نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 20 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 508,276 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 508,276 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

685 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 400,658 272

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 400,658 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 385,192 640

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

1056 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 303,290 500 3000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 306,611 506 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 303,290 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 304,397 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

mahabad(پودر) 22B01 294,191 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

22b03(پودر) 294,191 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 303,290 360 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 303,290 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

3826 4732 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 354,937 154
جلوگیری از خام‌فروشی در بخش پتروشیمی ضرورت است

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر I4 Amir 244,114 280

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 244,114 1012 1298

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/08

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 248,542 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

6040‎ Lorestan‎ 244,114 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

54B04 lorestan 244,114 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 248,542 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 248,542 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 248,542 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

2396 1898 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 251,060 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/03

محل تحویل انبار کارخانه

BL3 (پودر) bakhtar 243,528 100

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 251,060 720 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 251,060 1210 770

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

3330 1490 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 259,588 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

بهبود کیفیت کاری، بدون دریافت بازخورد

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 267,617 1903

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

1953 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 264,233 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 273,255 500 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 298,881 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 297,996 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

2470 3348 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 248,736 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

3713 arya 259,806 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 248,736 220

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 248,736 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

bakhtar (پودر) EX5 241,274 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 248,736 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 248,736 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

5670 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG735 265,237 484

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG781 273,108 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 267,599 1518
رشد 11 هزار تنی تولید اوره در پتروشیمی خراسان

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 286,488 1980

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 278,093 220

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

5214 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 344,599 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 341,599 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 344,599 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/10

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 344,599 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/10

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 344,599 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 344,599 990

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 368,721 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

5834 504 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 341,140 170

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 341,140 140

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

310 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر TG 670S 248,158 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright- TG641 249,183 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 239,870 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 235,100 1298

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/18

محل تحویل انبار کارخانه

5830

منبع : wikiplast.ir
2021-10-11 21:45:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.