84.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 19 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 524949 451 451

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه524,949 ریال

کمترین قیمت524949 ریال

بیشترین قیمت524949 ریال

تقاضا451 تن

PVC S65 Arvand 408292 20

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه408,292 ریال

کمترین قیمت408292 ریال

بیشترین قیمت408292 ریال

تقاضا20 تن

PVC S65 Arvand 412238 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه408,292 ریال

کمترین قیمت410999 ریال

بیشترین قیمت415415 ریال

تقاضا3025 تن

PVC S65 Arvand 408292 800 730

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه408,292 ریال

کمترین قیمت408292 ریال

بیشترین قیمت408292 ریال

تقاضا1320 تن

PVC S65 Bandar 414779 2310 2310

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه408,292 ریال

کمترین قیمت413920 ریال

بیشترین قیمت416999 ریال

تقاضا3674 تن

PVC S65 Ghadir 408292 40

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه408,292 ریال

کمترین قیمت408292 ریال

بیشترین قیمت408292 ریال

تقاضا40 تن

PVC S65 Ghadir 408292 1700 1660

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه408,292 ریال

کمترین قیمت408292 ریال

بیشترین قیمت408292 ریال

تقاضا1800 تن

7769 7719 پلی بوتادین رابر

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1220 shazand 367154 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه367,154 ریال

کمترین قیمت367154 ریال

بیشترین قیمت367154 ریال

تقاضا20 تن

20 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 362669 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا72 تن

552R Jam 362669 1008 456

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا624 تن

510L Jam 369639 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت365889 ریال

بیشترین قیمت380000 ریال

تقاضا1296 تن

564s jam 384430 1000 1000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,430 ریال

کمترین قیمت384430 ریال

بیشترین قیمت384430 ریال

تقاضا1000 تن

564s jam 384430 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,430 ریال

کمترین قیمت384430 ریال

بیشترین قیمت384430 ریال

تقاضا1008 تن

SF 060 polynar 399789 860 860

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت396899 ریال

بیشترین قیمت410339 ریال

تقاضا1100 تن

RG 1102 L 400726 196 196

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

ثبت رکورد تازه مصرف گاز در نیروگاه‌های منطقه خراسان

کمترین قیمت397000 ریال

بیشترین قیمت402939 ریال

تقاضا479 تن

RG 1102 XK Rejal 415716 261 261

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت413678 ریال

بیشترین قیمت416700 ریال

تقاضا674 تن

RG 1102XL Rejal 405876 203 203

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت403000 ریال

بیشترین قیمت414789 ریال

تقاضا518 تن

RG 1102XL Rejal 404219 740 740

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت400500 ریال

بیشترین قیمت425789 ریال

تقاضا1109 تن

552R Arak 362669 240

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا240 تن

552R Arak 362669 1100 840

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا960 تن

Z30s Ar 362669 300 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا200 تن

552R Shazand پودر 360332 30 30

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,789 ریال

کمترین قیمت359599 ریال

بیشترین قیمت360699 ریال

تقاضا80 تن

552R Maroun 362669 132

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا132 تن

552R Maroun 362669 1012 814

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا902 تن

Z30S Marun 362669 198

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا198 تن

Z30S Marun 362669 1210 1012

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا1122 تن

C30S Marun 400878 1518 1518

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت396779 ریال

بیشترین قیمت406604 ریال

تقاضا2112 تن

C30S Marun 416290 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت416000 ریال

بیشترین قیمت416579 ریال

تقاضا77 تن

V 30S 362669 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا22 تن

V 30S 362669 1012 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا198 تن

Z30G Marun 362669 396 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا154 تن

552R Navid 362669 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

اول مهرماه؛ پایان محدودیت‌های برقی صنایع

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا21 تن

552R Navid 362669 420 294

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا441 تن

510L Navid 404489 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت397999 ریال

بیشترین قیمت409999 ریال

تقاضا798 تن

ZH 550J navid 412395 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت398999 ریال

