73.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 20 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 508276 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه508,276 ریال

کمترین قیمت508276 ریال

بیشترین قیمت508276 ریال

تقاضا40 تن

ABS150 Tabriz 508276 555 460

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه508,276 ریال

کمترین قیمت508276 ریال

بیشترین قیمت508276 ریال

تقاضا530 تن

N50-ghaed-basir 556026 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه508,276 ریال

کمترین قیمت548888 ریال

بیشترین قیمت560560 ریال

تقاضا250 تن

685 630 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 405914 181 181

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه400,658 ریال

کمترین قیمت404899 ریال

بیشترین قیمت406989 ریال

تقاضا222 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 400658 343 343

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه400,658 ریال

کمترین قیمت400658 ریال

بیشترین قیمت400658 ریال

تقاضا343 تن

1712-takhe-jamshid 385192 806 282

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه385,192 ریال

کمترین قیمت385192 ریال

بیشترین قیمت385192 ریال

تقاضا282 تن

1330 806 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 303290 190

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه303,290 ریال

کمترین قیمت303290 ریال

بیشترین قیمت303290 ریال

تقاضا190 تن

LLD 209 Amir 303290 3500 2470

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه303,290 ریال

کمترین قیمت303290 ریال

بیشترین قیمت303290 ریال

تقاضا2700 تن

LL 235F6 jam 306611 33

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه306,611 ریال

کمترین قیمت306611 ریال

بیشترین قیمت306611 ریال

تقاضا33 تن

LL 235F6 jam 306611 1518 385

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,611 ریال

کمترین قیمت306611 ریال

بیشترین قیمت306611 ریال

تقاضا517 تن

LLD 209 Arak 303494 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه303,290 ریال

کمترین قیمت303299 ریال

بیشترین قیمت304999 ریال

تقاضا1300 تن

mahabad(پودر) 22B01 294191 500 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه294,191 ریال

کمترین قیمت294191 ریال

بیشترین قیمت294191 ریال

تقاضا120 تن

22b03(پودر) 294191 500 30

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه294,191 ریال

کمترین قیمت294191 ریال

بیشترین قیمت294191 ریال

تقاضا30 تن

LL 22B01 KJ mahabad 304397 240 96

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه304,397 ریال

کمترین قیمت304397 ریال

بیشترین قیمت304397 ریال

تقاضا96 تن

LLD 22b02 Mahabad 317322 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه303,290 ریال

کمترین قیمت315645 ریال

بیشترین قیمت319309 ریال

تقاضا984 تن

LLD 22b01 Mahabad 303290 720 96

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه303,290 ریال

کمترین قیمت303290 ریال

بیشترین قیمت303290 ریال

تقاضا120 تن

8558 5000 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 354937 154 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,937 ریال

کمترین قیمت354937 ریال

بیشترین قیمت354937 ریال

تقاضا66 تن

154 44 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر I4 Amir 244114 280 280
افزایش بیش از 27 درصدی صادرات محصولات شیمیایی ژاپن

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,114 ریال

کمترین قیمت244114 ریال

بیشترین قیمت244114 ریال

تقاضا320 تن

52518 Jam 244114 110

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه244,114 ریال

کمترین قیمت244114 ریال

بیشترین قیمت244114 ریال

تقاضا110 تن

52518 Jam 244114 2310 1540

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه244,114 ریال

کمترین قیمت244114 ریال

بیشترین قیمت244114 ریال

تقاضا1628 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 248542 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه248,542 ریال

کمترین قیمت248542 ریال

بیشترین قیمت248542 ریال

تقاضا24 تن

6040‎ Lorestan‎ 244114 240 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,114 ریال

کمترین قیمت244114 ریال

بیشترین قیمت244114 ریال

تقاضا192 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 248542 240 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,542 ریال

کمترین قیمت248542 ریال

بیشترین قیمت248542 ریال

تقاضا168 تن

54B04 lorestan 250340 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,114 ریال

کمترین قیمت249499 ریال

بیشترین قیمت250999 ریال

تقاضا384 تن

62N07UV Lorestan 272748 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,542 ریال

کمترین قیمت270999 ریال

بیشترین قیمت280280 ریال

تقاضا864 تن

54B04UV lorestan 248542 96

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه248,542 ریال

کمترین قیمت248542 ریال

بیشترین قیمت248542 ریال

تقاضا96 تن

54B04UV lorestan 248542 240 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,542 ریال

کمترین قیمت248542 ریال

بیشترین قیمت248542 ریال

تقاضا144 تن

62N07UV miandoab 256507 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,542 ریال

کمترین قیمت255659 ریال

بیشترین قیمت257939 ریال

تقاضا648 تن

4294 3298 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 259134 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه251,060 ریال

کمترین قیمت257813 ریال

بیشترین قیمت266799 ریال

تقاضا1940 تن

BL3 (پودر) bakhtar 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه243,528 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Bl3 Bakhtar 251060 144

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,060 ریال

کمترین قیمت251060 ریال

بیشترین قیمت251060 ریال

تقاضا144 تن

Bl3 Bakhtar 251060 1440 1296

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,060 ریال

کمترین قیمت251060 ریال

بیشترین قیمت251060 ریال

تقاضا1488 تن

Bl3 Marun 251060 154

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,060 ریال

کمترین قیمت251060 ریال

بیشترین قیمت251060 ریال

تقاضا154 تن

Bl3 Marun 251060 1980 1012

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,060 ریال

کمترین قیمت251060 ریال

بیشترین قیمت251060 ریال

تقاضا1210 تن

4820 3906 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,588 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3840 Tabriz 267617 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه267,617 ریال

