95 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 24 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 552119 462 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه497,603 ریال

کمترین قیمت546214 ریال

بیشترین قیمت570560 ریال

تقاضا572 تن

PVC S65 Arvand 422407 4004 4004

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه398,694 ریال

کمترین قیمت418889 ریال

بیشترین قیمت430222 ریال

تقاضا5841 تن

PVC S65 Arvand 420955 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه398,694 ریال

کمترین قیمت416999 ریال

بیشترین قیمت435529 ریال

تقاضا1640 تن

PVC S65 Bandar 442508 1210 1210

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه398,694 ریال

کمترین قیمت430960 ریال

بیشترین قیمت456789 ریال

تقاضا2882 تن

PVC S65 Ghadir 398694 120

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه398,694 ریال

کمترین قیمت398694 ریال

بیشترین قیمت398694 ریال

تقاضا120 تن

PVC S65 Ghadir 398694 1700 1580

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه398,694 ریال

کمترین قیمت398694 ریال

بیشترین قیمت398694 ریال

تقاضا1720 تن

8376 8376 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 378333 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت377789 ریال

بیشترین قیمت379399 ریال

تقاضا1416 تن

510L Jam 380272 1440 1440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت375300 ریال

بیشترین قیمت383579 ریال

تقاضا2256 تن

550J Jam 378981 960 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت377199 ریال

بیشترین قیمت379999 ریال

تقاضا1272 تن

SF 060 polynar 386378 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت382000 ریال

بیشترین قیمت387780 ریال

تقاضا1500 تن

RG 1102XL Rejal 376680 783 783
جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی بدهکار

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت375000 ریال

بیشترین قیمت378888 ریال

تقاضا892 تن

RG 1102 XK Rejal 374780 957 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت374089 ریال

بیشترین قیمت375869 ریال

تقاضا1088 تن

HP 565S Arak 396283 1100 1100

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه396,283 ریال

کمترین قیمت396283 ریال

بیشترین قیمت396283 ریال

تقاضا1120 تن

552R Maroun 373851 330

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت373851 ریال

بیشترین قیمت373851 ریال

تقاضا330 تن

552R Maroun 375359 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت375359 ریال

بیشترین قیمت375359 ریال

تقاضا154 تن

552R Maroun 373851 1210 880

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت373851 ریال

بیشترین قیمت373851 ریال

تقاضا946 تن

C30S Marun 387064 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت385000 ریال

بیشترین قیمت390009 ریال

تقاضا1760 تن

V 30S 373851 352 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت373851 ریال

بیشترین قیمت373851 ریال

تقاضا110 تن

552R Navid 379123 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت378599 ریال

بیشترین قیمت380269 ریال

تقاضا420 تن

510L Navid 384094 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت382333 ریال

بیشترین قیمت385289 ریال

تقاضا336 تن

ZH 550J navid 388364 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,851 ریال

کمترین قیمت386869 ریال

بیشترین قیمت388999 ریال

تقاضا378 تن

10672 10430 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 412871 440 440
بازگشت 63 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,870 ریال

کمترین قیمت402780 ریال

بیشترین قیمت422222 ریال

تقاضا682 تن

440G jam 386920 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه385,310 ریال

کمترین قیمت385389 ریال

بیشترین قیمت387999 ریال

تقاضا242 تن

548R jam 408821 660 660

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,870 ریال

کمترین قیمت404513 ریال

بیشترین قیمت416888 ریال

تقاضا968 تن

RPX-345S jam 381564 88

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه381,564 ریال

کمترین قیمت381564 ریال

بیشترین قیمت381564 ریال

تقاضا88 تن

RPX-345S jam 381564 220 132

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه381,564 ریال

کمترین قیمت381564 ریال

بیشترین قیمت381564 ریال

تقاضا198 تن

EPX-3130UV jam 398092 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه398,092 ریال

کمترین قیمت398092 ریال

بیشترین قیمت398092 ریال

تقاضا220 تن

RP340 jam 383371 220 220

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه381,564 ریال

کمترین قیمت382941 ریال

بیشترین قیمت383999 ریال

تقاضا264 تن

548T jam 388703 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,870 ریال

کمترین قیمت388099 ریال

بیشترین قیمت389999 ریال

تقاضا418 تن

MR230 439186 506 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه405,804 ریال

کمترین قیمت431890 ریال

بیشترین قیمت441560 ریال

تقاضا1056 تن

ZH 515 MA navid 395383 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,870 ریال

کمترین قیمت393888 ریال

بیشترین قیمت396969 ریال

تقاضا210 تن

ZR340r navid 397262 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه381,564 ریال

کمترین قیمت396811 ریال

بیشترین قیمت397939 ریال

تقاضا147 تن

ZR 348T 381564 42 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه381,564 ریال

کمترین قیمت381564 ریال

بیشترین قیمت381564 ریال

تقاضا63 تن

ZR230-navid 441095 105 105
چتر حمایتی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت گسترده‌تر می‌شود

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه405,804 ریال

کمترین قیمت440559 ریال

بیشترین قیمت441899 ریال

تقاضا336 تن

332C navid 431860 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه408,669 ریال

کمترین قیمت430559 ریال

بیشترین قیمت432510 ریال

تقاضا126 تن

ZRCT230C navid 437489 42 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه414,619 ریال

کمترین قیمت436560 ریال

بیشترین قیمت438418 ریال

تقاضا84 تن

3320 3320 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 496205 330 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه496,205 ریال

کمترین قیمت496205 ریال

بیشترین قیمت496205 ریال

تقاضا132 تن

HP525j jam 413225 792 792

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,055 ریال

کمترین قیمت413000 ریال

بیشترین قیمت413556 ریال

تقاضا888 تن

RG 1104 K-rejal 413754 174 174

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,055 ریال

کمترین قیمت413660 ریال

بیشترین قیمت413888 ریال

تقاضا196 تن

ZH 525J navid 413428 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,055 ریال

کمترین قیمت413400 ریال

بیشترین قیمت413518 ریال

تقاضا399 تن

1611 1325 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 383203 128 128

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,457 ریال

کمترین قیمت383119 ریال

بیشترین قیمت383343 ریال

تقاضا256 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 369255 152 19

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا19 تن

280 147

منبع : wikiplast.ir
2021-11-08 20:06:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.