94.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 1 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 530344 462 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه463,822 ریال

کمترین قیمت510000 ریال

بیشترین قیمت571991 ریال

تقاضا605 تن

PVC S65 Arvand 433351 1000 1000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,672 ریال

کمترین قیمت430999 ریال

بیشترین قیمت436436 ریال

تقاضا2520 تن

PVC S65 Arvand 434893 2200 2200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,672 ریال

کمترین قیمت430513 ریال

بیشترین قیمت442889 ریال

تقاضا4620 تن

PVC S65 Bandar 378672 2508 2508

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه378,672 ریال

کمترین قیمت378672 ریال

بیشترین قیمت378672 ریال

تقاضا2772 تن

PVC S65 Ghadir 378672 160

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه378,672 ریال

کمترین قیمت378672 ریال

بیشترین قیمت378672 ریال

تقاضا160 تن

PVC S65 Ghadir 378672 1700 1400

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه378,672 ریال

کمترین قیمت378672 ریال

بیشترین قیمت378672 ریال

تقاضا1640 تن

7870 7730 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 379707 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت378899 ریال

بیشترین قیمت383777 ریال

تقاضا1944 تن

510L Jam 384511 1008 1008

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت383300 ریال

بیشترین قیمت387009 ریال

تقاضا1848 تن

550J Jam 373482 960 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت373264 ریال

بیشترین قیمت375960 ریال

تقاضا1440 تن

SF 060 polynar 394197 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت392599 ریال

بیشترین قیمت395900 ریال

تقاضا1660 تن

RG 1102 XK Rejal 384506 180 180

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت383899 ریال

بیشترین قیمت385369 ریال

تقاضا338 تن

RG 1102 XK Rejal 387555 783 783

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت385899 ریال

بیشترین قیمت389999 ریال

تقاضا1457 تن

RG 1102XL Rejal 389357 90 90

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت388999 ریال

بیشترین قیمت389999 ریال

تقاضا405 تن

RG 1102XL Rejal 388487 348 348

نوع قراردادنقدی

تلاش برای تغییر با عذرخواهی از ناکامی‌های گذشته

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت385899 ریال

بیشترین قیمت390899 ریال

تقاضا1088 تن

Z30s Ar 377152 200 200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت376809 ریال

بیشترین قیمت377699 ریال

تقاضا360 تن

HP 565S Arak 395659 1100 1100

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه395,659 ریال

کمترین قیمت395659 ریال

بیشترین قیمت395659 ریال

تقاضا1100 تن

552R Shazand پودر 372269 30 30

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,066 ریال

کمترین قیمت372269 ریال

بیشترین قیمت372269 ریال

تقاضا90 تن

552R Maroun 373312 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت373265 ریال

بیشترین قیمت373809 ریال

تقاضا1518 تن

Z30S Marun 376509 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت376509 ریال

بیشترین قیمت376509 ریال

تقاضا44 تن

C30S Marun 393102 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت392000 ریال

بیشترین قیمت394999 ریال

تقاضا2772 تن

C30S Marun 394069 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت394069 ریال

بیشترین قیمت394069 ریال

تقاضا220 تن

V30G Marun 373264 110 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت373264 ریال

بیشترین قیمت373264 ریال

تقاضا110 تن

Z30G Marun 373264 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت373264 ریال

بیشترین قیمت373264 ریال

تقاضا88 تن

Z30G Marun 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Z30G Marun 373264 396 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت373264 ریال

بیشترین قیمت373264 ریال

تقاضا198 تن

552R Navid 377800 252 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت376890 ریال

بیشترین قیمت378890 ریال

تقاضا567 تن

510L Navid 386930 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت384789 ریال

بیشترین قیمت391000 ریال

تقاضا693 تن

ZH 550J navid 378057 231 231

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,264 ریال

کمترین قیمت376555 ریال

بیشترین قیمت379333 ریال

تقاضا273 تن

10494 10274 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 435456 110 110
تمرکز تامین سرمایه خلیج فارس، بر ارائه ابزارهای نوین مالی مبتنی بر