کمترین قیمت267617 ریال

بیشترین قیمت267617 ریال

تقاضا44 تن

3840 Tabriz 267617 1903 1111

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه267,617 ریال

کمترین قیمت267617 ریال

بیشترین قیمت267617 ریال

تقاضا1111 تن

طالبان واردات نایلکس را ممنوع کرد

1953 1155 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 285527 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه264,233 ریال

کمترین قیمت284259 ریال

بیشترین قیمت285899 ریال

تقاضا506 تن

EX3 AmirKabir 281547 2000 2000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه273,255 ریال

کمترین قیمت280799 ریال

بیشترین قیمت284899 ریال

تقاضا2600 تن

CRP100B Jam 298881 396

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه298,881 ریال

کمترین قیمت298881 ریال

بیشترین قیمت298881 ریال

تقاضا396 تن

CRP100B Jam 298881 2508 1628

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه298,881 ریال

کمترین قیمت298881 ریال

بیشترین قیمت298881 ریال

تقاضا2068 تن

CRP100B Arak 302029 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه297,996 ریال

کمترین قیمت300000 ریال

بیشترین قیمت303555 ریال

تقاضا2200 تن

5818 5334 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 248736 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت248736 ریال

بیشترین قیمت248736 ریال

تقاضا66 تن

5110 Arya 248736 1408 1320

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت248736 ریال

بیشترین قیمت248736 ریال

تقاضا1540 تن

3713 arya 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,806 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا44 تن

EX5 AmirKabir 248736 220 10

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت248736 ریال

بیشترین قیمت248736 ریال

تقاضا50 تن

F7000 Ilam 249431 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت249000 ریال

بیشترین قیمت249888 ریال

تقاضا836 تن

bakhtar (پودر) EX5 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه241,274 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

EX5 Marun 248736 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت248736 ریال

بیشترین قیمت248736 ریال

تقاضا22 تن

EX5 Marun 248736 1210 1012

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت248736 ریال

بیشترین قیمت248736 ریال

تقاضا1078 تن

F7000 Mehr 251961 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,736 ریال

کمترین قیمت250259 ریال

بیشترین قیمت254119 ریال

تقاضا2387 تن

5670 4652 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG735 287655 484 484

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه265,237 ریال

کمترین قیمت284999 ریال

بیشترین قیمت289899 ریال

تقاضا704 تن

PET-BG781 298456 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه273,108 ریال

کمترین قیمت296999 ریال

بیشترین قیمت300920 ریال

تقاضا1804 تن

PET-BG785 290315 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه267,599 ریال

کمترین قیمت288789 ریال

بیشترین قیمت292529 ریال

تقاضا2354 تن

PET-BG821 299230 1980 1980

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه286,488 ریال

کمترین قیمت297779 ریال

بیشترین قیمت300800 ریال

تقاضا2332 تن

PET-BG825 297533 220 220

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه278,093 ریال

کمترین قیمت290779 ریال

بیشترین قیمت300789 ریال

تقاضا396 تن

5214 5214 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

دستور وزیر صمت برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل/ پایش اولیه ظرف سه هفته آینده در کشور انجام خواهد شد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 344599 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت344599 ریال

بیشترین قیمت344599 ریال

تقاضا66 تن

LF 190 Arya – 2119 344599 1320 704

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت344599 ریال

بیشترین قیمت344599 ریال

تقاضا792 تن

2420h 341599 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه341,599 ریال

کمترین قیمت341599 ریال

بیشترین قیمت341599 ریال

تقاضا10 تن

2420h 341599 1000 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,599 ریال

کمترین قیمت341599 ریال

بیشترین قیمت341599 ریال

تقاضا90 تن

0075 Bandar 377557 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت375000 ریال

بیشترین قیمت380380 ریال

تقاضا1640 تن

020 Bandar 344599 70

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت344599 ریال

بیشترین قیمت344599 ریال

تقاضا70 تن

020 Bandar 344599 1000 390

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت344599 ریال

بیشترین قیمت344599 ریال

تقاضا530 تن

2420E02-kordestan 344599 1008 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت344599 ریال

بیشترین قیمت344599 ریال

تقاضا192 تن

2102TX00-lale 344599 990 176

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه344,599 ریال

کمترین قیمت344599 ریال

بیشترین قیمت344599 ریال

تقاضا176 تن

2100lale 443536 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه368,721 ریال

کمترین قیمت434659 ریال

بیشترین قیمت461999 ریال

تقاضا418 تن

6338 2606 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Z30s Ar 362669 80

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا80 تن

552R Navid 362669 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,669 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت362669 ریال

تقاضا42 تن

122 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 355559 170 170

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه341,140 ریال

کمترین قیمت353989 ریال

بیشترین قیمت355999 ریال

تقاضا295 تن

EPS 300 tabriz 350498 140 140

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,140 ریال

کمترین قیمت350036 ریال

بیشترین قیمت351960 ریال

تقاضا215 تن

310 310 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 357800 19

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه357,800 ریال

کمترین قیمت357800 ریال

بیشترین قیمت357800 ریال

تقاضا19 تن

TG 670S 248158 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه248,158 ریال

کمترین قیمت248158 ریال

بیشترین قیمت248158 ریال

تقاضا1012 تن

Super Bright- TG641 295345 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه249,183 ریال

کمترین قیمت292000 ریال

بیشترین قیمت306869 ریال

تقاضا2508 تن

TG641 313266 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه239,870 ریال

کمترین قیمت310799 ریال

بیشترین قیمت322009 ریال

تقاضا3322 تن

TG645 295141 1298 1298

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه235,100 ریال

کمترین قیمت292999 ریال

بیشترین قیمت299077 ریال

تقاضا2288 تن

5830 5849

منبع : wikiplast.ir
2021-10-12 20:05:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.