نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 5 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 5 بهمن 1400 را اعلام کرد.

به گزارش دکاموند شیمی، عرضه های سه شنبه 5 بهمن با 3,831 تن افزایش نسبت به 28 دی از 53,131 تن به  56,962 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه شنبه 28 دی و 5 بهمن     


نکات عرضه ها

مهمترین نکات عرضه های فردا :

 

-209 امیر کبیر بعد از یک هفته غیبت، با نزدیک به 5 هزار تن عرضه در بین عرضه های سه شنبه قرار گرفت.

-کالای 62N07UV میاندوآب 2,400 تن عرضه نقدی پالت چوبی دارد، که 1,704 تن بیشتر از عرضه های هفته قبل این گرید است.

-گرید 209 تبریز این هفته با 693 تن افزایش عرضه نسبت به هفته قبل، 1,001 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

 

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته آخردی 40 تن کاهش یافت و از 790 تن به 750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,895 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 441,193 ریال به 439,298ریال رسید.


نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه استایرن بوتادین رابر ( SBR) امروز نسبت به هفته آخردی 32 تن کاهش یافت و از 992 تن به 960 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,913 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 445,291 ریال به 443,378 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 5,262 تن افزایش یافت و از 6,124 تن به 11,386 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,031 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 307,900 ریال به 306,869ریال رسید.نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته آخردی 70بدون تغییر ماند و امروز 5,621 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,005 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 234,115ریال به 233,110 ریال رسید.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 1,274 تن افزایش  یافت و از 4,448 تن به 5,722 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,078 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 251,014 ریال به 249,936 ریال رسید.

 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 1,507 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,107 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 257,551 ریال به 256,444 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن  نسبت به هفته گذشته 150 تن کاهش یافت و از 6,482 تن به 6,332 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,184 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 275,599 ریال به 274,415 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم  نسبت به هفته گذشته 2,332 تن کاهش یافت و از 9,476 تن به 7,144 تن رسید.

حتما بخوانید :
نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست چیست؟

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,139 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 260,519 ریال به 264,658 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته گذشته 11 تن افزایش یافت و از 4,697 تن به 4,708 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,368 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 292,589ریال به 293,957 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم امروز 46 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 6,794 تن به 6,840 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,474 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 333,512ریال به 336,986 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی امروز  نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 5,698 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,987 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 261,701 ریال به 266,688 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 10 تن کاهش یافت و از 260 تن به 250 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,116 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 362,615 ریال به 365,731ریال رسید.

 


نمودار عرضه ها


عرضه ها

 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 439,298 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

ABS157W2901-tabriz 455,656 65

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 439,298 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

750
استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 443,378 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 443,378 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 427,449 480

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

960
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 306,869 484 4510

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

0410A A 306,869 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LL 0209KJ 308,038 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 306,869 1001

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 310,375 1199

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 306,869 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

22B02 Loresatan 306,869 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 306,869 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 306,869 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

LL 20BF5 313,880 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

6876 4510
پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 347,096 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

154
پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 233,110 500

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 233,110 1012 1397

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 237,783 2400

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 237,783 312

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

4224 1397
پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 249,936 1400

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 249,936 1704

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 249,936 2508

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

5612
پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 256,444 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 274,415 150 1310

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 274,415 290

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 297,551 660 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100N jam 288,009 990 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

5000S Jam 274,006 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 296,616 1260

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

3460 2872
پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 264,658 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 261,658 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 264,658 814

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 264,658 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 264,658 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

7034 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 293,957 2464

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 287,911 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 308,640 550

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG731 291,366 176

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

4708
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya – 2119 336,986 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 333,986 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

2420d 353,836 88

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 336,986 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 336,986 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 336,986 1080

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

2426E02 338,155 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 336,986 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 360,576 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

6840
پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 365,731 110

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 365,731 140

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 277,141 1716

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 266,688 1980

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 261,334 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/03

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-24 19:51:00

حتما بخوانید :
نخستین دوره آشنایی با اهداف توسعه پایدار برگزار شد
هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.