95 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 9 اسفند 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 354186 1760 1760

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه344,541 ریال

کمترین قیمت353500 ریال

بیشترین قیمت358019 ریال

تقاضا2882 تن

PVC S65 Arvand 358804 1740 1740

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه344,541 ریال

کمترین قیمت355960 ریال

بیشترین قیمت361889 ریال

تقاضا2570 تن

E6834 arvand 413449 484 484

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه413,449 ریال

کمترین قیمت413449 ریال

بیشترین قیمت413449 ریال

تقاضا528 تن

PVC S65 Bandar 361398 2706 2706

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه344,541 ریال

کمترین قیمت359799 ریال

بیشترین قیمت369919 ریال

تقاضا4224 تن

PVC S60 Bandar 653359 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,742 ریال

کمترین قیمت653359 ریال

بیشترین قیمت653359 ریال

تقاضا352 تن

PVC S60 Bandar 601889 36 36

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,742 ریال

کمترین قیمت601889 ریال

بیشترین قیمت601889 ریال

تقاضا216 تن

PVC S65 Ghadir 361299 1800 1800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه344,541 ریال

کمترین قیمت359887 ریال

بیشترین قیمت362999 ریال

تقاضا3380 تن

8570 8570 پلی بوتادین رابر

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1220Takhte- jamshid 422494 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه422,494 ریال

کمترین قیمت422494 ریال

بیشترین قیمت422494 ریال

تقاضا20 تن

20 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 371744 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت367899 ریال

بیشترین قیمت377789 ریال

تقاضا2064 تن

510L Jam 338733 144

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت338733 ریال

بیشترین قیمت338733 ریال

تقاضا144 تن

510L Jam 338733 2016 1872

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت338733 ریال

بیشترین قیمت338733 ریال

تقاضا2064 تن

510L Jam 345076 360 360

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت342888 ریال

بیشترین قیمت345999 ریال

تقاضا600 تن

550J Jam 350586 360 360

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت348780 ریال

بیشترین قیمت351789 ریال

تقاضا624 تن

YI250 polynar 356829 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت355780 ریال

حتما بخوانید :
پیش بینی برای تداوم تقاضای مطلوب پلی‌اتیلن درسال 2022

بیشترین قیمت363759 ریال

تقاضا340 تن

SF 060 polynar 348132 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت345889 ریال

بیشترین قیمت350780 ریال

تقاضا1420 تن

SIF010 polynar 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

RG 1102 XK Rejal 354609 870 870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت352700 ریال

بیشترین قیمت356889 ریال

تقاضا1327 تن

RG 1102 XK Rejal 338733 154 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت338733 ریال

بیشترین قیمت338733 ریال

تقاضا154 تن

RG 1102XL Rejal 342061 783 783

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت340089 ریال

بیشترین قیمت346889 ریال

تقاضا1218 تن

RG 1102 L 338733 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت338733 ریال

بیشترین قیمت338733 ریال

تقاضا44 تن

RG 1102 L 338733 435 392

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت338733 ریال

بیشترین قیمت338733 ریال

تقاضا479 تن

552R Arak 373682 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت371279 ریال

بیشترین قیمت377999 ریال

تقاضا2340 تن

Z30s Ar 371394 300 300

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت367599 ریال

بیشترین قیمت382009 ریال

تقاضا540 تن

552R Maroun 372436 418 418

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت368899 ریال

بیشترین قیمت373999 ریال

تقاضا902 تن

Z30S Marun 385894 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت382899 ریال

بیشترین قیمت388999 ریال

تقاضا660 تن

Z30G Marun 360966 66 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت360899 ریال

بیشترین قیمت360999 ریال

تقاضا198 تن

Z30G Marun 354199 30 30

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت352899 ریال

بیشترین قیمت356699 ریال

تقاضا50 تن

V30G Marun 352344 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت350789 ریال

بیشترین قیمت353899 ریال

تقاضا60 تن

C30S Marun 345702 2024 2024

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت341299 ریال

بیشترین قیمت348889 ریال

تقاضا3300 تن

552R Navid 372560 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت369789 ریال

بیشترین قیمت379999 ریال

حتما بخوانید :
100 درصد عرضه های PVC معامله شد

تقاضا945 تن

510L Navid 342578 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت341799 ریال