بیشترین قیمت425689 ریال

تقاضا714 تن

14144 12109 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 371968 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه371,968 ریال

کمترین قیمت371968 ریال

بیشترین قیمت371968 ریال

تقاضا22 تن

440L jam 407032 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,968 ریال

کمترین قیمت405009 ریال

بیشترین قیمت409989 ریال

تقاضا572 تن

440G jam 371968 110 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,968 ریال

کمترین قیمت371968 ریال

بیشترین قیمت371968 ریال

تقاضا88 تن

548R jam 409747 770 770

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,968 ریال

کمترین قیمت405899 ریال

بیشترین قیمت422659 ریال

تقاضا1254 تن

EPX-3130UV jam 384809 330 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,809 ریال

کمترین قیمت384809 ریال

بیشترین قیمت384809 ریال

تقاضا22 تن

548T jam 386115 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,968 ریال

کمترین قیمت384389 ریال

بیشترین قیمت388899 ریال

تقاضا506 تن

PNR 340R 380381 100 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,381 ریال

کمترین قیمت380381 ریال

بیشترین قیمت380381 ریال

تقاضا40 تن

PNR 230c polynar 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه404,734 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

RP340R maron 391826 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,381 ریال

کمترین قیمت390699 ریال

بیشترین قیمت392561 ریال

تقاضا220 تن

MR230 404734 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه404,734 ریال

کمترین قیمت404734 ریال

بیشترین قیمت404734 ریال

تقاضا44 تن

MR230 404734 506 374

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه404,734 ریال

کمترین قیمت404734 ریال

بیشترین قیمت404734 ریال

تقاضا396 تن

ZH 515 MA navid 374182 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,182 ریال

کمترین قیمت374182 ریال

بیشترین قیمت374182 ریال

تقاضا168 تن

ZR340r navid 398717 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,381 ریال

کمترین قیمت396666 ریال

بازدهی دو رقمی سکه و دلار

بیشترین قیمت402079 ریال

تقاضا294 تن

ZB 548R navid 387547 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,968 ریال

کمترین قیمت385385 ریال

بیشترین قیمت388079 ریال

تقاضا252 تن

ZR 348T 397498 84 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,381 ریال

کمترین قیمت397498 ریال

بیشترین قیمت397498 ریال

تقاضا105 تن

ZR230-navid 404734 210 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه404,734 ریال

کمترین قیمت404734 ریال

بیشترین قیمت404734 ریال

تقاضا126 تن

332C navid 401492 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه395,879 ریال

کمترین قیمت400999 ریال

بیشترین قیمت401910 ریال

تقاضا210 تن

ZB 445L-navid 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,809 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZRCT230C navid 413590 105 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,590 ریال

کمترین قیمت413590 ریال

بیشترین قیمت413590 ریال

تقاضا42 تن

3631 2882 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 482048 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه482,048 ریال

کمترین قیمت482048 ریال

بیشترین قیمت482048 ریال

تقاضا22 تن

HP525j jam 569313 408 408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه365,326 ریال

کمترین قیمت568999 ریال

بیشترین قیمت569889 ریال

تقاضا1056 تن

RPX 120L-jam 482048 770 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه482,048 ریال

کمترین قیمت482048 ریال

بیشترین قیمت482048 ریال

تقاضا154 تن

RG 1104 K-rejal 539703 457 457

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه365,326 ریال

کمترین قیمت539389 ریال

بیشترین قیمت539999 ریال

تقاضا892 تن

ZH 525J navid 504425 630 630

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه365,326 ریال

کمترین قیمت497399 ریال

بیشترین قیمت516999 ریال

تقاضا1365 تن

2265 1671 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه402,520 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTB 20

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه334,608 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 356187 128 128

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه353,800 ریال

کمترین قیمت355823 ریال

بیشترین قیمت356969 ریال

تقاضا192 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 357800 95 19

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه357,800 ریال

کمترین قیمت357800 ریال

بیشترین قیمت357800 ریال

تقاضا19 تن

243 147

منبع : wikiplast.ir
2021-10-11 20:43:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.