نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 18 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 507,058 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 507,058 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

685 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 435,112 320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 435,112 192

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 420,422 560

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

1072 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 317,986 660 2750

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 321,291 440 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/02

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) LLD 209 arak 308,446 20

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 317,986 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 319,088 168 168

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 317,986 600 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

2988 4068 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 331,838 154
پالایشگاه ایلام رتبه برتر سلامت اداری گرفت

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Hi500 233,090 500

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 233,090 1012 1298

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 237,498 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 237,498 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

6040‎ Lorestan‎ 233,090 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 237,498 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 237,498 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

2616 1898 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HBM 5510 247,028 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 247,028 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/06

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 247,028 768 768

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 247,028 1210 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

3388 1978 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 248,213 50
بحث توسعه زنجیره تکمیلی پتروشیمی باید دنبال شود

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 255,890 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

1557 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 283,168 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 288,071 200 2000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 308,730 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/02

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 307,849 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

2170 3848 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 247,249 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 247,249 400

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Bakhtar 247,249 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 247,249 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

3654 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 293,615 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 287,576 1452

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 308,281 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 299,079 242
پیش نویس شیوه نامه تنظیم بازار، هفته چهارم آبان منتشر می شود

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 322,173 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 319,173 800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 322,173 900

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/13

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 322,173 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 322,173 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 344,725 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

4734 504 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 341,565 110

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/04

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 341,565 140 30

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

250 30 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 263,738 1694

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 253,881 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 253,881 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 248,832 2288

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 248,832 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

8998

منبع : wikiplast.ir
2021-11-08 20:19:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.