81.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 29 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 496504 451 55

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه496,504 ریال

کمترین قیمت496504 ریال

بیشترین قیمت496504 ریال

تقاضا308 تن

PVC S65 Arvand 376386 3300 2390

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه376,386 ریال

کمترین قیمت376386 ریال

بیشترین قیمت376386 ریال

تقاضا2650 تن

PVC S65 Arvand 376386 910

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه376,386 ریال

کمترین قیمت376386 ریال

بیشترین قیمت376386 ریال

تقاضا910 تن

PVC S65 Bandar 382504 2310 2310

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,386 ریال

کمترین قیمت381559 ریال

بیشترین قیمت385789 ریال

تقاضا4422 تن

PVC S65 Ghadir 377533 1500 1500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,386 ریال

کمترین قیمت376589 ریال

بیشترین قیمت380903 ریال

تقاضا1780 تن

7561 7165 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 343257 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت341799 ریال

بیشترین قیمت345464 ریال

تقاضا1800 تن

564s jam 357353 2016 2016

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه357,353 ریال

کمترین قیمت357353 ریال

بیشترین قیمت357353 ریال

تقاضا2016 تن

SF 060 polynar 378641 860 860

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت375250 ریال

بیشترین قیمت383000 ریال

تقاضا1580 تن

RG 1102 L 335464 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا44 تن

RG 1102 L 335464 174 131

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا131 تن

RG 1102 XK Rejal 364811 957 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت363890 ریال

بیشترین قیمت365813 ریال

تقاضا2023 تن

RG 1102XL Rejal 365471 696 696

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت363579 ریال

بیشترین قیمت370000 ریال

تقاضا1436 تن

552R Arak 337252 700 700

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت336465 ریال

بیشترین قیمت338899 ریال

تقاضا940 تن

Z30s Ar 335464 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا100 تن

Z30s Ar 335464 400 300

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

حتما بخوانید :
دو اتفاق حساس در بازار دلار

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا300 تن

552R Maroun 341120 880 880

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت339899 ریال

بیشترین قیمت341999 ریال

تقاضا1188 تن

552R Maroun 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Z30S Marun 344144 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت343343 ریال

بیشترین قیمت344939 ریال

تقاضا814 تن

Z30S Marun 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

C30S Marun 378080 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت376379 ریال

بیشترین قیمت380009 ریال

تقاضا2332 تن

Z30G Marun 346707 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت346079 ریال

بیشترین قیمت347335 ریال

تقاضا110 تن

Z30G Marun 335464 682

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا682 تن

Z30G Marun 335464 1496 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا220 تن

Z30G Marun 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

552R Navid 335464 231

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا231 تن

552R Navid 335464 441 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت335464 ریال

بیشترین قیمت335464 ریال

تقاضا210 تن

510L Navid 358690 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت355999 ریال

بیشترین قیمت361005 ریال

تقاضا735 تن

ZH 550J navid 354722 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه335,464 ریال

کمترین قیمت348888 ریال

بیشترین قیمت357956 ریال

تقاضا483 تن

11748 10869 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 339087 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

کمترین قیمت339087 ریال

بیشترین قیمت339087 ریال

تقاضا88 تن

440L jam 345494 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

کمترین قیمت344119 ریال

بیشترین قیمت347888 ریال

تقاضا462 تن

440G jam 339087 220 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته دوشنبه 11 بهمن 1400/ شماره 456

کمترین قیمت339087 ریال

بیشترین قیمت339087 ریال

تقاضا132 تن

548R jam 424197 660 660

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

کمترین قیمت416666 ریال

بیشترین قیمت431431 ریال

تقاضا1584 تن

EPX-3130UV jam 354409 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه354,409 ریال

کمترین قیمت354409 ریال

بیشترین قیمت354409 ریال

تقاضا22 تن

EPX-3130UV jam 354409 110 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,409 ریال

کمترین قیمت354409 ریال

بیشترین قیمت354409 ریال

تقاضا44 تن

548T jam 397139 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

کمترین قیمت388899 ریال

بیشترین قیمت426689 ریال

تقاضا528 تن

PNR 340R 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه357,693 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

PNR 230c polynar 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,736 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

R 40 arak 377282 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

کمترین قیمت375009 ریال

بیشترین قیمت379678 ریال

تقاضا1120 تن

RP340R maron 371237 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه357,693 ریال

کمترین قیمت370129 ریال

بیشترین قیمت372699 ریال

تقاضا154 تن

MR230 376736 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه376,736 ریال

کمترین قیمت376736 ریال

بیشترین قیمت376736 ریال

تقاضا22 تن

MR230 376736 506 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,736 ریال

کمترین قیمت376736 ریال

بیشترین قیمت376736 ریال

تقاضا110 تن

MR230 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,736 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZH 515 MA navid 358769 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه346,409 ریال

کمترین قیمت355789 ریال

بیشترین قیمت361999 ریال

تقاضا147 تن

ZR340r navid 357693 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه357,693 ریال

کمترین قیمت357693 ریال

بیشترین قیمت357693 ریال

تقاضا21 تن

ZR340r navid 357693 126 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه357,693 ریال

کمترین قیمت357693 ریال

بیشترین قیمت357693 ریال

تقاضا84 تن

ZB 548R navid 363094 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,087 ریال

کمترین قیمت358794 ریال

بیشترین قیمت375899 ریال

تقاضا294 تن

ZR230-navid 376736 210 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه376,736 ریال

کمترین قیمت376736 ریال

بیشترین قیمت376736 ریال

تقاضا84 تن

332C navid 368637 210 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه368,637 ریال

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته یکشنبه 19 دی 1400/ شماره 440

کمترین قیمت368637 ریال

بیشترین قیمت368637 ریال

تقاضا189 تن

332C navid 368637 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه368,637 ریال

کمترین قیمت368637 ریال

بیشترین قیمت368637 ریال

تقاضا21 تن

ZB 445L-navid 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,409 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3810 2931 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 337653 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,653 ریال

کمترین قیمت337653 ریال

بیشترین قیمت337653 ریال

تقاضا504 تن

RPX 120L-jam 396

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه445,533 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

RG 1104 K-rejal 337653 261 261

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,653 ریال

کمترین قیمت337653 ریال

بیشترین قیمت337653 ریال

تقاضا261 تن

RG 1104 K-rejal 337653 435 435

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه337,653 ریال

کمترین قیمت337653 ریال

بیشترین قیمت337653 ریال

تقاضا435 تن

ZH 525J navid 338056 630 630

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,653 ریال

کمترین قیمت337859 ریال

بیشترین قیمت338222 ریال

تقاضا756 تن

2226 1830 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,453 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 336500 336 288

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا288 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 323040 60 30

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه323,040 ریال

کمترین قیمت323040 ریال

بیشترین قیمت323040 ریال

تقاضا30 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 339450 95 95

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,450 ریال

کمترین قیمت339450 ریال

بیشترین قیمت339450 ریال

تقاضا95 تن

نخ پلی استر 48F180DTA 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,550 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 336500 16

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا16 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 323040 30

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه323,040 ریال

کمترین قیمت323040 ریال

بیشترین قیمت323040 ریال

تقاضا30 تن

571 459

منبع : wikiplast.ir
2021-09-20 20:41:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.