86.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 25 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 509173 555 555

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه502,239 ریال

کمترین قیمت507599 ریال

بیشترین قیمت513899 ریال

تقاضا660 تن

555 555 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 430862 323 282

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه430,862 ریال

کمترین قیمت430862 ریال

بیشترین قیمت430862 ریال

تقاضا282 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 430862 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه430,862 ریال

کمترین قیمت430862 ریال

بیشترین قیمت430862 ریال

تقاضا40 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 433575 161 161

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه430,862 ریال

کمترین قیمت432432 ریال

بیشترین قیمت435899 ریال

تقاضا181 تن

1712-takhe-jamshid 416074 706 383

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه416,074 ریال

کمترین قیمت416074 ریال

بیشترین قیمت416074 ریال

تقاضا383 تن

1190 866 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 334528 3520 3520

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت333059 ریال

بیشترین قیمت339999 ریال

تقاضا5544 تن

LL 235F6 jam 321728 990 473

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه321,728 ریال

کمترین قیمت321728 ریال

بیشترین قیمت321728 ریال

تقاضا539 تن

LL 235F6 jam 321728 22

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه321,728 ریال

کمترین قیمت321728 ریال

بیشترین قیمت321728 ریال

تقاضا22 تن

LLD 209 Arak 331042 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت329989 ریال

بیشترین قیمت333889 ریال

تقاضا2020 تن

LL 22B01 KJ mahabad 319523 240 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه319,523 ریال

کمترین قیمت319523 ریال

بیشترین قیمت319523 ریال

تقاضا168 تن

LLD 22B03 Mahabad 329473 312 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت327777 ریال

بیشترین قیمت330709 ریال

تقاضا432 تن

LLD 22b01 Mahabad 318420 408 384

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت318420 ریال

بیشترین قیمت318420 ریال

تقاضا528 تن

LLD 22b01 Mahabad 318420 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت318420 ریال

بیشترین قیمت318420 ریال

تقاضا24 تن

LLD 22b02 Mahabad 332932 72 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت332559 ریال

بیشترین قیمت333119 ریال

تقاضا432 تن

LLD 22b02 Mahabad 334008 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,420 ریال

کمترین قیمت332399 ریال

بیشترین قیمت338888 ریال

تقاضا1176 تن

7122 6531 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 337285 154 154
هند: تولیدکنندگان نفت نباید از مصرف‌کنندگان باج‌گیری کنند

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,285 ریال

کمترین قیمت337285 ریال

بیشترین قیمت337285 ریال

تقاضا154 تن

154 154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Hi500 271305 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,200 ریال

کمترین قیمت268109 ریال

بیشترین قیمت277209 ریال

تقاضا1260 تن

52518 Jam 269574 3003 3003

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,200 ریال

کمترین قیمت268655 ریال

بیشترین قیمت273699 ریال

تقاضا6039 تن

62N07UV Lorestan 270101 672 672

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,610 ریال

کمترین قیمت268809 ریال

بیشترین قیمت271999 ریال

تقاضا1320 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 244769 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,610 ریال

کمترین قیمت242999 ریال

بیشترین قیمت249569 ریال

تقاضا384 تن

6040‎ Lorestan‎ 244249 48 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,200 ریال

کمترین قیمت242599 ریال

بیشترین قیمت245899 ریال

تقاضا192 تن

54B04UV lorestan 244090 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,610 ریال

کمترین قیمت242326 ریال

بیشترین قیمت245555 ریال

تقاضا384 تن

52B18UV 265809 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,610 ریال

کمترین قیمت264999 ریال

بیشترین قیمت269569 ریال

تقاضا1440 تن

5207 5207 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HBM 5510 271733 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,195 ریال

کمترین قیمت263699 ریال

بیشترین قیمت274899 ریال

تقاضا308 تن

0035 Bandar 254505 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,195 ریال

کمترین قیمت253119 ریال

بیشترین قیمت256777 ریال

تقاضا1830 تن

Bl3 Bakhtar 254571 1296 1296

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,195 ریال

کمترین قیمت252899 ریال

بیشترین قیمت255777 ریال

تقاضا1944 تن

Bl3 Bakhtar 252914 216 216

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,195 ریال

کمترین قیمت252222 ریال

بیشترین قیمت254513 ریال

تقاضا720 تن

Bl3 Jam 275795 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,195 ریال

کمترین قیمت273569 ریال

بیشترین قیمت278269 ریال

تقاضا957 تن

Bl3 Marun 252754 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,195 ریال

کمترین قیمت251889 ریال

بیشترین قیمت253899 ریال

تقاضا1848 تن

4352 4352 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,303 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3840 Tabriz 254952 1507 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,952 ریال

کمترین قیمت254952 ریال

بیشترین قیمت254952 ریال

تقاضا957 تن

3840 Tabriz 254952 55

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه254,952 ریال

کمترین قیمت254952 ریال

بیشترین قیمت254952 ریال

تقاضا55 تن

1557 1012
کاهش شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 278870 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,200 ریال