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,182 ریال

کمترین قیمت433123 ریال

بیشترین قیمت438659 ریال

تقاضا462 تن

440G jam 419827 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,627 ریال

کمترین قیمت418999 ریال

بیشترین قیمت421069 ریال

تقاضا308 تن

440L jam 427804 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,182 ریال

کمترین قیمت422222 ریال

بیشترین قیمت434989 ریال

تقاضا242 تن

548R jam 410961 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,182 ریال

کمترین قیمت405789 ریال

بیشترین قیمت414899 ریال

تقاضا1012 تن

RPX-345S jam 407453 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه390,522 ریال

کمترین قیمت405559 ریال

بیشترین قیمت411888 ریال

تقاضا462 تن

EPX-3130UV jam 400546 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه400,544 ریال

کمترین قیمت400544 ریال

بیشترین قیمت400550 ریال

تقاضا110 تن

RP340 jam 415311 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه390,522 ریال

کمترین قیمت414700 ریال

بیشترین قیمت415889 ریال

تقاضا506 تن

548T jam 414278 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,182 ریال

کمترین قیمت413499 ریال

بیشترین قیمت415415 ریال

تقاضا264 تن

RP340R maron 390522 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه390,522 ریال

کمترین قیمت390522 ریال

بیشترین قیمت390522 ریال

تقاضا42 تن

RP340R maron 390522 84 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه390,522 ریال

کمترین قیمت390522 ریال

بیشترین قیمت390522 ریال

تقاضا42 تن

MR230 422257 506 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه415,019 ریال

کمترین قیمت420899 ریال

بیشترین قیمت424018 ریال

تقاضا638 تن

(پودر) ZB 548R 18

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه375,567 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZH 515 MA navid 397936 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,955 ریال

کمترین قیمت396666 ریال

بیشترین قیمت399899 ریال

تقاضا252 تن

ZR340r navid 403096 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه390,522 ریال

کمترین قیمت401999 ریال

بیشترین قیمت404939 ریال

تقاضا231 تن

ZR 348T 401309 42 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه390,522 ریال

کمترین قیمت401309 ریال

بیشترین قیمت401309 ریال

تقاضا63 تن

ZR230-navid 422947 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه415,019 ریال

سه بالابر قیمت دلار | دکاموند شیمی

کمترین قیمت421814 ریال

بیشترین قیمت425560 ریال

تقاضا273 تن

332C navid 440269 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه411,233 ریال

کمترین قیمت438999 ریال

بیشترین قیمت443999 ریال

تقاضا273 تن

ZB 445L-navid 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه400,098 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZRCT230C navid 433335 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه423,927 ریال

کمترین قیمت432559 ریال

بیشترین قیمت433999 ریال

تقاضا105 تن

2860 2800 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 402721 792 792

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,047 ریال

کمترین قیمت402559 ریال

بیشترین قیمت403129 ریال

تقاضا1104 تن

RPX 120L-jam 496194 330 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه496,194 ریال

کمترین قیمت496194 ریال

بیشترین قیمت496194 ریال

تقاضا22 تن

RG 1104 K-rejal 402283 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,047 ریال

کمترین قیمت402000 ریال

بیشترین قیمت402920 ریال

تقاضا740 تن

ZH 525J navid 402390 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,047 ریال

کمترین قیمت402302 ریال

بیشترین قیمت402558 ریال

تقاضا882 تن

2340 2032 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Rp 270G shazand 417914 200 200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه417,914 ریال

کمترین قیمت417914 ریال

بیشترین قیمت417914 ریال

تقاضا200 تن

200 200 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTB 40

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه354,485 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 96F560DTC 45

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه339,715 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 75

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه340,492 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 354679 120 120

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354680 ریال

تقاضا165 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 369255 152 57

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا57 تن

432 177

منبع : wikiplast.ir
2021-11-22 19:26:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.