نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 13 دی 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 369,474 3212

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

E6834 arvand 453,334 22 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/27

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 369,474 2706

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 369,474 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/10

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 369,474 300

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

7240 440 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 337,721 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 337,721 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 337,721 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 337,721 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 337,721 348

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 337,721 522

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 L 337,721 174

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 337,721 1144

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نکات مهم + عرضه های غیربهین یابی محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 31 مرداد 1400

Z30S Marun 337,721 374

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 337,721 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 337,721 504

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 337,721 504

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 337,721 504

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

7634 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 347,605 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 367,953 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 367,953 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 361,558 66

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 393,534 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 347,605 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 393,534 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 372,721 105

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 367,953 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 348,767 168
خدمات‌رسانی به بومیان مناطق عملیاتی نفت تا شعاع ۱۵۰ کیلومتر

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) ZH500M 337,721 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

1985 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 339,465 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

HP 525J maron 339,465 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 339,465 714

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2534 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 359,870 208

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTB 366,384 70

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTC 351,729 105

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 345,457 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTC 331,656 105

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTB 345,293 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTC 331,481 50

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD250D48FAA 392,763 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

بورئالیس تولید آمونیاک را کاهش می‌دهد

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD485D96FAA 391,214 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 441,441 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/18

محل تحویل انبار کارخانه

798

منبع : wikiplast.ir
2022-01-02 19:45:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.