87/7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 7 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 528283 555 355

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه516,695 ریال

کمترین قیمت526000 ریال

بیشترین قیمت530530 ریال

تقاضا700 تن

N50-ghaed-basir 546004 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه516,695 ریال

کمترین قیمت544569 ریال

بیشترین قیمت551889 ریال

تقاضا230 تن

685 485 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 428585 336 336

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه428,585 ریال

کمترین قیمت428585 ریال

بیشترین قیمت428585 ریال

تقاضا336 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 428585 168 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه428,585 ریال

کمترین قیمت428585 ریال

بیشترین قیمت428585 ریال

تقاضا147 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 428585 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه428,585 ریال

کمترین قیمت428585 ریال

بیشترین قیمت428585 ریال

تقاضا21 تن

1712-takhe-jamshid 413876 1008 847

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,876 ریال

کمترین قیمت413876 ریال

بیشترین قیمت413876 ریال

تقاضا847 تن

1512 1351 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 296972 3400 3400

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,494 ریال

کمترین قیمت295799 ریال

بیشترین قیمت301119 ریال

تقاضا4560 تن

LL 235F6 jam 289118 880 880

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه287,784 ریال

کمترین قیمت288499 ریال

بیشترین قیمت290699 ریال

تقاضا990 تن

LLD 209 Arak 299655 1000 1000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,494 ریال

کمترین قیمت296999 ریال

بیشترین قیمت304611 ریال

تقاضا1940 تن

LL 22B01 KJ mahabad 293545 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه285,590 ریال

کمترین قیمت292519 ریال

بیشترین قیمت294699 ریال

تقاضا456 تن

mahabad(پودر) 22B01 275959 1500 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,959 ریال

کمترین قیمت275959 ریال

بیشترین قیمت275959 ریال

تقاضا40 تن

22b03(پودر) 275959 1500 160

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,959 ریال

کمترین قیمت275959 ریال

بیشترین قیمت275959 ریال

تقاضا160 تن

LLD 22B03 Mahabad 296967 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,494 ریال

کمترین قیمت295000 ریال

بیشترین قیمت297555 ریال

تقاضا888 تن

LLD 22b01 Mahabad 293698 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,494 ریال

کمترین قیمت291999 ریال

بیشترین قیمت294339 ریال

تقاضا864 تن

9480 6680 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 326240 154 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه326,240 ریال

کمترین قیمت326240 ریال

بیشترین قیمت326240 ریال

تقاضا176 تن

154 132 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر I4 Amir 227733 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

افزایش تعداد مراکز ارائه خدمات به بازنشستگان صنعت نفت

کمترین قیمت225980 ریال

بیشترین قیمت235700 ریال

تقاضا310 تن

52511 jam 224496 187 187

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

کمترین قیمت222720 ریال

بیشترین قیمت225569 ریال

تقاضا220 تن

52505UV Jam 250518 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه227,107 ریال

کمترین قیمت242169 ریال

بیشترین قیمت255678 ریال

تقاضا506 تن

52518 Jam 239623 891 891

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

کمترین قیمت236501 ریال

بیشترین قیمت241569 ریال

تقاضا2343 تن

52518 Jam 222720 1400 680

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

کمترین قیمت222720 ریال

بیشترین قیمت222720 ریال

تقاضا780 تن

52518 Jam 222720 720

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

کمترین قیمت222720 ریال

بیشترین قیمت222720 ریال

تقاضا720 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 238396 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه227,107 ریال

کمترین قیمت235889 ریال

بیشترین قیمت242107 ریال

تقاضا360 تن

6040‎ Lorestan‎ 232544 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

کمترین قیمت229920 ریال

بیشترین قیمت236569 ریال

تقاضا384 تن

54B04 lorestan 249107 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,720 ریال

کمترین قیمت248509 ریال

بیشترین قیمت249700 ریال

تقاضا720 تن

62N07UV Lorestan 251427 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه227,107 ریال

کمترین قیمت250000 ریال

بیشترین قیمت253569 ریال

تقاضا1200 تن

54B04UV lorestan 249595 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه227,107 ریال

کمترین قیمت247920 ریال

بیشترین قیمت250700 ریال

تقاضا456 تن

62N07UV miandoab 242093 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه227,107 ریال

کمترین قیمت241009 ریال

بیشترین قیمت243169 ریال

تقاضا1296 تن

4622 4622 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 4265 241946 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه229,986 ریال

کمترین قیمت241888 ریال

بیشترین قیمت242119 ریال

تقاضا198 تن

0035 Bandar 256732 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه229,986 ریال

کمترین قیمت255679 ریال

بیشترین قیمت258899 ریال

تقاضا2730 تن

BL3 (پودر) bakhtar 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه223,086 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Bl3 Bakhtar 246276 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه229,986 ریال

کمترین قیمت245199 ریال

بیشترین قیمت250000 ریال

تقاضا2184 تن

Bl3 Jam 240985 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه229,986 ریال

کمترین قیمت238999 ریال

بیشترین قیمت244289 ریال

تقاضا968 تن

Bl3 Marun 242760 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه229,986 ریال

کمترین قیمت240999 ریال

بیشترین قیمت245322 ریال

تقاضا2134 تن

Bl3 Marun 235865 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه229,986 ریال

کمترین قیمت233119 ریال

بیشترین قیمت237930 ریال

تقاضا198 تن

4446 3946 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 237511 50 20
چرخه های فلزی Möbius با واکنش پذیری کتاب درسی معطر بودن خود را نشان می دهند | پژوهش

