نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 4 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 341,561 2002

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 341,561 3520

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 341,561 600

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/12/01

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 341,561 1200

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

7322 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 336,391 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 336,391 960

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 336,391 288

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 336,391 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 336,391 957

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 336,391 435

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

HP 565S Arak 356,575 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 336,391 462

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 336,391 357

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
آتش سوزی در کارخانه شیمیایی روسیه یک کشته و شش زخمی برجای گذاشت | کسب و کار

C30S Marun 336,391 1320

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/13

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 336,391 726

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 336,391 231

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 336,391 714

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 336,391 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 336,391 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

9770 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 348,660 550

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/16

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 349,127 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 348,660 990

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/23

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 351,581 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 351,581 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 377,287 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

C30G 336,391 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 348,660 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 377,287 189
حتما بخوانید :
سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 373,899 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 351,581 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 348,660 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 500M 336,391 105

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

4117 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 339,312 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 339,312 870

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 339,312 714

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

2184 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTA 398,523 32

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 377,368 176

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTC 362,228 45

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 362,273 50

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTC 347,782 45

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
پنج بحران اقتصادی پساپاندمی | دکاموند شیمی

نخ پلی استر SD160D48FAA 439,381 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD250D48FAA 401,021 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD485D96FAA 398,823 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

448

منبع : wikiplast.ir
2022-01-23 20:13:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.