84.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 2 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 511183 555 555

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه490,999 ریال

کمترین قیمت508999 ریال

بیشترین قیمت515555 ریال

تقاضا795 تن

N50-ghaed-basir 618459 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه490,999 ریال

کمترین قیمت613899 ریال

بیشترین قیمت625089 ریال

تقاضا300 تن

685 685 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 462462 141 141

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه446,596 ریال

کمترین قیمت460899 ریال

بیشترین قیمت463333 ریال

تقاضا181 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 446596 363 363

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه446,596 ریال

کمترین قیمت446596 ریال

بیشترین قیمت446596 ریال

تقاضا363 تن

1712-takhe-jamshid 431885 806 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه431,885 ریال

کمترین قیمت431885 ریال

بیشترین قیمت431885 ریال

تقاضا504 تن

1310 1008 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 329784 3400 3400

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,519 ریال

کمترین قیمت328579 ریال

بیشترین قیمت331960 ریال

تقاضا4560 تن

LL 235F6 jam 325859 990 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه325,859 ریال

کمترین قیمت325859 ریال

بیشترین قیمت325859 ریال

تقاضا374 تن

(پودر) LLD 209 arak 312843 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه312,843 ریال

کمترین قیمت312843 ریال

بیشترین قیمت312843 ریال

تقاضا40 تن

(پودر) LLD 209 arak 312843 200 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه312,843 ریال

کمترین قیمت312843 ریال

بیشترین قیمت312843 ریال

تقاضا120 تن

LLD 209 Arak 329406 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,519 ریال

کمترین قیمت328899 ریال

بیشترین قیمت331669 ریال

تقاضا2100 تن

LL 22B01 KJ mahabad 323632 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه323,632 ریال

کمترین قیمت323632 ریال

بیشترین قیمت323632 ریال

تقاضا24 تن

LL 22B01 KJ mahabad 323632 240 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه323,632 ریال

کمترین قیمت323632 ریال

بیشترین قیمت323632 ریال

تقاضا168 تن

LLD 22B03 Mahabad 324971 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,519 ریال

کمترین قیمت324009 ریال

بیشترین قیمت325899 ریال

تقاضا480 تن

LLD 22b02 Mahabad 326033 1056 1056

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه322,519 ریال

کمترین قیمت325599 ریال

بیشترین قیمت326599 ریال

تقاضا1368 تن

7226 6454 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 338674 154 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,674 ریال

کمترین قیمت338674 ریال

بیشترین قیمت338674 ریال

تقاضا132 تن

154 88 پلی اتیلن سنگین تزریقی

میزبانی غرفه پارک نوآوری و فناوری نفت از مسئولان داخلی و خارجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5030SA tabriz 353856 66 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,228 ریال

کمترین قیمت343899 ریال

بیشترین قیمت363363 ریال

تقاضا473 تن

52518 Jam 269827 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,912 ریال

کمترین قیمت268885 ریال

بیشترین قیمت271960 ریال

تقاضا4763 تن

62N07UV Lorestan 269503 312 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,366 ریال

کمترین قیمت268009 ریال

بیشترین قیمت272559 ریال

تقاضا1032 تن

62N07UV Lorestan 271399 408 408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,366 ریال

کمترین قیمت270000 ریال

بیشترین قیمت273399 ریال

تقاضا1320 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 256202 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,366 ریال

کمترین قیمت252400 ریال

بیشترین قیمت261569 ریال

تقاضا552 تن

54B04UV lorestan 249734 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,366 ریال

کمترین قیمت247370 ریال

بیشترین قیمت250999 ریال

تقاضا504 تن

52B18UV 264086 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,366 ریال

کمترین قیمت262229 ریال

بیشترین قیمت265999 ریال

تقاضا864 تن

4278 4278 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HBM 5510 247507 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت246809 ریال

بیشترین قیمت248248 ریال

تقاضا242 تن

0035 Bandar 249453 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت249019 ریال

بیشترین قیمت250300 ریال

تقاضا1580 تن

0035 Bandar 246524 50

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت246524 ریال

بیشترین قیمت246524 ریال

تقاضا50 تن

0035 Bandar 246524 80 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت246524 ریال

بیشترین قیمت246524 ریال

تقاضا20 تن

Bl3 Bakhtar 251957 1536 1536

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت250619 ریال

بیشترین قیمت253909 ریال

تقاضا2256 تن

Bl3 Jam 257747 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت250699 ریال

بیشترین قیمت266779 ریال

تقاضا704 تن

Bl3 Marun 248736 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,524 ریال

کمترین قیمت248336 ریال

بیشترین قیمت249569 ریال

تقاضا1628 تن

4676 4666 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,120 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3840 Tabriz 257555 1507 1507