کمترین قیمت278509 ریال

بیشترین قیمت279500 ریال

تقاضا220 تن

EX3 AmirKabir 280768 2500 1950

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه280,768 ریال

کمترین قیمت280768 ریال

بیشترین قیمت280768 ریال

تقاضا1970 تن

EX3 AmirKabir 280768 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه280,768 ریال

کمترین قیمت280768 ریال

بیشترین قیمت280768 ریال

تقاضا100 تن

CRP100B Jam 304583 2508 858

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه304,583 ریال

کمترین قیمت304583 ریال

بیشترین قیمت304583 ریال

تقاضا968 تن

CRP100B Arak 303701 1200 620

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه303,701 ریال

کمترین قیمت303701 ریال

بیشترین قیمت303701 ریال

تقاضا640 تن

CRP100B Arak 303701 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه303,701 ریال

کمترین قیمت303701 ریال

بیشترین قیمت303701 ریال

تقاضا20 تن

6318 3658 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 270901 1408 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,384 ریال

کمترین قیمت269789 ریال

بیشترین قیمت272999 ریال

تقاضا3652 تن

EX5 AmirKabir 257469 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,384 ریال

کمترین قیمت255389 ریال

بیشترین قیمت264899 ریال

تقاضا1110 تن

F7000 Ilam 270505 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,384 ریال

کمترین قیمت268209 ریال

بیشترین قیمت273699 ریال

تقاضا2090 تن

EX5 Bakhtar 258023 408 408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,384 ریال

کمترین قیمت256989 ریال

بیشترین قیمت258999 ریال

تقاضا888 تن

EX5 Marun 260848 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,384 ریال

کمترین قیمت259389 ریال

بیشترین قیمت265389 ریال

تقاضا2816 تن

F7000 Mehr 273559 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,384 ریال

کمترین قیمت271899 ریال

بیشترین قیمت278579 ریال

تقاضا4279 تن

5748 5748 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 355057 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه291,786 ریال

کمترین قیمت352960 ریال

بیشترین قیمت355999 ریال

تقاضا1650 تن

PET-BG785 340928 1694 1694

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه285,784 ریال

کمترین قیمت335459 ریال

بیشترین قیمت346802 ریال

تقاضا2420 تن

PET-BG821 346850 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه306,361 ریال

کمترین قیمت345000 ریال

بیشترین قیمت348999 ریال

تقاضا2838 تن

4708 4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 327461 1320 1122

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

بیش از ۶۵۲ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی اجرا شد

تقاضا1188 تن

LF 190 Arya – 2119 327461 132

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

تقاضا132 تن

2420h 324461 700 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,461 ریال

کمترین قیمت324461 ریال

بیشترین قیمت324461 ریال

تقاضا120 تن

2420h 324461 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,461 ریال

کمترین قیمت324461 ریال

بیشترین قیمت324461 ریال

تقاضا20 تن

0075 Bandar 409923 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت406899 ریال

بیشترین قیمت413899 ریال

تقاضا2790 تن

2420E02-kordestan 327461 888 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

تقاضا624 تن

2420E02-kordestan 327461 120 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

تقاضا192 تن

2420E02-kordestan 327461 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

تقاضا24 تن

2102TX00-lale 327461 1100 770

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

تقاضا968 تن

2102TX00-lale 327461 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه327,461 ریال

کمترین قیمت327461 ریال

بیشترین قیمت327461 ریال

تقاضا44 تن

2100lale 548999 176 176

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه350,383 ریال

کمترین قیمت521170 ریال

بیشترین قیمت573569 ریال

تقاضا418 تن

5304 3900 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 357482 110 110

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,794 ریال

کمترین قیمت356356 ریال

بیشترین قیمت358800 ریال

تقاضا195 تن

EPS 300 tabriz 341794 140 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,794 ریال

کمترین قیمت341794 ریال

بیشترین قیمت341794 ریال

تقاضا70 تن

EPS 300 tabriz 341794 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه341,794 ریال

کمترین قیمت341794 ریال

بیشترین قیمت341794 ریال

تقاضا10 تن

250 170 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 263915 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه263,915 ریال

کمترین قیمت263915 ریال

بیشترین قیمت263915 ریال

تقاضا2002 تن

TG641 254052 1650 1276

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه254,052 ریال

کمترین قیمت254052 ریال

بیشترین قیمت254052 ریال

تقاضا1276 تن

TG645 248999 2926 2662

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه248,999 ریال

کمترین قیمت248999 ریال

بیشترین قیمت248999 ریال

تقاضا2662 تن

TG645 248999 44

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه248,999 ریال

کمترین قیمت248999 ریال

بیشترین قیمت248999 ریال

تقاضا44 تن

Super Bright TG645 257059 616 616

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه256,217 ریال

کمترین قیمت256719 ریال

بیشترین قیمت257463 ریال

تقاضا836 تن

7194 6600

منبع : wikiplast.ir
2021-11-16 19:51:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.