نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 12 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 12 بهمن 1400 را اعلام کرد.

به گزارش دکاموند شیمی، عرضه های سه شنبه 12 بهمن با 1,741 تن کاهش نسبت به 5 بهمن از 56,962 تن به 55,221 تن رسید

 مقایسه عرضه های سه شنبه 5 و 12  بهمن 


نکات مهم عرضه ها

مهمترین نکات عرضه های فردا :

– کالای HI 500 که هفته گذشته(5 بهمن) 500 عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت،دربین عرضه های این هفته حضور ندارد.

– گرید 22B02 لرستان این هفته با 408 تن کاهش عرضه نسبت به هفته قبل،600 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

– درگروه سنگین فیلم کالای EX5 جم 440 تن عرضه نقدی پالت چوبی دارد که 2 برابر عرضه های هفته قبل این گرید است. 

………..

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته اول بهمن 20 تن کاهش یافت و از 750 تن به 730 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,089 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 439,298ریال به 437,209 ریال رسید.


نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه استایرن بوتادین رابر ( SBR) امروز نسبت به هفته اول بهمن 80 تن کاهش یافت و از 960 تن به 880 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,108 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 443,378 ریال به 441,270 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 587 تن کاهش  یافت و از 11,386 تن به 10,799 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,371 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 306,869ریال به 305,498 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته اول بهمن 500 تن کاهش  یافت و از 5,621 تن به 5,121 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,415 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش  یافت و از 233,110 ریال به 237,525 ریال رسید.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته  بدون تغییر ماند و  5,612 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 258 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 249,936 ریال به 249,678 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و 1,507 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,636 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 256,444 ریال به 261,080 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن  نسبت به هفته گذشته 70 تن کاهش یافت و از 6,332 تن به 6,262 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 607 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 274,415 ریال به 273,808 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

حتما بخوانید :
مصرف حدود ۶۰ درصد گاز تولیدی ایران در بخش‌های خانگی و تجاری

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم  نسبت به هفته گذشته 220 تن افزایش یافت و 7,144 تن به 7,364 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 835 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 264,658 ریال به 265,493 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته گذشته 704 تن کاهش یافت و از 4,708 تن به 4,004 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,877 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 293,957 ریال به 296,834ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم امروز نسبت به هفته بدون تغییر ماند و این هفته 6,840 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,701 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 336,986  ریال به 339,687 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند و این هفته 250 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,030ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 365,731ریال به 244,824 ریال رسید.

 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی امروز  نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و این هفته 5,698 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,268ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 266,688 ریال به 265,420 ریال رسید.

 

 


نمودار عرضه ها


عرضه ها

 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 437,209 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 437,209 180

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

730
استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 441,270 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 441,270 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 425,417 400

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

880
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 305,498 484 4466

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

LL 0209KJ 306,660 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 305,498 1001

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 308,986 880 660

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/09

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 305,498 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

22B02 Loresatan 305,498 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 305,498 672

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 305,498 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 306,660 168

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

LL 20BF5 312,475 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

5673 5126
پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 349,878 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

154
پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 237,525 1012 1397

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 242,177 2712

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

3724 1397
پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 249,678 1400

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 249,678 1704

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 249,678 2508

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

5612
پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 261,080 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 273,808 150

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 273,808 200 1550

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 296,776 660 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100N jam 287,365 1012 990

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 295,845 1260

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

3282 2980
پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 265,493 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 262,493 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 265,493 814

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 265,493 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 265,493 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

7144 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 296,834 1276

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 290,729 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 311,661 1210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

4004
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya – 2119 339,687 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 336,687 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

2420d 356,672 88

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 339,687 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/27

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 339,687 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/27

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 339,687 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

2420F8 Kordestan 339,687 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

2426E02 340,850 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 339,687 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 363,465 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

6840
پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 355,852 110

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

321 HS 355,852 140

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 275,824 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 265,420 1672

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 260,092 2508

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/10

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-31 19:22:00

حتما بخوانید :
اماراتی‌ها در بزرگترین شرکت پتروشیمی روسیه سهیم می‌شوند
هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.