نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 24 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 491,002 22 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 397,394 2200

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 397,394 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 397,394 2002

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 397,394 1700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/21

محل تحویل انبار کارخانه

6924 440 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 372,922 672

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

552R Jam 372,922 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل تهران

510L Jam 372,922 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/21

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 372,922 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 372,922 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 L 372,922 174

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 372,922 522

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 372,922 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

ResearchGate در میان فشار ناشر 200،000 فایل را از سایت خود بیرون می کشد | اخبار

Z30s Ar 372,922 80

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

HP 565S Arak 395,297 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/15

محل تحویل انبار کارخانه

V30S Arak 372,922 80

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 372,922 990

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 372,922 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 372,922 22

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 372,922 814

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

V 30S 372,922 242

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 372,922 880

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 372,922 22

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 372,922 252

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 372,922 231

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 372,922 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

10316 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 384,499 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل تهران

440L jam 384,499 110
واکنش شیمیدانان به دستورالعمل جدید دسترسی آزاد سازمان تامین مالی چتر | اخبار

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 384,940 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 384,499 770

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 389,460 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 397,730 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 389,460 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 384,499 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

C30G 372,922 26

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RP340R maron 389,460 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 413,717 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 413,717 396

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 384,499 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 389,460 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

ZR 348T 389,460 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 413,717 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 408,314 147

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

اجرای بیش از ۶۲ پروژه مسئولیت اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد/ انتصاب ۱۳ مدیر فسادستیز در صنعت نفت

محل تحویل انبار کارخانه

ZRCT230C navid 422,537 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

3310 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 375,678 792

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RPX 120L-jam 495,708 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 375,678 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

HP 525J maron 375,678 44

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 375,678 378

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/30

محل تحویل انبار کارخانه

2153 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر V 30GA 375,127 70

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

70 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 369,255 152

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 369,457 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 354,679 80

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

376

منبع : wikiplast.ir
2021-11-14 20:32:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.