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,511 ریال

کمترین قیمت237511 ریال

بیشترین قیمت237511 ریال

تقاضا20 تن

3840 Tabriz 250313 1309 1309

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,857 ریال

کمترین قیمت248489 ریال

بیشترین قیمت251599 ریال

تقاضا1529 تن

1359 1329 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 266550 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه250,495 ریال

کمترین قیمت264899 ریال

بیشترین قیمت267119 ریال

تقاضا352 تن

EX3 AmirKabir 271511 1800 1800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه258,994 ریال

کمترین قیمت270920 ریال

بیشترین قیمت273699 ریال

تقاضا2850 تن

CRP100B Jam 294647 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه285,371 ریال

کمترین قیمت293479 ریال

بیشترین قیمت296199 ریال

تقاضا3498 تن

CRP100B Arak 297133 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,494 ریال

کمترین قیمت293999 ریال

بیشترین قیمت298569 ریال

تقاضا2560 تن

5628 5628 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 246938 2002 2002

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,234 ریال

کمترین قیمت244789 ریال

بیشترین قیمت250500 ریال

تقاضا3630 تن

EX5 AmirKabir 242003 400 400

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,234 ریال

کمترین قیمت241089 ریال

بیشترین قیمت243508 ریال

تقاضا690 تن

bakhtar (پودر) EX5 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه225,267 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

EX5 Jam 249346 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,234 ریال

کمترین قیمت247890 ریال

بیشترین قیمت250813 ریال

تقاضا957 تن

EX5 Marun 244611 1144 836

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,234 ریال

کمترین قیمت242459 ریال

بیشترین قیمت253789 ریال

تقاضا2332 تن

EX5 Marun 238146 66 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,234 ریال

کمترین قیمت237999 ریال

بیشترین قیمت238439 ریال

تقاضا132 تن

F7000 Mehr 250485 4004 4004

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,234 ریال

کمترین قیمت248789 ریال

بیشترین قیمت260799 ریال

تقاضا6204 تن

8336 7528 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 275040 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه252,545 ریال

کمترین قیمت270579 ریال

بیشترین قیمت280569 ریال

تقاضا2178 تن

PET-BG785 266987 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,450 ریال

کمترین قیمت263333 ریال

بیشترین قیمت270700 ریال

تقاضا2200 تن

PET-BG821 284467 2156 2156

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه264,917 ریال

کمترین قیمت280789 ریال

بیشترین قیمت293499 ریال

تقاضا2662 تن

5192 5192 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 316738 176

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت316738 ریال

بیشترین قیمت316738 ریال

ممنوعیت مجدد صادرات از برخی گمرکات مرزی افغانستان

تقاضا176 تن

LF 190 Arya – 2119 316738 1584 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت316738 ریال

بیشترین قیمت316738 ریال

تقاضا1584 تن

2420h 313738 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه313,738 ریال

کمترین قیمت313738 ریال

بیشترین قیمت313738 ریال

تقاضا20 تن

2420h 313738 180 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه313,738 ریال

کمترین قیمت313738 ریال

بیشترین قیمت313738 ریال

تقاضا170 تن

0075 Bandar 343558 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت341678 ریال

بیشترین قیمت348348 ریال

تقاضا1460 تن

020 Bandar 320710 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت319739 ریال

بیشترین قیمت327329 ریال

تقاضا1700 تن

2420E02-kordestan 316738 336

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت316738 ریال

بیشترین قیمت316738 ریال

تقاضا336 تن

2420E02-kordestan 316738 1008 672

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت316738 ریال

بیشترین قیمت316738 ریال

تقاضا816 تن

2426E02 317834 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه317,834 ریال

کمترین قیمت317834 ریال

بیشترین قیمت317834 ریال

تقاضا24 تن

2426E02 317834 72 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,834 ریال

کمترین قیمت317834 ریال

بیشترین قیمت317834 ریال

تقاضا48 تن

2102TX00-lale 316738 550

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت316738 ریال

بیشترین قیمت316738 ریال

تقاضا550 تن

2102TX00-lale 316738 1210 660

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه316,738 ریال

کمترین قیمت316738 ریال

بیشترین قیمت316738 ریال

تقاضا814 تن

2100lale 468600 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,909 ریال

کمترین قیمت461461 ریال

بیشترین قیمت471790 ریال

تقاضا308 تن

5964 5934 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 339423 160 160

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,987 ریال

کمترین قیمت339000 ریال

بیشترین قیمت340068 ریال

تقاضا195 تن

EPS 300 tabriz 337987 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه337,987 ریال

کمترین قیمت337987 ریال

بیشترین قیمت337987 ریال

تقاضا10 تن

EPS 300 tabriz 337987 170 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,987 ریال

کمترین قیمت337987 ریال

بیشترین قیمت337987 ریال

تقاضا110 تن

330 280 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر TG 670S 237398 1034 1034

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه237,398 ریال

کمترین قیمت237398 ریال

بیشترین قیمت237398 ریال

تقاضا1034 تن

Super Bright- TG641 276985 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه238,337 ریال

کمترین قیمت276799 ریال

بیشترین قیمت277436 ریال

تقاضا1804 تن

TG641 270428 1496 1496

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه229,469 ریال

کمترین قیمت270000 ریال

بیشترین قیمت276879 ریال

تقاضا2508 تن

TG645 276060 1254 1254

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه224,928 ریال

کمترین قیمت276000 ریال

بیشترین قیمت277123 ریال

تقاضا2508 تن

4796 4796

منبع : wikiplast.ir
2021-09-29 20:08:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.