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه255,794 ریال

کمترین قیمت256999 ریال

بیشترین قیمت258999 ریال

تقاضا1738 تن

1557 1507 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 277924 110 110

نوع قراردادنقدی

جایزه نوبل فیزیک به تحقیقات در مورد سیستم های پیچیده فیزیکی تعلق می گیرد | اخبار

قیمت پایه عرضه277,924 ریال

کمترین قیمت277924 ریال

بیشترین قیمت277924 ریال

تقاضا110 تن

EX3 AmirKabir 283547 80

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه283,547 ریال

کمترین قیمت283547 ریال

بیشترین قیمت283547 ریال

تقاضا80 تن

EX3 AmirKabir 283547 2000 980

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه283,547 ریال

کمترین قیمت283547 ریال

بیشترین قیمت283547 ریال

تقاضا1020 تن

CRP100B Jam 307598 2508 572

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه307,598 ریال

کمترین قیمت307598 ریال

بیشترین قیمت307598 ریال

تقاضا880 تن

CRP100B Arak 306708 60

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه306,708 ریال

کمترین قیمت306708 ریال

بیشترین قیمت306708 ریال

تقاضا60 تن

CRP100B Arak 306708 1200 820

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,708 ریال

کمترین قیمت306708 ریال

بیشترین قیمت306708 ریال

تقاضا920 تن

5818 2622 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 270604 1408 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت269899 ریال

بیشترین قیمت271889 ریال

تقاضا3190 تن

EX5 AmirKabir 256044 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت256044 ریال

بیشترین قیمت256044 ریال

تقاضا40 تن

EX5 AmirKabir 256044 500 460

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت256044 ریال

بیشترین قیمت256044 ریال

تقاضا720 تن

F7000 Ilam 268353 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت266899 ریال

بیشترین قیمت270123 ریال

تقاضا1672 تن

EX5 Jam 260864 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت260201 ریال

بیشترین قیمت261819 ریال

تقاضا957 تن

EX5 Marun 260833 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت259230 ریال

بیشترین قیمت262389 ریال

تقاضا1584 تن

EX5 Marun 257408 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت257259 ریال

بیشترین قیمت257555 ریال

تقاضا528 تن

F7000 Mehr 272363 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,044 ریال

کمترین قیمت270309 ریال

بیشترین قیمت279049 ریال

تقاضا3399 تن

5670 5670 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 323154 1001 1001

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه293,083 ریال

کمترین قیمت315899 ریال

بیشترین قیمت330789 ریال

تقاضا1716 تن

PET-BG785 327555 1364 1364

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه287,055 ریال

کمترین قیمت317777 ریال

بیشترین قیمت336559 ریال

تقاضا2134 تن

PET-BG821 349431 1496 1496

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه307,723 ریال

کمترین قیمت347269 ریال

بیشترین قیمت355700 ریال

تقاضا2640 تن

PET-BG825 324055 836 836

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه298,537 ریال

کمترین قیمت318555 ریال

بیشترین قیمت328599 ریال

تقاضا1496 تن

نخستین کارگروه انرژی ایران و ارمنستان برگزار می‌شود

4697 4697 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 328810 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت328810 ریال

بیشترین قیمت328810 ریال

تقاضا88 تن

LF 190 Arya – 2119 328810 1320 924

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت328810 ریال

بیشترین قیمت328810 ریال

تقاضا1078 تن

2420h 325810 1000 160

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه325,810 ریال

کمترین قیمت325810 ریال

بیشترین قیمت325810 ریال

تقاضا200 تن

0075 Bandar 410426 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت407888 ریال

بیشترین قیمت413413 ریال

تقاضا2170 تن

2420E02-kordestan 328810 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت328810 ریال

بیشترین قیمت328810 ریال

تقاضا24 تن

2420E02-kordestan 328810 360 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت328810 ریال

بیشترین قیمت328810 ریال

تقاضا384 تن

2420E02-kordestan 328810 672 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت328810 ریال

بیشترین قیمت328810 ریال

تقاضا408 تن

2102TX00-lale 328810 1210 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,810 ریال

کمترین قیمت328810 ریال

بیشترین قیمت328810 ریال

تقاضا374 تن

2100lale 410474 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,827 ریال

کمترین قیمت390390 ریال

بیشترین قیمت459999 ریال

تقاضا286 تن

5782 3324 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 366281 110 110

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه337,941 ریال

کمترین قیمت365599 ریال

بیشترین قیمت368999 ریال

تقاضا315 تن

EPS 300 tabriz 337941 15

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه337,941 ریال

کمترین قیمت337941 ریال

بیشترین قیمت337941 ریال

تقاضا15 تن

EPS 300 tabriz 337941 140 125

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,941 ریال

کمترین قیمت337941 ریال

بیشترین قیمت337941 ریال

تقاضا175 تن

250 250 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 369255 38

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت369255 ریال

بیشترین قیمت369255 ریال

تقاضا38 تن

Super Bright- TG641 269616 1232 1232

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه259,199 ریال

کمترین قیمت268668 ریال

بیشترین قیمت275000 ریال

تقاضا1672 تن

TG641 256966 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه249,512 ریال

کمترین قیمت256000 ریال

بیشترین قیمت260899 ریال

تقاضا2574 تن

TG645 255520 2508 2508

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه244,550 ریال

کمترین قیمت254000 ریال

بیشترین قیمت268559 ریال

تقاضا3630 تن

Super Bright TG645 271814 440 440

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه251,638 ریال

کمترین قیمت264000 ریال

بیشترین قیمت295295 ریال

تقاضا726 تن

5698 5736

منبع : wikiplast.ir
2021-11-23 20:54:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.