87.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 18 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 507058 50

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه507,058 ریال

کمترین قیمت507058 ریال

بیشترین قیمت507058 ریال

تقاضا50 تن

ABS150 Tabriz 507058 555 245

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه507,058 ریال

کمترین قیمت507058 ریال

بیشترین قیمت507058 ریال

تقاضا245 تن

N50-ghaed-basir 592941 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه507,058 ریال

کمترین قیمت587899 ریال

بیشترین قیمت605779 ریال

تقاضا290 تن

685 425 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 492975 242 242

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه435,112 ریال

کمترین قیمت478679 ریال

بیشترین قیمت508499 ریال

تقاضا433 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 435112 403 403

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه435,112 ریال

کمترین قیمت435112 ریال

بیشترین قیمت435112 ریال

تقاضا403 تن

1712-takhe-jamshid 706

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه420,422 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

1351 645 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 336637 3410 3410

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,986 ریال

کمترین قیمت335789 ریال

بیشترین قیمت344999 ریال

تقاضا6314 تن

LL 235F6 jam 321291 220

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه321,291 ریال

کمترین قیمت321291 ریال

بیشترین قیمت321291 ریال

تقاضا220 تن

LL 235F6 jam 321291 990 154

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه321,291 ریال

کمترین قیمت321291 ریال

بیشترین قیمت321291 ریال

تقاضا264 تن

(پودر) LLD 209 arak 322322 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,446 ریال

کمترین قیمت322322 ریال

بیشترین قیمت322322 ریال

تقاضا80 تن

LLD 209 Arak 334260 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,986 ریال

کمترین قیمت331499 ریال

بیشترین قیمت338889 ریال

تقاضا2300 تن

LL 22B01 KJ mahabad 319088 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه319,088 ریال

کمترین قیمت319088 ریال

بیشترین قیمت319088 ریال

تقاضا48 تن

LL 22B01 KJ mahabad 319088 336 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه319,088 ریال

کمترین قیمت319088 ریال

بیشترین قیمت319088 ریال

تقاضا120 تن

LLD 22b01 Mahabad 317986 552

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه317,986 ریال

کمترین قیمت317986 ریال

بیشترین قیمت317986 ریال

تقاضا552 تن

LLD 22b01 Mahabad 317986 1200 648

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,986 ریال

کمترین قیمت317986 ریال

نشانه جدید در بازار دلار

بیشترین قیمت317986 ریال

تقاضا792 تن

7056 6224 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 351580 154 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه331,838 ریال

کمترین قیمت349899 ریال

بیشترین قیمت355555 ریال

تقاضا242 تن

154 154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Hi500 274044 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه233,090 ریال

کمترین قیمت272272 ریال

بیشترین قیمت277813 ریال

تقاضا1560 تن

52518 Jam 266702 2310 2310

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه233,090 ریال

کمترین قیمت265029 ریال

بیشترین قیمت269780 ریال

تقاضا5522 تن

62N07UV Lorestan 272093 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,498 ریال

کمترین قیمت270469 ریال

بیشترین قیمت274678 ریال

تقاضا1416 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 247526 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,498 ریال

کمترین قیمت246499 ریال

بیشترین قیمت249249 ریال

تقاضا408 تن

6040‎ Lorestan‎ 248138 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه233,090 ریال

کمترین قیمت245960 ریال

بیشترین قیمت248899 ریال

تقاضا480 تن

54B04UV lorestan 244081 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,498 ریال

کمترین قیمت243499 ریال

بیشترین قیمت244700 ریال

تقاضا408 تن

62N07UV miandoab 264719 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,498 ریال

کمترین قیمت262980 ریال

بیشترین قیمت267939 ریال

تقاضا1344 تن

4514 4514 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HBM 5510 258131 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,028 ریال

کمترین قیمت257219 ریال

بیشترین قیمت259109 ریال

تقاضا220 تن

0035 Bandar 249278 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,028 ریال

کمترین قیمت248598 ریال

بیشترین قیمت250200 ریال

تقاضا1440 تن

Bl3 Bakhtar 251014 1536 1536

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,028 ریال

کمترین قیمت250170 ریال

بیشترین قیمت252259 ریال

تقاضا1776 تن

Bl3 Marun 248314 2420 2420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,028 ریال

کمترین قیمت247649 ریال

بیشترین قیمت250659 ریال

تقاضا2640 تن

5366 5366 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,213 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3840 Tabriz 255890 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه255,890 ریال

کمترین قیمت255890 ریال

بیشترین قیمت255890 ریال

تقاضا44 تن

3840 Tabriz 255890 1507 1100
اولین واکسن مالاریا به عنوان امیدهای جدید و واکسن بهتر تأیید شد اخبار

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه255,890 ریال

کمترین قیمت255890 ریال

بیشترین قیمت255890 ریال

تقاضا1100 تن

1557 1144 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 288613 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه283,168 ریال

