نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 11 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 425,645 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 425,645 2200

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 425,645 1700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

4900 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 515,702 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 515,702 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/10

محل تحویل انبار کارخانه

685 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 424,748 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 424,748 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 409,803 560

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

1040 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 308,620 400 3000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 311,933 440 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/02

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) LLD 209 arak 299,361 20

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 308,620 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 309,724 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
ارزآوری یک میلیارد دلاری پتروشیمی‌ بوعلی‌سینا برای کشور

LLD 22b01 Mahabad 308,620 648 648

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2728 4318 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 341,027 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Hi500 234,792 500

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 234,792 1012 1298

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

6040‎ Lorestan‎ 234,792 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 239,209 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 239,209 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 239,209 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 239,209 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2616 1898 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HBM 5510 247,934 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 247,934 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/01

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 247,934 768 768

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 247,934 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/22

محل تحویل انبار کارخانه

3388 768 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 249,983 50
حتما بخوانید :
خبر مهم درباره ثبت چک‌های صیادی

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 257,714 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

1557 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 278,194 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 282,114 250 2250

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 302,932 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 302,049 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2220 4098 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 246,443 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

3713 arya 257,487 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 246,443 500

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 246,443 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Bakhtar 246,443 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 246,443 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 246,443 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

5570 120 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 298,356 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 292,220 1386
حتما بخوانید :
بهینه‌سازی مصرف انرژی معادل تولید و توسعه و سودآور است

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 313,259 2090

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 303,908 198

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

4686 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 331,094 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 328,094 800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 331,094 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/08

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 331,094 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 331,094 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 354,270 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

4634 504 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 340,702 130

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/29

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 340,702 140

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

270 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر TG 670S 264,469 374

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright- TG641 265,562 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 255,637 1606

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 250,553 4004

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 257,816 506

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/09

محل تحویل انبار کارخانه

7502

منبع : wikiplast.ir
2021-11-01 19:42:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.