98.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 13 دی 1400

امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 389742 3212 3212

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه369,474 ریال

کمترین قیمت387888 ریال

بیشترین قیمت391899 ریال

تقاضا5049 تن

E6834 arvand 456472 462 462

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه453,334 ریال

کمترین قیمت455669 ریال

بیشترین قیمت459999 ریال

تقاضا506 تن

PVC S65 Bandar 383735 2706 2706

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه369,474 ریال

کمترین قیمت381960 ریال

بیشترین قیمت388889 ریال

تقاضا3916 تن

PVC S65 Ghadir 394761 300 300

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه369,474 ریال

کمترین قیمت393500 ریال

بیشترین قیمت395989 ریال

تقاضا1000 تن

PVC S65 Ghadir 401666 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه369,474 ریال

کمترین قیمت395999 ریال

بیشترین قیمت404747 ریال

تقاضا2640 تن

7680 7680 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر (پودر) LLD 209 arak 306350 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه306,350 ریال

کمترین قیمت306350 ریال

بیشترین قیمت306350 ریال

تقاضا100 تن

100 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 392945 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت390123 ریال

بیشترین قیمت394589 ریال

تقاضا1848 تن

510L Jam 364704 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت362759 ریال

بیشترین قیمت368899 ریال

تقاضا1368 تن

550J Jam 358364 480 480

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت355780 ریال

بیشترین قیمت360599 ریال

تقاضا984 تن

SF 060 polynar 367683 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت366780 ریال

حتما بخوانید :
لزوم انتخاب وزیر نفت اصلح برای مقابله با چالش تأمین درآمد

بیشترین قیمت368985 ریال

تقاضا2000 تن

RG 1102 XK Rejal 356369 348 348

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت352780 ریال

بیشترین قیمت360000 ریال

تقاضا653 تن

RG 1102XL Rejal 359044 522 522

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت358000 ریال

بیشترین قیمت365780 ریال

تقاضا1327 تن

RG 1102 L 362421 174 174

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت362000 ریال

بیشترین قیمت365369 ریال

تقاضا544 تن

552R Maroun 387985 1144 1144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت386559 ریال

بیشترین قیمت390789 ریال

تقاضا2574 تن

Z30S Marun 398201 374 374

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت397579 ریال

بیشترین قیمت400409 ریال

تقاضا1188 تن

C30S Marun 366615 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت363789 ریال

بیشترین قیمت370899 ریال

تقاضا2464 تن

552R Navid 387645 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت385699 ریال

بیشترین قیمت391000 ریال

تقاضا1176 تن

510L Navid 362759 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت359000 ریال

بیشترین قیمت365999 ریال

تقاضا1218 تن

ZH 550J navid 354248 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت352429 ریال

بیشترین قیمت356169 ریال

تقاضا756 تن

7634 7634 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 534214 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,605 ریال

کمترین قیمت527123 ریال

بیشترین قیمت541549 ریال

تقاضا616 تن

RP340 jam 392684 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه367,953 ریال

کمترین قیمت391689 ریال

بیشترین قیمت394009 ریال

تقاضا836 تن

حتما بخوانید :
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 2 بهمن 1400

RPX-345S jam 386156 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه367,953 ریال

کمترین قیمت384999 ریال

بیشترین قیمت387779 ریال

تقاضا550 تن

EPX-3130UV jam 404159 66 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه361,558 ریال

کمترین قیمت397813 ریال

بیشترین قیمت407885 ریال

تقاضا88 تن

MR230 413875 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه393,534 ریال

کمترین قیمت410999 ریال

بیشترین قیمت414839 ریال

تقاضا990 تن

ZB 548R navid 554958 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,605 ریال

کمترین قیمت550989 ریال

بیشترین قیمت562897 ریال

تقاضا483 تن

ZR230-navid 407408 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه393,534 ریال

کمترین قیمت405649 ریال

بیشترین قیمت411999 ریال

تقاضا399 تن

332C navid 438371 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,721 ریال

کمترین قیمت437589 ریال

بیشترین قیمت439378 ریال

تقاضا336 تن

ZR340r navid 379024 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه367,953 ریال

کمترین قیمت377577 ریال

بیشترین قیمت379699 ریال

تقاضا294 تن

ZH 515 MA navid 379830 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,767 ریال

کمترین قیمت375009 ریال

بیشترین قیمت382889 ریال

تقاضا231 تن

ZH 500M 347851 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,721 ریال

کمترین قیمت346999 ریال

بیشترین قیمت349555 ریال

تقاضا84 تن

1985 1985 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 356372 720 720

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,465 ریال

کمترین قیمت356305 ریال

بیشترین قیمت356499 ریال

تقاضا984 تن

HP 525J maron 356379 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,465 ریال

کمترین قیمت356309 ریال

بیشترین قیمت356600 ریال

تقاضا1430 تن

ZH 525J navid 356367 714 714

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,465 ریال

حتما بخوانید :
پیام وزیر نفت به مناسبت سالروز بازگشت پیکر شهید تندگویان به میهن

کمترین قیمت356265 ریال

بیشترین قیمت356509 ریال

تقاضا1029 تن

2534 2534 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 359870 208 208

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه359,870 ریال

کمترین قیمت359870 ریال

بیشترین قیمت359870 ریال

تقاضا208 تن

نخ پلی استر 48F180DTB 366384 70 70

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه366,384 ریال

کمترین قیمت366384 ریال

بیشترین قیمت366384 ریال

تقاضا70 تن

نخ پلی استر 48F180DTC 105

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه351,729 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 345457 60 60

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه345,457 ریال

کمترین قیمت345457 ریال

بیشترین قیمت345457 ریال

تقاضا60 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 105

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه331,656 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر 96F560DTB 345293 20

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه345,293 ریال

کمترین قیمت345293 ریال

بیشترین قیمت345293 ریال

تقاضا20 تن

نخ پلی استر 96F560DTB 345293 60 40

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه345,293 ریال

کمترین قیمت345293 ریال

بیشترین قیمت345293 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر 96F560DTC 50

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه331,481 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر SD485D96FAA 391214 60 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه391,214 ریال

کمترین قیمت391214 ریال

بیشترین قیمت391214 ریال

تقاضا60 تن

نخ پلی استر SD250D48FAA 392763 60 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه392,763 ریال

کمترین قیمت392763 ریال

بیشترین قیمت392763 ریال

تقاضا60 تن

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه441,441 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

798 518

منبع : wikiplast.ir
2022-01-03 19:54:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.