95.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 8 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 463049 462 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه463,049 ریال

کمترین قیمت463049 ریال

بیشترین قیمت463050 ریال

تقاضا506 تن

PVC S65 Arvand 433354 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,993 ریال

کمترین قیمت431469 ریال

بیشترین قیمت440000 ریال

تقاضا2580 تن

PVC S65 Arvand 433082 2112 2112

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,993 ریال

کمترین قیمت430899 ریال

بیشترین قیمت435435 ریال

تقاضا4323 تن

PVC S65 Bandar 432885 2508 2508

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه377,993 ریال

کمترین قیمت431889 ریال

بیشترین قیمت436619 ریال

تقاضا5412 تن

PVC S65 Ghadir 437447 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,993 ریال

کمترین قیمت435500 ریال

بیشترین قیمت449999 ریال

تقاضا1140 تن

6682 6682 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 379477 1488 1488

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت378789 ریال

بیشترین قیمت381500 ریال

تقاضا1920 تن

510L Jam 405555 1008 1008

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت402899 ریال

بیشترین قیمت409119 ریال

تقاضا3072 تن

550J Jam 388694 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت385999 ریال

بیشترین قیمت390579 ریال

تقاضا960 تن

SF 060 polynar 409876 1020 720

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت407259 ریال

بیشترین قیمت412999 ریال

تقاضا2400 تن

RG 1102 L 403519 261 261

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت402899 ریال

بیشترین قیمت404579 ریال

تقاضا1131 تن

RG 1102XL Rejal 409588 522 522

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت407999 ریال

بیشترین قیمت411099 ریال

تقاضا1849 تن

RG 1102 XK Rejal 406382 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

سرک دلار به کانال پایین‌تر

کمترین قیمت402899 ریال

بیشترین قیمت408059 ریال

تقاضا1610 تن

HP 565S Arak 396999 1100 1100

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه396,999 ریال

کمترین قیمت396999 ریال

بیشترین قیمت396999 ریال

تقاضا1100 تن

552R Maroun 376154 1518 1518

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت375769 ریال

بیشترین قیمت376999 ریال

تقاضا1716 تن

Z30S Marun 377119 594 594

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت375999 ریال

بیشترین قیمت378888 ریال

تقاضا946 تن

V30G Marun 374527 17

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت374527 ریال

بیشترین قیمت374527 ریال

تقاضا17 تن

V30G Marun 374527 34 17

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت374527 ریال

بیشترین قیمت374527 ریال

تقاضا17 تن

Z30G Marun 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Z30G Marun 374527 374 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت374527 ریال

بیشترین قیمت374527 ریال

تقاضا110 تن

Z30G Marun 374527 30 10

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت374527 ریال

بیشترین قیمت374527 ریال

تقاضا10 تن

552R Navid 377423 252 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت376199 ریال

بیشترین قیمت378999 ریال

تقاضا483 تن

510L Navid 402672 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت396899 ریال

بیشترین قیمت407899 ریال

تقاضا1134 تن

ZH 550J navid 392223 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,527 ریال

کمترین قیمت386899 ریال

بیشترین قیمت411119 ریال

تقاضا609 تن

9942 9336 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 428022 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,940 ریال

کمترین قیمت426666 ریال

بیشترین قیمت429000 ریال

تقاضا242 تن

نکات مهم + عرضه های غیربهین یابی محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 26 دی 1400

440L jam 446911 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,493 ریال

کمترین قیمت443999 ریال

بیشترین قیمت450111 ریال

تقاضا616 تن

548R jam 397779 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,493 ریال

کمترین قیمت393999 ریال

بیشترین قیمت405889 ریال

تقاضا594 تن

RPX-345S jam 406868 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه396,313 ریال

کمترین قیمت402519 ریال

بیشترین قیمت414999 ریال

تقاضا484 تن

EPX-3130UV jam 401900 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه401,900 ریال

کمترین قیمت401900 ریال

بیشترین قیمت401900 ریال

تقاضا88 تن

RP340 jam 417509 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه396,313 ریال

کمترین قیمت416416 ریال

بیشترین قیمت418999 ریال

تقاضا748 تن

548T jam 401355 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,493 ریال

کمترین قیمت400313 ریال

بیشترین قیمت402999 ریال

تقاضا132 تن

MR230 437735 484 484

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه420,893 ریال

کمترین قیمت435399 ریال

بیشترین قیمت438999 ریال

تقاضا924 تن

(پودر) ZB 548R 18

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,838 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZH 515 MA navid 405141 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه386,258 ریال

کمترین قیمت403879 ریال

بیشترین قیمت406559 ریال

تقاضا231 تن

ZR340r navid 427045 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه396,313 ریال

کمترین قیمت420000 ریال

بیشترین قیمت433999 ریال

تقاضا294 تن

ZB 548T navid 388493 63 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,493 ریال

کمترین قیمت388493 ریال

بیشترین قیمت388493 ریال

تقاضا42 تن

ZB 548R navid 393636 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,493 ریال

کمترین قیمت393169 ریال

بیشترین قیمت393890 ریال

تقاضا168 تن

ZR 348T 396313 21 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه396,313 ریال

کمترین قیمت396313 ریال

بیشترین قیمت396313 ریال

تقاضا21 تن

ZR230-navid 426905 168 168

نوع قراردادنقدی

جزییات تغییر ساختار وزارت صمت / تولیدکنندگان و تجار با چه معاونانی سر و کار خواهند داشت؟

قیمت پایه عرضه420,893 ریال

کمترین قیمت426559 ریال

بیشترین قیمت428666 ریال

تقاضا252 تن

332C navid 412625 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه412,625 ریال

کمترین قیمت412625 ریال

بیشترین قیمت412625 ریال

تقاضا21 تن

332C navid 412625 168 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه412,625 ریال

کمترین قیمت412625 ریال

بیشترین قیمت412625 ریال

تقاضا147 تن

ZRCT230C navid 429831 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه429,831 ریال

کمترین قیمت429831 ریال

بیشترین قیمت429832 ریال

تقاضا105 تن

2948 2909 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه497,874 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا44 تن

HP525j jam 396655 912 912

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,320 ریال

کمترین قیمت396599 ریال

بیشترین قیمت396824 ریال

تقاضا1152 تن

RG 1104 K-rejal 396139 870 870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,320 ریال

کمترین قیمت396000 ریال

بیشترین قیمت396329 ریال

تقاضا1001 تن

ZH 525J navid 396431 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,320 ریال

کمترین قیمت396396 ریال

بیشترین قیمت396499 ریال

تقاضا777 تن

2721 2391 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTB 354679 15

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354679 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 340492 75 15

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه340,492 ریال

کمترین قیمت340492 ریال

بیشترین قیمت340492 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 354679 150 135

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354679 ریال

تقاضا135 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 369255 152 152

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا152 تن

377 317

منبع : wikiplast.ir
2021-11-29 19:59:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.