نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 9 اسفند 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 344,541 1740

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1401/01/08

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 344,541 1760

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1401/01/08

محل تحویل انبار کارخانه

E6834 arvand 413,449 22 462

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1401/01/08

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 344,541 2706

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/22

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S60 Bandar 371,742 44

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S60 Bandar 371,742 36

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 344,541 1800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1401/01/08

محل تحویل انبار کارخانه

8108 462 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 338,733 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 338,733 2016

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/21

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 338,733 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 338,733 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

YI250 polynar 338,733 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 338,733 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

SIF010 polynar 338,733 20
حتما بخوانید :
تعیین تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز اولویت وزارت نفت است

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 338,733 870

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 338,733 116

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 338,733 783

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 L 338,733 435

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 338,733 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 338,733 300

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 338,733 418

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 338,733 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 338,733 66

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 338,733 30

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

V30G Marun 338,733 40

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 338,733 1518 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 338,733 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 338,733 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 338,733 420
حتما بخوانید :
تثبیت آلوتروپ نادر می تواند کلیدی برای کارکرد باتری های لیتیوم-گوگرد باشد | پژوهش

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

12552 506 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 347,298 990

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 347,754 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 347,298 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 347,298 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 365,568 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 374,133 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 347,298 147

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 376,531 147

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 350,723 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 500M 338,733 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

4080 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 341,588 816

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1401/01/06

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 341,588 522

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

HP 525J maron 341,588 990

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

حتما بخوانید :
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران تا پایان برنامه هشتم توسعه به ۲۰۰

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 341,588 651

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

2979 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Rp 270G shazand 383,382 15

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

15 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 379,685 38

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTA 405,215 48

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 376,452 224

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTC 372,798 45

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 361,394 50

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTC 338,806 15

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

SD160D144FAA 529,999 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD485D96FAA 403,818 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456,789 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD160D48FAA 485,999 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/12/15

محل تحویل انبار کارخانه

540

منبع : wikiplast.ir
2022-02-27 20:26:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.