بیشترین قیمت345669 ریال

تقاضا483 تن

ZH 550J navid 344089 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت342899 ریال

بیشترین قیمت346699 ریال

تقاضا567 تن

13096 13077 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 347298 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه347,298 ریال

کمترین قیمت347298 ریال

بیشترین قیمت347298 ریال

تقاضا110 تن

440L jam 347298 990 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,298 ریال

کمترین قیمت347298 ریال

بیشترین قیمت347298 ریال

تقاضا528 تن

440G jam 381088 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,754 ریال

کمترین قیمت380999 ریال

بیشترین قیمت381444 ریال

تقاضا286 تن

548R jam 353464 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,298 ریال

کمترین قیمت352299 ریال

بیشترین قیمت356399 ریال

تقاضا1408 تن

548T jam 347298 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه347,298 ریال

کمترین قیمت347298 ریال

بیشترین قیمت347298 ریال

تقاضا22 تن

548T jam 347298 330 264

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,298 ریال

کمترین قیمت347298 ریال

بیشترین قیمت347298 ریال

تقاضا352 تن

EPX-3130UV jam 365568 330 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه365,568 ریال

کمترین قیمت365568 ریال

بیشترین قیمت365568 ریال

تقاضا66 تن

MR230 392300 506 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,133 ریال

کمترین قیمت391899 ریال

بیشترین قیمت392389 ریال

تقاضا946 تن

ZB 548R navid 347298 147 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,298 ریال

کمترین قیمت347298 ریال

بیشترین قیمت347298 ریال

تقاضا63 تن

332C navid 407594 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,531 ریال

کمترین قیمت406759 ریال

بیشترین قیمت409000 ریال

تقاضا252 تن

ZH 515 MA navid 382159 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه350,723 ریال

کمترین قیمت365999 ریال

بیشترین قیمت395555 ریال

تقاضا378 تن

ZH 500M 338733 210 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,733 ریال

کمترین قیمت338733 ریال

بیشترین قیمت338733 ریال

تقاضا105 تن

4080 3103 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 351596 816 816
حتما بخوانید :
آزمایشگاه های ملی ایالات متحده با ناشران علمی به توافق تغییر نام رسیدند اخبار

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,588 ریال

کمترین قیمت351565 ریال

بیشترین قیمت351686 ریال

تقاضا1176 تن

RG 1104 K-rejal 351572 522 522

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,588 ریال

کمترین قیمت351508 ریال

بیشترین قیمت351729 ریال

تقاضا696 تن

HP 525J maron 351777 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,588 ریال

کمترین قیمت351755 ریال

بیشترین قیمت351854 ریال

تقاضا1540 تن

ZH 525J navid 351850 651 651

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,588 ریال

کمترین قیمت351828 ریال

بیشترین قیمت351932 ریال

تقاضا1029 تن

2979 2979 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Rp 270G shazand 15

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه383,382 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

15 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 383354 38 38

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه379,685 ریال

کمترین قیمت382709 ریال

بیشترین قیمت383999 ریال

تقاضا57 تن

نخ پلی استر 48F180DTA 420999 48 48

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه405,215 ریال

کمترین قیمت420999 ریال

بیشترین قیمت420999 ریال

تقاضا96 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 377812 224 224

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه376,452 ریال

کمترین قیمت377659 ریال

بیشترین قیمت378119 ریال

تقاضا272 تن

نخ پلی استر 48F180DTC 372798 45 15

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه372,798 ریال

کمترین قیمت372798 ریال

بیشترین قیمت372798 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 366933 50 50

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه361,394 ریال

کمترین قیمت366889 ریال

بیشترین قیمت366999 ریال

تقاضا70 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 15

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه338,806 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456790 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه456,789 ریال

کمترین قیمت456790 ریال

بیشترین قیمت456790 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر SD160D48FAA 485999 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه485,999 ریال

کمترین قیمت485999 ریال

بیشترین قیمت485999 ریال

تقاضا20 تن

نخ پلی استر SD485D96FAA 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه403,818 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

SD160D144FAA 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه529,999 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

540 415

منبع : wikiplast.ir
2022-02-28 19:54:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.