525j jam 366735 600 600

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,671 ریال

کمترین قیمت366666 ریال

بیشترین قیمت366883 ریال

تقاضا840 تن

RG 1104 K-rejal 366650 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,671 ریال

کمترین قیمت366608 ریال

بیشترین قیمت366788 ریال

تقاضا696 تن

ZH 525J navid 366586 651 651

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,671 ریال

کمترین قیمت366503 ریال

بیشترین قیمت366737 ریال

تقاضا840 تن

1884 1884 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 396427 95 95

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه385,230 ریال

کمترین قیمت394999 ریال

بیشترین قیمت398139 ریال

تقاضا171 تن

نخ پلی استر 48F180DTA 430663 32 32

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه409,023 ریال

کمترین قیمت430663 ریال

بیشترین قیمت430663 ریال

تقاضا80 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 398841 176 176

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه382,418 ریال

کمترین قیمت396999 ریال

بیشترین قیمت401119 ریال

تقاضا352 تن

نخ پلی استر 48F180DTB 40

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه392,662 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 367121 30 30

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه367,121 ریال

کمترین قیمت367121 ریال

بیشترین قیمت367121 ریال

تقاضا30 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 60

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه352,436 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر SD160D48FAA 485999 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه463,254 ریال

کمترین قیمت485999 ریال

بیشترین قیمت485999 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر SD485D96FAA 418673 100 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه418,673 ریال

کمترین قیمت418673 ریال

بیشترین قیمت418673 ریال

تقاضا60 تن

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 454442 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه454,442 ریال

کمترین قیمت454442 ریال

بیشترین قیمت454442 ریال

تقاضا20 تن

نخ پلی استر SD250D48FAA 413242 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,242 ریال

کمترین قیمت413242 ریال

بیشترین قیمت413242 ریال

تقاضا40 تن

613 473

منبع : wikiplast.ir
2022-01-31 20:39:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.