نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 25 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 502,239 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

555 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 430,862 128

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 430,862 256

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 416,074 560

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

944 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 318,420 352 3168

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 321,728 440 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/05

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 318,420 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 319,523 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 318,420 312

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 318,420 408

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 318,420 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 318,420 72

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

3044 4078 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 337,285 154
گازرسانی به فاز دوم نیروگاه غدیر قشم تکمیل شد

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Hi500 232,200 500

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/02

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 232,200 1320 1683

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 236,610 336 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 236,610 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

6040‎ Lorestan‎ 232,200 48

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 236,610 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 236,610 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2948 2259 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HBM 5510 247,195 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 247,195 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 247,195 216

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 247,195 648 648

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 247,195 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 247,195 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

3594 758 پلی اتیلن سنگین دورانی

ظرفیت پالایشگاه گاز ایلام طی ۳۰ ماه آینده افزایش می‌یابد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 247,303 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 254,952 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

1557 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 275,200 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 280,768 250 2250

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 304,583 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 303,701 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2220 4098 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 251,384 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 251,384 500

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 251,384 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Bakhtar 251,384 408

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 251,384 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 251,384 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

5748 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 291,786 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 285,784 1694
رادیو دکاموند شیمی | بسته سه‌شنبه 25 آبان 1400/ شماره 402

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 306,361 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 327,461 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 324,461 700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 327,461 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/14

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 327,461 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 327,461 456 432

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 327,461 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 350,383 176

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

4872 432 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 341,794 110

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/13

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 341,794 140 30

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

250 30 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 263,915 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 254,052 1650

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 248,999 2926

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 256,217 616

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

7194

منبع : wikiplast.ir
2021-11-15 19:23:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.