نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 9 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 9 آذر 1400 را اعلام کرد.

به گزارش دکاموند شیمی، عرضه های سه شنبه 9 آذر با 6,628 تن افزایش نسبت به 2 آذرماه از 47,531 تن به 54,159 تن رسید.

مطالب مرتبط این خبر:

 مقایسه عرضه های سه شنبه 2 و 9 آذر


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته اول آذر 195 تن افزایش داشت و از 685 تن به 880 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,309 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 490,999 ریال به 485,690 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- استایرن بوتادین رابر (SBR) امروز نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 1,040 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,115 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 446,596 ریال به 452,711 ریال رسید.

blank

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 492 تن افزایش یافت و از 7,226 تن به 7,718 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,913 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 322,519 ریال به 317,606 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 3,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,410 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- گرید LLD 209 تبریز که از 16 شهریور تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 253 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

4- گرید LL 0209KJ تبریز بعد از 8 ماه غیبت و برای دومین هفته در سال 1400 امروز با 253 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

blank

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته اول آذر 264 تن کاهش یافت و از 4,278 تن به 4,014 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 804 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 232,912 ریال به 232,108 ریال رسید.

2- گرید 5030SA تبریز برخلاف هفته قبل که 66 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها قرار نداشت.

3- عرضه گرید 52518 جم امروز با 198 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 2,508 تن عرضه نقدی به 2,310 تن عرضه سلف رسید.

4- گرید 62N07UV لرستان که هفته پیش 408 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 312 تن با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 888 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 1,130 تن افزایش یافت و از 4,676 تن به 5,806 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 171 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 246,524 ریال به 246,353 ریال رسید.

2- هر چند گرید 0035 بندرامام هفته گذشته 1,300 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 80 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 1,300 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را 1100 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,210 تن به 2,310 تن رساند.

blank

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 1,557 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 821 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 255,794 ریال به 254,973 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته قبل 60 تن افزایش دارد و از 5,818 تن به 5,878 تن رسید.

مصرف گاز در نیروگاه‌ها ۱۰ درصد افزایش یافت

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 625 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 283547 ریال به 284172 ریال رسید.

2- هر چند گرید CRP100B جم هفته پیش 2,508 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 2,508 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 60 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

blank

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم امروز 1,430 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 5,670 تن به 7,100 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,256 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 256,044 ریال به 254,788 ریال رسید.

2- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 2,420 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,606 تن به 4,026 تن رساند.

3- گرید EX5 مارون امروز فقط 110 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد، این گرید هفته قبل 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 220 تن با بسته بندی کیسه داشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری امروز نسبت به هفته گذشته 11 تن افزایش یافت و از 4,697 تن به 4,708 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,168 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 293,083 ریال به 287,915 ریال رسید.

2- گرید PET- BG 841 تندگویان امروز برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، 352 تن عرضه سلف دارد.

blank

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 776 تن افزایش داشت و از 5,782 تن به 6,558 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 219 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 328,810 ریال به 329,029 ریال رسید.

2- گرید 020 بندرامام پس از 5 هفته غیبت، امروز با 1,000 تن عرضه سلف و بسته بندی جامبوبگ در بین عرضه های سبک فیلم قرار گرفت.

3- گرید 2420E02 کردستان که هفته پیش 672 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 360 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,008 تن عرضه با بسته بندی پالت چوبی دارد.

4- گرید 0075 بندرامام امروز با 200 تن کاهش نسبت به هفته قبل 800 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته قبل 80 تن افزایش یافت و از 250 تن به 330 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 532 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 337,941 ریال به 337,409 ریال رسید.

blankblank


نمودار عرضه ها

blank


عرضه ها

blank

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Ghadir 377,993 1200

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/05

محل تحویل انبار کارخانه

1200
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 485,690 555 195

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 485,690 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

685 195
استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 452,711 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 452,711 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 438,039 560

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

1040
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 317,606 330 3080

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

LL 0209KJ 318,723 253

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 317,606 253

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 320,957 440 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) LLD 209 arak 308,078 200

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 317,606 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 318,723 192

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 317,606 168

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 317,606 576 576

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

3512 4206
پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 338,900 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

154
پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 232,108 1012 1298

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/23

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 236,577 456 432

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 236,577 72

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 236,577 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 236,577 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

2164 1850
پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 246,353 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 246,353 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/23

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 246,353 768 768

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 246,353 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 246,353 1210 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

3718 2088
پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 247,324 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 254,973 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

1557
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 275,290 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 284,172 200 1800

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 308,416 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 308,416 60

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 307,522 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

2230 3648
پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 254,788 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 254,788 500

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 254,788 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 254,788 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 254,788 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 254,788 4026

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

6880 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET- BG 841 304,835 352

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG781 287,915 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 281,993 1496

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 302,297 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 293,273 330

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

4708
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya – 2119 329,029 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 326,029 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 329,029 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/23

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 329,029 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 329,029 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 329,029 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 352,061 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

6054 504
پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 337,409 110 20

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 337,409 140 60

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

250 80
پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 251,497 1958

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 242,098 2486

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 237,283 2486

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 244,161 286

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

7216

منبع : wikiplast.ir
2021-11-29 20:33:00

حذف دلار از اقتصاد ایران امکان‌پذیر است؟
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.