72.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 6 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 514432 451 451

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه503,523 ریال

کمترین قیمت511999 ریال

بیشترین قیمت521000 ریال

تقاضا550 تن

PVC S65 Arvand 380442 2500 2230

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه380,442 ریال

کمترین قیمت380442 ریال

بیشترین قیمت380442 ریال

تقاضا2450 تن

PVC S65 Arvand 380442 270

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه380,442 ریال

کمترین قیمت380442 ریال

بیشترین قیمت380442 ریال

تقاضا270 تن

PVC S65 Arvand 389731 803 803

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,442 ریال

کمترین قیمت388920 ریال

بیشترین قیمت396999 ریال

تقاضا1419 تن

PVC S65 Bandar 389135 2992 2992

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,442 ریال

کمترین قیمت387789 ریال

بیشترین قیمت390959 ریال

تقاضا4092 تن

PVC S65 Ghadir 390439 1500 1500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,442 ریال

کمترین قیمت388899 ریال

بیشترین قیمت392666 ریال

تقاضا2480 تن

8246 8246 پلی بوتادین رابر

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1220 shazand 385453 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه385,453 ریال

کمترین قیمت385453 ریال

بیشترین قیمت385453 ریال

تقاضا20 تن

20 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 348887 1320 1320

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت347888 ریال

بیشترین قیمت367619 ریال

تقاضا1776 تن

510L Jam 404171 1296 1296

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت402780 ریال

بیشترین قیمت405999 ریال

تقاضا3744 تن

564s jam 362011 1008 1008

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه362,011 ریال

کمترین قیمت362011 ریال

بیشترین قیمت362011 ریال

تقاضا1008 تن

SF 060 polynar 402281 860 860

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت400269 ریال

خبرهای خوبی در زمینه قراردادهای نفتی و تهاتر نفت در راه است/فرش قرمز وزارت نفت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی

بیشترین قیمت405899 ریال

تقاضا1960 تن

RG 1102 XK Rejal 396625 653 653

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت390999 ریال

بیشترین قیمت400400 ریال

تقاضا2045 تن

RG 1102XL Rejal 404222 957 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت403000 ریال

بیشترین قیمت405299 ریال

تقاضا2654 تن

552R Maroun 349007 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت346599 ریال

بیشترین قیمت355699 ریال

تقاضا1320 تن

Z30S Marun 350003 1518 1518

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت347999 ریال

بیشترین قیمت352999 ریال

تقاضا2266 تن

C30S Marun 403130 2002 2002

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت401780 ریال

بیشترین قیمت406000 ریال

تقاضا4268 تن

552R Navid 349883 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت346109 ریال

بیشترین قیمت352888 ریال

تقاضا651 تن

510L Navid 381340 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت380000 ریال

بیشترین قیمت386999 ریال

تقاضا1239 تن

ZH 550J navid 406336 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,076 ریال

کمترین قیمت403899 ریال

بیشترین قیمت410299 ریال

تقاضا945 تن

11738 11738 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 371587 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,334 ریال

کمترین قیمت364939 ریال

بیشترین قیمت380566 ریال

تقاضا198 تن

440L jam 380598 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,334 ریال

کمترین قیمت379499 ریال

بیشترین قیمت382899 ریال

تقاضا726 تن

548R jam 442865 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,334 ریال

کمترین قیمت435999 ریال

بیشترین قیمت450009 ریال

تقاضا1518 تن

EPX-3130UV jam 362011 220 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,011 ریال

کمترین قیمت362011 ریال

بیشترین قیمت362011 ریال

تقاضا154 تن

رشد 40 درصدی تولید در پتروشیمی فارابی

548T jam 417238 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,334 ریال

کمترین قیمت411989 ریال

بیشترین قیمت420999 ریال

تقاضا616 تن

PNR 340R 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,450 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

PNR 230c polynar 381752 84 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه381,752 ریال

کمترین قیمت381752 ریال

بیشترین قیمت381752 ریال

تقاضا21 تن

RP340R maron 380167 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,450 ریال

کمترین قیمت371779 ریال

بیشترین قیمت385579 ریال

تقاضا220 تن

MR230 381752 990 726

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه381,752 ریال

کمترین قیمت381752 ریال

بیشترین قیمت381752 ریال

تقاضا726 تن

MR230 381752 132

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه381,752 ریال

کمترین قیمت381752 ریال

بیشترین قیمت381752 ریال

تقاضا132 تن

(پودر) ZB 332C 36

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه361,789 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

ZH 515 MA navid 387766 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,044 ریال

کمترین قیمت385879 ریال

بیشترین قیمت391759 ریال

تقاضا273 تن

ZR340r navid 372010 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,450 ریال

کمترین قیمت370939 ریال

بیشترین قیمت373799 ریال

تقاضا294 تن

ZB 548R navid 390268 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,334 ریال

کمترین قیمت386339 ریال

بیشترین قیمت395890 ریال

تقاضا357 تن

ZR230-navid 392144 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه381,752 ریال

کمترین قیمت389559 ریال

بیشترین قیمت395999 ریال

تقاضا336 تن

332C navid 372978 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,978 ریال

کمترین قیمت372978 ریال

بیشترین قیمت372978 ریال

تقاضا210 تن

ZB 445L-navid 362011 63 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,011 ریال

کمترین قیمت362011 ریال

بیشترین قیمت362011 ریال

تقاضا42 تن

3627 3209 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 351202 408 408
آنچه تاکنون از جزئیات حذف سهمیه بندی مواد پتروشیمی می دانیم

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,270 ریال

کمترین قیمت349229 ریال

بیشترین قیمت352538 ریال

تقاضا864 تن

RPX 120L-jam 451625 506 198

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه451,625 ریال

کمترین قیمت451625 ریال

بیشترین قیمت451625 ریال

تقاضا198 تن

RG 1104 K-rejal 350347 261 261

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,270 ریال

کمترین قیمت349989 ریال

بیشترین قیمت350999 ریال

تقاضا544 تن

ZH 525J navid 349944 630 630

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه342,270 ریال

کمترین قیمت349117 ریال

بیشترین قیمت351300 ریال

تقاضا1575 تن

1805 1497 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Rp 270G shazand 4000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه379,559 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

4000 پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 6045petro-pak 389410 66

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه389,410 ریال

کمترین قیمت389410 ریال

بیشترین قیمت389410 ریال

تقاضا66 تن

66 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTB 334608 60 10

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه334,608 ریال

کمترین قیمت334608 ریال

بیشترین قیمت334608 ریال

تقاضا10 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 336500 380 171

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا171 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 120

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه309,580 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F180DTA 348550 160 64

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه348,550 ریال

کمترین قیمت348550 ریال

بیشترین قیمت348550 ریال

تقاضا64 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 339450 95 95

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,450 ریال

کمترین قیمت339450 ریال

بیشترین قیمت339450 ریال

تقاضا95 تن

815 340

منبع : wikiplast.ir
2021-09-28 20:05:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.