نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 10 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 531,000 22 429

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 425,645 1700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

1722 429 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 373,537 1512

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل تهران

510L Jam 373,537 1512

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 373,537 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 373,537 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 373,537 957

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 373,537 435

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

HP 550J Arak 373,537 180

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

V30S Arak 373,537 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 373,537 1320

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 373,537 1518

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

V 30S 373,537 374

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 373,537 110
جریمه غدیر برای عدم رعایت کف عرضه

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 373,537 252

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 373,537 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 373,537 252

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

10802 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 384,029 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل تهران

440G jam 384,471 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل تهران

548R jam 384,029 550

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 386,790 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/02

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 397,282 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 386,790 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/26

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 384,029 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

X30G marun 373,537 22

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 411,086 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 383,477 252

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 386,790 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

خبرهای خوبی در زمینه قراردادهای نفتی و تهاتر نفت در راه است

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 384,029 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZR 348T 386,790 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 411,086 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 407,884 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

ZRCT230C navid 419,921 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

2824 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 374,642 792

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

RPX 120L-jam 494,340 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 374,642 522

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

HP 525J maron 374,642 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 374,642 630

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

3374 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ARP801 408,878 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTB 384,152 10

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

اولین عکسهای فوری از جفت رادیکال کاتیونی آب یونیزه | پژوهش

نخ پلی استر 48F180DTC 368,786 45

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTA 377,658 171

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 375,764 17

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

243

منبع : wikiplast.ir
2021-10-31 20:39:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.