نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 11 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 341,263 1595

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 341,263 130

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 341,263 2706

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 341,263 1800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

6231 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 339,764 48

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل تهران

552R Jam 339,764 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 339,764 96

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل تهران

510L Jam 339,764 960

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 339,764 24

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل تهران

550J Jam 339,764 288

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 339,764 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 339,764 870

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 339,764 435

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 339,764 300
حتما بخوانید :
اختصاص بودجه ۲۸۸ میلیارد تومانی پتروشیمی‌های ماهشهر برای مسئولیت

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

HP 565S Arak 360,150 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 339,764 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

V 30S 339,764 880

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 339,764 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

C30G 339,764 154

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

C30G 339,764 44

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 339,764 1320

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 339,764 44

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 339,764 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 339,764 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 339,764 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

10198 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 351,975 770

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 352,440 66

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل تهران

440G jam 352,440 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

حتما بخوانید :
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 19 بهمن 1400

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 351,975 990

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/30

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 354,882 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 354,882 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 380,466 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 380,466 352

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 351,975 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 380,466 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/24

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 377,093 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 354,882 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 351,975 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 500M 339,764 105

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

4138 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 342,671 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

HP525j jam 342,671 24

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل تهران

RG 1104 K-rejal 342,671 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
بیات: امیدواریم صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت سرآمد منطقه شود

ZH 525J navid 342,671 651

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

1884 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 385,230 95

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTA 409,023 32

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 382,418 176

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTB 392,662 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 367,121 30

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTC 352,436 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD250D48FAA 413,242 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD485D96FAA 418,673 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 454,442 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD160D48FAA 463,254 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

613

منبع : wikiplast.ir
2022-01-30 19:40:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.