95.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 15 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 442938 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه370,943 ریال

کمترین قیمت440513 ریال

بیشترین قیمت447000 ریال

تقاضا3070 تن

PVC S65 Arvand 423841 2112 2112

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه370,943 ریال

کمترین قیمت421009 ریال

بیشترین قیمت439529 ریال

تقاضا3696 تن

E6834 arvand 469955 462 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه454,589 ریال

کمترین قیمت461555 ریال

بیشترین قیمت494599 ریال

تقاضا561 تن

PVC S65 Bandar 424310 2508 2508

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه370,943 ریال

کمترین قیمت415999 ریال

بیشترین قیمت433999 ریال

تقاضا3828 تن

PVC S65 Ghadir 408631 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه370,943 ریال

کمترین قیمت406999 ریال

بیشترین قیمت409139 ریال

تقاضا780 تن

PVC S65 Ghadir 435062 1200 1200

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه370,943 ریال

کمترین قیمت431999 ریال

بیشترین قیمت437999 ریال

تقاضا3800 تن

7882 7882 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 355289 144

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا144 تن

552R Jam 355289 2016 1584

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا1824 تن

550J Jam 358927 1488 1488

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت358151 ریال

بیشترین قیمت360159 ریال

تقاضا1824 تن

SF 060 polynar 384355 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت380500 ریال

بیشترین قیمت389999 ریال

تقاضا1840 تن

RG 1102 XK Rejal 368322 696 696

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت366500 ریال

بیشترین قیمت372700 ریال

تقاضا1044 تن

RG 1102XL Rejal 375984 783 783

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت374000 ریال

بیشترین قیمت378663 ریال

تقاضا1849 تن

RG 1102 L 379054 261 261

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت372000 ریال

بیشترین قیمت383000 ریال

تقاضا609 تن

552R Arak 355957 600 600

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355399 ریال

بیشترین قیمت356655 ریال

تقاضا920 تن

Z30s Ar 358582 200 200
سردخانه ۴۰۰ تنی پتروشیمی کارون به بهره‌برداری رسید

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت357357 ریال

بیشترین قیمت360999 ریال

تقاضا320 تن

510L Arak 377082 340 340

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت375999 ریال

بیشترین قیمت378000 ریال

تقاضا940 تن

Z30S Marun 355289 66

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا66 تن

Z30S Marun 355289 814 616

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا770 تن

Z30S Marun 355289 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا44 تن

C30S Marun 388779 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت388779 ریال

بیشترین قیمت388779 ریال

تقاضا154 تن

C30S Marun 386461 814 814

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت382780 ریال

بیشترین قیمت391069 ریال

تقاضا2068 تن

HP 550J maron 373939 33 33

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت373818 ریال

بیشترین قیمت373999 ریال

تقاضا132 تن

Z30G Marun 355289 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا44 تن

Z30G Marun 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Z30G Marun 355289 242 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا110 تن

Z30G Marun 355289 20 10

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا30 تن

552R Navid 358483 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت358299 ریال

بیشترین قیمت359599 ریال

تقاضا441 تن

510L Navid 377340 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت374000 ریال

بیشترین قیمت378999 ریال

تقاضا903 تن

ZH 550J navid 355289 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا42 تن

ZH 550J navid 355289 315 273

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا273 تن

10277 9715 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 18 مرداد 1400
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 441544 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه364,199 ریال

کمترین قیمت435889 ریال

بیشترین قیمت445889 ریال

تقاضا330 تن

440G jam 397177 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه364,645 ریال

کمترین قیمت395890 ریال

بیشترین قیمت398899 ریال

تقاضا176 تن

548R jam 388294 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه364,199 ریال

کمترین قیمت386690 ریال

بیشترین قیمت390813 ریال

تقاضا770 تن

RP340 jam 386474 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه386,474 ریال

کمترین قیمت386474 ریال

بیشترین قیمت386474 ریال

تقاضا44 تن

RP340 jam 386474 220 176

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه386,474 ریال

کمترین قیمت386474 ریال

بیشترین قیمت386474 ریال

تقاضا308 تن

RPX-345S jam 395502 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه386,474 ریال

کمترین قیمت391529 ریال

بیشترین قیمت406779 ریال

تقاضا330 تن

EPX-3130UV jam 413989 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,564 ریال

کمترین قیمت413989 ریال

بیشترین قیمت413989 ریال

تقاضا132 تن

548T jam 384719 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه364,199 ریال

کمترین قیمت382909 ریال

بیشترین قیمت385989 ریال

تقاضا154 تن

MR230 420652 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه410,976 ریال

کمترین قیمت419698 ریال

بیشترین قیمت421999 ریال

تقاضا814 تن

C30G 378179 902 902

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت375999 ریال

بیشترین قیمت380579 ریال

تقاضا1584 تن

X30G marun 355289 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا22 تن

X30G marun 355289 132 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,289 ریال

کمترین قیمت355289 ریال

بیشترین قیمت355289 ریال

تقاضا110 تن

ZB 548R navid 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه364,199 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZB 548T navid 364199 42 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه364,199 ریال

کمترین قیمت364199 ریال

بیشترین قیمت364199 ریال

تقاضا21 تن

ZR230-navid 419878 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه410,976 ریال

کمترین قیمت413009 ریال

بیشترین قیمت433559 ریال

تقاضا273 تن

ZRCT230C navid 419886 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه419,886 ریال

کمترین قیمت419886 ریال

بیشترین قیمت419886 ریال

برگزاری سومین نشست کمیته مشترک انرژی ایران و آلمان

تقاضا21 تن

ZRCT230C navid 419886 63 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه419,886 ریال

کمترین قیمت419886 ریال

بیشترین قیمت419886 ریال

تقاضا42 تن

332C navid 402437 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه388,256 ریال

کمترین قیمت400899 ریال

بیشترین قیمت403999 ریال

تقاضا273 تن

ZR340r navid 393593 105 105

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه386,474 ریال

کمترین قیمت392009 ریال

بیشترین قیمت397000 ریال

تقاضا168 تن

ZH 515 MA navid 393616 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه367,540 ریال

کمترین قیمت391219 ریال

بیشترین قیمت398888 ریال

تقاضا231 تن

(پودر) ZB 548R 18

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,347 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3676 3532 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 369629 1152 1152

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,630 ریال

کمترین قیمت369588 ریال

بیشترین قیمت369777 ریال

تقاضا1296 تن

RG 1104 K-rejal 369808 870 870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,630 ریال

کمترین قیمت369788 ریال

بیشترین قیمت369890 ریال

تقاضا1022 تن

HP 525J maron 362821 30 30

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,630 ریال

کمترین قیمت362465 ریال

بیشترین قیمت362999 ریال

تقاضا50 تن

ZH 525J navid 369434 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,630 ریال

کمترین قیمت369369 ریال

بیشترین قیمت369579 ریال

تقاضا735 تن

2661 2661 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 369255 19

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا19 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 369255 152 57

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا57 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 388414 144 144

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,457 ریال

کمترین قیمت385999 ریال

بیشترین قیمت391569 ریال

تقاضا416 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 354679 30

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354679 ریال

تقاضا30 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 354679 150 120

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354679 ریال

تقاضا120 تن

446 370

منبع : wikiplast.ir
2021-12-06 19:49:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.