نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 12 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

به گزارش دکاموند شیمی، عرضه های دوشنبه 12 مهر با 4,826 تن افزایش نسبت به 6 و 7 مهر ماه از 82,527 تن به 87,353 تن رسید.

مطالب مرتبط این خبر:

 مقایسه عرضه های دوشنبه  6 و سه‌شنبه 7 مهر با 12 مهر


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی – (PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته گذشته 1,499 تن کاهش یافت و از 8,246 تن به 6,747 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 18,247 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 380,442 ریال به  398,689 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 اروند که هفته پیش 803 تن عرضه نقدی با بسته پالت پلاستیکی و 2.500 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,804 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,500 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید E6834 اروند که هفته قبل 451 تن عرضه نقدی داشت، امروز 451 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید PVC S65 غدیر که امروز در بین عرضه ها قرار نداشت، بر اساس اطلاعاتی که بورس کالا و دفتر توسعه صنایع پایین دستی داده اند، چهارشنبه عرضه خواهد شد. البته به گفته مسئولان پتروشیمی غدیر، خط تولید این مجتمع 10 روز است که شات دان خورده است.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,531 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 11,738 تن به 13,269 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,559 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 340,076 ریال به 347,635 ریال رسید.

2- گرید 552R شازند که هفته گذشته عرضه ای نداشت، امروز با 800 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R خود را 858 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 990 تن به 132 تن رساند.

4- گرید Z30G مارون برخلاف هفته پیش که عرضه ای نداشت، امروز با 352 تن عرضه نقدی راونه بورس کالا شد.

5- عرضه گرید C30S مارون امروز با 484 تن کاهش نسبت به هفته اول مهر از 2,002 تن به 1,518 تن رسید.

6- هر چند گرید Z30s شازند هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز 300 تن عرضه نقدی دارد.

7- پتروشیمی مارون عرضه گرید Z30S را با 528 تن کاهش از 1,518 تن به 990 تن رساند.

8- گرید V 30S مارون امروز برای اولین بار در سال 1400 با 990 تن عرضه نقدی در جمع عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

9- گرید 564S جم که هفته اول مهر 1,008 تن عرضه سلف داشت، امروز با 1,008 تن افزایش 2,016 تن عرضه سلف دارد.

10- گرید F 30G مارون که از 7 تیر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 88 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

 

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 511 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 3,627 تن به 4,138 تن رسید.

تورم داغ با ارزپاشی دوبله

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,430 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 354,334 ریال به 359,764 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,783 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش  یافت و از 381,752 ریال به 389,535 ریال رسید. (گریدهای MR230و ZR230)

2- گرید RP340R مارون که هفته اول مهر 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید 548R را 220 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 550 تن به 770 تن رساند.

4- گرید C30G مارون بعد از 1 ماه غیبت امروز با 242 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

5- گرید ZRCT230C نوید که از 11 مرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 105 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

6- پتروشیمی مارون عرضه گرید MR230 را 286 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 990 تن به 704 تن رساند.

7- گرید ZB 548R نوید به صورت پودر، امروز برای اولین بار در سال 1400 با 36 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

 

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته قبل 134 تن افزایش داشت و از 1,805 تن به 1,939 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,571 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 342270 ریال به 349841ریال رسید.

2- پتروشیمی جم عرضه گرید RPX 120L را 264 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 506 تن به 770 تن رسید.

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته اول مهر 130 تن کاهش داشت و از 685 تن به 555 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,830 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 516,695 ریال به 510,865 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های نسبت به هفته گذشته 248 تن کاهش یافت و از 1,304 تن به 1,056 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 22,687 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 428,585 ریال به 405,898 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 200 تن افزایش یافت و از 9,480 تن به 9,680 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,108 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 284,494 ریال به 289,602 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 3,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,410 عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3-  گرید LLD 22b02 مهاباد بعد از دو هفته غیبت امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

4- گرید (پودر) LLD 209 شازند که از 23 شهریور تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 80 تن عرضه نقدی دارد.

طالبان واردات نایلکس را ممنوع کرد

5- گرید LL 235F6 جم برخلاف هفته قبل که 880 تن عرضه سلف داشت، امروز 990 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته اول مهر 210 تن کاهش داشت و از 4,622 تن به 4,412 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 15,193 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 222,720 ریال به 237,913 ریال رسید.

2- گرید 52505UV جم امروز برخلاف هفته اول مهر که 220 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- اگر چه گرید 52511 جم هفته پیش 187 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید 52518 جم که هفته گذشته 891 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,400 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,508 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

6- گرید 62N07UV لرستان برخلاف هفته پیش که 240 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار نگرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز با 1,042 تن افزایش از 4,446 تن به 5,488 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,817 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 229,986 ریال به 242,803 ریال رسید.

2- اگر چه گرید Bl3 جم هفته قبل 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید 0035 را 800 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,200 تن به 2,000 تن رساند.

4- گرید Bl3 مارون که هفته گذشته 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن عرضه با بسته بندی کیسه داشت، امروز 1,980 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید 4265 آریاساسول برخلاف هفته قبل که 88 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و کالاهای این گروه، امروز 1,359 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 16,444 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 244,857 ریال به 261,301 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 220 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 5,628 تن به 5,848 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,248 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 258,994 ریال به 264,242 ریال رسید.

2- گرید 5000S جم امروز 220 تن عرضه نقدی دارد، این گرید هفته اول مهر عرضه ای نداشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم/ بالاخره ایلام آمد

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم امروز 2,328 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 8,336 تن به 10,664 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,119 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 232,234 ریال به 244,353 ریال رسید.

84.9 درصد عرضه های پ پ شیمیایی معامله شد

2- گرید F7000 ایلام بعد از 6 هفته غیبت امروز با 616 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین فیلم قرار گرفت.

3- گرید EX5 امیرکبیر امروز برخلاف هفته قبل که 400 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید EX5 مارون که هفته پیش 1,144 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 66 تن کیسه داشت، امروز 1,210 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 2002 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 4,004 تن به 6,006 تن رساند.

6- اگر چه گرید 3713 آریاساسول هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 110 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند و کالاهای این گروه، امروز 5,192 تن عرضه شده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,601 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 252,545 ریال به 262,146 ریال رسید.

2- گرید BG825 تندگویان که هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز 352 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید BG845 تندگویان امروز برخلاف هفته قبل که عرضه نشده بود، 154 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید BG 841 تندگویان امروز 66 تن عرضه سلف دارد این گرید هفته قبل عرضه ای نداشت.

5- گرید BG735 بعد از دو هفته غیبت امروز با 66 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 748 تن افزایش داشت و از 5,964 تن به 6,712 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,724 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 316,738 ریال به 329,462 ریال رسید.

2- گرید 2426E02 کردستان امروز برخلاف هفته قبل که 72 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد.

3- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید 2420h را 820 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 180 تن به 1000 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته قبل 50 تن کاهش یافت و از 330 تن به 280 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,812 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 337,987 ریال به 339,799 ریال رسید.

 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 29 تن کاهش یافت و از 5,611 تن به 5,582 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,130 ریال نسبت به هفته گذشته افرایش یافت و از 229,469 ریال به 236,599 ریال رسید.

2- گرید TG 670S که هفته قبل برای اولین بار 1,034 تن عرضه داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

منبع : wikiplast.ir
2021-10-03 21:45:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.