95 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 20 دی 1400

امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 402613 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,791 ریال

کمترین قیمت400999 ریال

بیشترین قیمت406406 ریال

تقاضا2860 تن

PVC S65 Arvand 432042 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,791 ریال

کمترین قیمت426999 ریال

بیشترین قیمت445445 ریال

تقاضا2900 تن

E6834 arvand 503151 198 198

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه433,488 ریال

کمترین قیمت501399 ریال

بیشترین قیمت518888 ریال

تقاضا330 تن

PVC S65 Bandar 397696 2706 2706

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,791 ریال

کمترین قیمت395666 ریال

بیشترین قیمت402789 ریال

تقاضا4796 تن

PVC S65 Ghadir 377340 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,791 ریال

کمترین قیمت375999 ریال

بیشترین قیمت385119 ریال

تقاضا1220 تن

PVC S65 Ghadir 368443 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه362,791 ریال

کمترین قیمت365889 ریال

بیشترین قیمت369789 ریال

تقاضا1360 تن

6494 6494 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 393821 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت391899 ریال

بیشترین قیمت398009 ریال

تقاضا1440 تن

510L Jam 367235 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت365780 ریال

بیشترین قیمت368559 ریال

تقاضا1104 تن

550J Jam 351664 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت348899 ریال

بیشترین قیمت358358 ریال

تقاضا816 تن

SF 060 polynar 367779 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت366899 ریال

بیشترین قیمت368899 ریال

تقاضا1680 تن

RG 1102 XK Rejal 364767 522 522

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

حتما بخوانید :
افزایش یک میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز در نفت مناطق مرکزی ایران

کمترین قیمت364000 ریال

بیشترین قیمت365888 ریال

تقاضا979 تن

RG 1102XL Rejal 361207 348 348

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت358000 ریال

بیشترین قیمت364000 ریال

تقاضا848 تن

552R Arak 383325 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت380999 ریال

بیشترین قیمت385899 ریال

تقاضا2560 تن

Z30s Ar 371739 180 180

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت370000 ریال

بیشترین قیمت373999 ریال

تقاضا360 تن

Z30S Marun 386368 880 880

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت382000 ریال

بیشترین قیمت389219 ریال

تقاضا1980 تن

C30S Marun 363844 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت362999 ریال

بیشترین قیمت365890 ریال

تقاضا2354 تن

C30S Marun 338043 264 264

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت335999 ریال

بیشترین قیمت341100 ریال

تقاضا330 تن

HP 500J 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا22 تن

HP 500J 333337 396

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت333337 ریال

بیشترین قیمت333337 ریال

تقاضا396 تن

HP 500J 333337 1210 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت333337 ریال

بیشترین قیمت333337 ریال

تقاضا396 تن

552R Navid 380674 714 714

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت373000 ریال

بیشترین قیمت382999 ریال

تقاضا1176 تن

510L Navid 356512 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت353419 ریال

بیشترین قیمت362889 ریال

تقاضا777 تن

ZH 550J navid 340841 294 294

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت335500 ریال

بیشترین قیمت350679 ریال

تقاضا336 تن

9558 9008
حتما بخوانید :
اصلاح و ابلاغ آیین‌ نامه ساخت طرح‌های پتروشیمی با خوراک پروپان یا
پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 373758 220 220

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه348,513 ریال

کمترین قیمت368989 ریال

بیشترین قیمت377899 ریال

تقاضا308 تن

RP340 jam 388283 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه356,865 ریال

کمترین قیمت385999 ریال

بیشترین قیمت392123 ریال

تقاضا704 تن

RPX-345S jam 379533 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه356,865 ریال

کمترین قیمت377521 ریال

بیشترین قیمت380899 ریال

تقاضا462 تن

MR230 397873 506 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,746 ریال

کمترین قیمت397032 ریال

بیشترین قیمت401009 ریال

تقاضا946 تن

ZB 548R navid 475706 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,042 ریال

کمترین قیمت450899 ریال

بیشترین قیمت496999 ریال

تقاضا504 تن

ZR230-navid 394052 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,746 ریال

کمترین قیمت392999 ریال

بیشترین قیمت394939 ریال

تقاضا336 تن

332C navid 426211 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,452 ریال

کمترین قیمت423515 ریال

بیشترین قیمت428999 ریال

تقاضا546 تن

ZR340r navid 380508 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه386,865 ریال

کمترین قیمت377889 ریال

بیشترین قیمت383700 ریال

تقاضا315 تن

ZH 515 MA navid 346756 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه345,689 ریال

کمترین قیمت345690 ریال

بیشترین قیمت349211 ریال

تقاضا210 تن

ZH 500M 333337 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,337 ریال

کمترین قیمت333337 ریال

بیشترین قیمت333337 ریال

تقاضا105 تن

2237 2237 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 386656 600 600

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,278 ریال

کمترین قیمت386543 ریال

حتما بخوانید :
لزوم اجرای مگا پروژه های صنعت پتروشیمی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش

بیشترین قیمت386899 ریال

تقاضا912 تن

RG 1104 K-rejal 386692 174 174

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,278 ریال

کمترین قیمت386609 ریال

بیشترین قیمت386809 ریال

تقاضا305 تن

HP 525J maron 428039 66 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,278 ریال

کمترین قیمت390999 ریال

بیشترین قیمت446559 ریال

تقاضا154 تن

ZH 525J navid 386546 714 714

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,278 ریال

کمترین قیمت386386 ریال

بیشترین قیمت386888 ریال

تقاضا1155 تن

1554 1554 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTA 401067 32 32

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه381,650 ریال

کمترین قیمت400134 ریال

بیشترین قیمت401999 ریال

تقاضا80 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 375478 176 176

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه359,870 ریال

کمترین قیمت370899 ریال

بیشترین قیمت376899 ریال

تقاضا320 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 347999 30 30

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه345,457 ریال

کمترین قیمت347999 ریال

بیشترین قیمت347999 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 105

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه331,656 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 96F560DTB 345293 16 16

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه345,293 ریال

کمترین قیمت345293 ریال

بیشترین قیمت345293 ریال

تقاضا16 تن

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه449,755 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر SD485D96FAA 401999 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه391,214 ریال

کمترین قیمت401999 ریال

بیشترین قیمت401999 ریال

تقاضا80 تن

نخ پلی استر SD250D48FAA 392763 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه392,763 ریال

کمترین قیمت392763 ریال

بیشترین قیمت392763 ریال

تقاضا40 تن

459 334

منبع : wikiplast.ir
2022-01-10 20:09:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.