91.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 10 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 565299 451 451

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه531,000 ریال

کمترین قیمت561000 ریال

بیشترین قیمت565899 ریال

تقاضا550 تن

451 451 پلی بوتادین رابر

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1220Takhte- jamshid 374364 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه374,364 ریال

کمترین قیمت374364 ریال

بیشترین قیمت374364 ریال

تقاضا20 تن

20 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 22b03(پودر) 298798 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه298,798 ریال

کمترین قیمت298798 ریال

بیشترین قیمت298798 ریال

تقاضا40 تن

40 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 373537 120

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا120 تن

552R Jam 373537 1512 1104

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا1296 تن

510L Jam 381069 1512 1512

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت380000 ریال

بیشترین قیمت384799 ریال

تقاضا2208 تن

550J Jam 383384 720 720

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت381416 ریال

بیشترین قیمت390289 ریال

تقاضا1032 تن

SF 060 polynar 377311 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت376221 ریال

بیشترین قیمت380999 ریال

تقاضا1200 تن

RG 1102 XK Rejal 390923 435 435

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت388780 ریال

بیشترین قیمت392888 ریال

تقاضا870 تن

RG 1102XL Rejal 391201 957 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت388300 ریال

بیشترین قیمت395559 ریال

تقاضا1283 تن

HP 550J Arak 382966 180 180
فرهنگ‌سازی و فناوری راهگشای بهینه‌سازی

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت378699 ریال

بیشترین قیمت390390 ریال

تقاضا420 تن

V30S Arak 373537 220 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا20 تن

552R Maroun 373537 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا66 تن

552R Maroun 373537 1320 1254

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا1364 تن

C30S Marun 384844 1518 1518

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت380400 ریال

بیشترین قیمت395000 ریال

تقاضا2222 تن

V 30S 373537 374 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا88 تن

HP 500J 374227 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373888 ریال

بیشترین قیمت374899 ریال

تقاضا132 تن

552R Navid 374190 252 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت375159 ریال

تقاضا504 تن

510L Navid 375178 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373600 ریال

بیشترین قیمت376222 ریال

تقاضا441 تن

ZH 550J navid 373537 252 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا252 تن

10802 9962 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 443741 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,029 ریال

کمترین قیمت440789 ریال

بیشترین قیمت448448 ریال

تقاضا550 تن

440G jam 384471 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,471 ریال

کمترین قیمت384471 ریال

بیشترین قیمت384471 ریال

تقاضا110 تن

548R jam 423750 550 550

نوع قراردادنقدی

روایت دفاع از پالایشگاه گاز بیدبلند در ۸ سال جنگ تحمیلی

قیمت پایه عرضه384,029 ریال

کمترین قیمت420001 ریال

بیشترین قیمت438888 ریال

تقاضا1210 تن

RPX-345S jam 409818 220 220

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه386,790 ریال

کمترین قیمت407319 ریال

بیشترین قیمت410960 ریال

تقاضا440 تن

EPX-3130UV jam 436789 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه397,282 ریال

کمترین قیمت436789 ریال

بیشترین قیمت436789 ریال

تقاضا264 تن

RP340 jam 427297 220 220

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه386,790 ریال

کمترین قیمت424599 ریال

بیشترین قیمت430430 ریال

تقاضا506 تن

548T jam 409801 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,029 ریال

کمترین قیمت408999 ریال

بیشترین قیمت410999 ریال

تقاضا264 تن

X30G marun 373537 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا22 تن

MR230 437994 506 506

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه411,086 ریال

کمترین قیمت433890 ریال

بیشترین قیمت446889 ریال

تقاضا1078 تن

ZH 515 MA navid 394097 252 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه383,477 ریال

کمترین قیمت385679 ریال

بیشترین قیمت401455 ریال

تقاضا336 تن

ZR340r navid 416499 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه386,790 ریال

کمترین قیمت410899 ریال

بیشترین قیمت429579 ریال

تقاضا378 تن

ZB 548R navid 405919 42 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,029 ریال

کمترین قیمت400939 ریال

بیشترین قیمت410899 ریال

تقاضا63 تن

ZR 348T 386790 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه386,790 ریال

کمترین قیمت386790 ریال

بیشترین قیمت386790 ریال

تقاضا63 تن

ZR230-navid 440289 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه411,086 ریال

کمترین قیمت439559 ریال

بیشترین قیمت440999 ریال

تقاضا315 تن

332C navid 439204 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه407,884 ریال

کمترین قیمت437813 ریال

بیشترین قیمت439899 ریال

تقاضا105 تن

ZRCT230C navid 433654 42 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه419,921 ریال

میلاد پیامبر نور و امام صادق مبارک

کمترین قیمت429639 ریال

بیشترین قیمت437669 ریال

تقاضا84 تن

2824 2824 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 409225 792 792

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,642 ریال

کمترین قیمت381059 ریال

بیشترین قیمت412408 ریال

تقاضا960 تن

RPX 120L-jam 494340 330 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه494,340 ریال

کمترین قیمت494340 ریال

بیشترین قیمت494340 ریال

تقاضا22 تن

RG 1104 K-rejal 374642 522 522

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,642 ریال

کمترین قیمت374642 ریال

بیشترین قیمت374642 ریال

تقاضا587 تن

HP 525J maron 411725 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,642 ریال

کمترین قیمت381029 ریال

بیشترین قیمت412435 ریال

تقاضا1276 تن

ZH 525J navid 412170 630 630

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,642 ریال

کمترین قیمت412000 ریال

بیشترین قیمت412576 ریال

تقاضا798 تن

3374 3066 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه408,878 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 415069 17 17

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه375,764 ریال

کمترین قیمت415069 ریال

بیشترین قیمت415069 ریال

تقاضا153 تن

نخ پلی استر 48F180DTB 10

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه384,152 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F180DTC 45

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه368,786 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 377658 19

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه377,658 ریال

کمترین قیمت377658 ریال

بیشترین قیمت377658 ریال

تقاضا19 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 377658 171 38

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه377,658 ریال

کمترین قیمت377658 ریال

بیشترین قیمت377658 ریال

تقاضا38 تن

243 74

منبع : wikiplast.ir
2021-11-01 20:33:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.