کمترین قیمت288299 ریال

بیشترین قیمت288889 ریال

تقاضا176 تن

EX3 AmirKabir 291311 2200 2200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه288,071 ریال

کمترین قیمت290679 ریال

بیشترین قیمت291890 ریال

تقاضا2420 تن

CRP100B Jam 308730 253

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه308,730 ریال

کمترین قیمت308730 ریال

بیشترین قیمت308730 ریال

تقاضا253 تن

CRP100B Jam 308730 2508 1001

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه308,730 ریال

کمترین قیمت308730 ریال

بیشترین قیمت308730 ریال

تقاضا1023 تن

CRP100B Arak 315400 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه307,849 ریال

کمترین قیمت313889 ریال

بیشترین قیمت317369 ریال

تقاضا1620 تن

6018 4764 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 267177 1408 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,249 ریال

کمترین قیمت265329 ریال

بیشترین قیمت275329 ریال

تقاضا3762 تن

EX5 AmirKabir 267334 400 400

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,249 ریال

کمترین قیمت266009 ریال

بیشترین قیمت267899 ریال

تقاضا1560 تن

EX5 Bakhtar 263436 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,249 ریال

کمترین قیمت262789 ریال

بیشترین قیمت264799 ریال

تقاضا1008 تن

F7000 Mehr 275639 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,249 ریال

کمترین قیمت272999 ریال

بیشترین قیمت293666 ریال

تقاضا4565 تن

3654 3654 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 322416 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه293,615 ریال

کمترین قیمت318899 ریال

بیشترین قیمت338899 ریال

تقاضا1452 تن

PET-BG785 328738 1452 1452

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه287,576 ریال

کمترین قیمت325789 ریال

بیشترین قیمت331909 ریال

تقاضا2420 تن

PET-BG821 328381 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه308,281 ریال

کمترین قیمت323569 ریال

بیشترین قیمت335999 ریال

تقاضا2332 تن

PET-BG825 315464 242 242

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه299,079 ریال

کمترین قیمت310129 ریال

بیشترین قیمت322679 ریال

تقاضا308 تن

4708 4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 323469 1320 1320
جلوگیری از افت تولید گاز در تنگ‌بیجار

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,173 ریال

کمترین قیمت323179 ریال

بیشترین قیمت324200 ریال

تقاضا1716 تن

2420h 319173 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه319,173 ریال

کمترین قیمت319173 ریال

بیشترین قیمت319173 ریال

تقاضا100 تن

2420h 319173 800 180

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه319,173 ریال

کمترین قیمت319173 ریال

بیشترین قیمت319173 ریال

تقاضا200 تن

0075 Bandar 382813 900 900

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه322,173 ریال

کمترین قیمت379789 ریال

بیشترین قیمت393899 ریال

تقاضا2280 تن

2420E02-kordestan 322173 312

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه322,173 ریال

کمترین قیمت322173 ریال

بیشترین قیمت322173 ریال

تقاضا312 تن

2420E02-kordestan 322173 1008 696

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,173 ریال

کمترین قیمت322173 ریال

بیشترین قیمت322173 ریال

تقاضا888 تن

2102TX00-lale 322173 308

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه322,173 ریال

کمترین قیمت322173 ریال

بیشترین قیمت322173 ریال

تقاضا308 تن

2102TX00-lale 322173 1100 770

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,173 ریال

کمترین قیمت322173 ریال

بیشترین قیمت322173 ریال

تقاضا902 تن

2100lale 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه344,725 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

5238 4586 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 342739 110 110

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,565 ریال

کمترین قیمت341720 ریال

بیشترین قیمت343569 ریال

تقاضا115 تن

EPS 300 tabriz 341565 170 170

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,565 ریال

کمترین قیمت341565 ریال

بیشترین قیمت341565 ریال

تقاضا170 تن

280 280 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 369255 38

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا38 تن

Super Bright- TG641 304676 1694 1694

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه263,738 ریال

کمترین قیمت292999 ریال

بیشترین قیمت307889 ریال

تقاضا2288 تن

TG641 261000 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه253,881 ریال

کمترین قیمت261000 ریال

بیشترین قیمت261000 ریال

تقاضا1364 تن

TG641 256009 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه253,881 ریال

کمترین قیمت254669 ریال

بیشترین قیمت257999 ریال

تقاضا2068 تن

TG645 256887 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه248,832 ریال

کمترین قیمت255255 ریال

بیشترین قیمت259889 ریال

تقاضا2288 تن

TG645 252593 2288 2288

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه248,832 ریال

کمترین قیمت252000 ریال

بیشترین قیمت257899 ریال

تقاضا2486 تن

8998 9036

منبع : wikiplast.ir
2021-11-09 19:25:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.