نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 28 دی 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 441,193 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

ABS157W2901-tabriz 457,622 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 441,193 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

790 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 445,291 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 445,291 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 429,294 512

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

992 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LL 0209KJ 309,074 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 307,900 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 311,421 1012 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 307,900 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

22B02 Loresatan 307,900 1512

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 309,074 48

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

LL 20BF5 314,941 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

4628 1496 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T Arya 343,517 88
حتما بخوانید :
نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی گچساران منتشر شد

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

1922T lale 343,517 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

242 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Hi500 234,115 500

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 234,115 1012 1397

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 238,810 1080

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 238,810 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 238,810 696

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 238,810 696

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

4224 1397 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 251,014 1400

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 251,014 1728

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 251,014 1320

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

4448 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 257,551 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

1507 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EX3 AmirKabir 275,599 200 1700

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

حتما بخوانید :
آمادگی مناطق عملیات انتقال گاز برای ورود به فصل سرما

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 298,248 660 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100N jam 289,252 990 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

5000S Jam 269,908 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 297,309 1260

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

3220 3262 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 260,519 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

3713 arya 272,255 88

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 260,519 500

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 260,519 1628

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 260,519 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 260,519 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 260,519 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

9256 220 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 292,589 2134

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 286,571 1210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 307,205 1023

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 298,034 330

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته دوشنبه 13 دی 1400/ شماره 436

محل تحویل انبار کارخانه

4697 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 333,512 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

LFI 2047A 337,032 66

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 330,512 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 333,512 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 333,512 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 333,512 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

2420F8 Kordestan 333,512 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

2426E02 334,685 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 333,512 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 356,858 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

6794 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 362,615 110

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/09

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 362,615 150

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/11/03

محل تحویل انبار کارخانه

260 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 271,959 1540

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 261,701 1848

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 256,447 2310

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/26

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-17 20:08:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.