نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 1 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 463,822 22 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 378,672 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 378,672 2200

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 378,672 2508

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/27

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 378,672 1700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

7430 440 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 373,264 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 373,264 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/21

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 373,264 960

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 373,264 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 373,264 783

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 373,264 108

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 373,264 54

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 373,264 348

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

ثبت رکورد تازه قیمت گاز در اروپا

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 373,264 200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

HP 565S Arak 395,659 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/22

محل تحویل انبار کارخانه

552R Shazand پودر 362,066 30

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 373,264 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 373,264 22

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 373,264 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 373,264 22

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

V30G Marun 373,264 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 373,264 396

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 373,264 22

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 373,264 252

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 373,264 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 373,264 231

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

10386 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 387,182 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل تهران

خاطرات یک دیدبان - دکاموند شیمی

440G jam 387,627 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل تهران

440L jam 387,182 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 387,182 550

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 390,522 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 400,544 88

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 390,522 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 387,182 88

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RP340R maron 390,522 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 415,019 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) ZB 548R 375,567 18

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 384,955 147

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 390,522 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZR 348T 390,522 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 415,019 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 411,233 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 445L-navid 400,098 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب شد

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

ZRCT230C navid 423,927 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2860 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 376,047 792

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RPX 120L-jam 496,194 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 376,047 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 376,047 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2340 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Rp 270G shazand 417,914 200

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

200 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTB 354,485 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTC 339,715 45

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTA 369,255 152

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 354,679 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTC 340,492 75

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

432

منبع : wikiplast.ir
2021-11-21 19:43:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.