نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 7 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 4 مهر1400 را اعلام کرد.

به گزارش دکاموند شیمی، عرضه های چهارشنبه 7 مهر 1400 ، 52,296 تن است.

مطالب مرتبط این خبر:

مقایسه عرضه های 30 شهریور و 7 مهر


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پنجم شهریور 20 تن کاهش داشت و از 705 تن به 685 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 502 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 516,193 ریال به 516,695 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های نسبت به هفته گذشته 104 تن کاهش یافت و از 1,248 تن به 1,144 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 888  ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 427,697 ریال به 428,585 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 10 تن کاهش یافت و از 9,490 تن به 9,480 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 754 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 283,740 ریال به 284,494 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته گذشته 3,410 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 3,400 عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید LLD 22B03 خود را 240 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 240 تن به 480 تن رساند.

4- گرید LLD 209 شازند برخلاف هفته قبل که 1000 تن عرضه سلف داشت، امروز 1000 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته پنجم شهریور 675 تن کاهش داشت و از 5,297 تن به 4,622 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 462 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 222,258 ریال به 222,720 ریال رسید.

2- گرید 52518 جم هر چند هفته قبل 1,749 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 760 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت ، امروز 891 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,400 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید 52518 پودر جم برخلاف هفته پیش که 720 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید 54B04UV لرستان که از 4 مرداد تا کنون عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار گرفت.

5- گرید 52505UV جم بعد از 3 ماه غیبت و برای دومین بار در سال 1400 امروز 220 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید (پودر) 62N07 لرستان امروز عرضه ای ندارد، این گرید هفته قبل 500 تن عرضه نقدی داشت.

7- گرید 54B04 لرستان که از 1 تیر تا امروز عرضه ای نداشت، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

8- گرید 62N07UV میاندوآب بعد از 1 ماه غیبت امروز با 504 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

9- هر چند گرید 6040 لرستان 4 هفته عرضه ای نداشت، امروز 240 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

10- گرید 52B18UV امروز در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار نگرفت، این گرید هفته پیش 504 تن عرضه نقدی داشت.

11- گرید 6040UV لرستان که از 22 تیر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز با 512 تن کاهش از 4,958 تن به 4,446 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,104 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 226,882 ریال به 229,986 ریال رسید.

2- گرید Bl3 مارون که هفته پایانی شهریور 1,210 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن با بسته بندی کیسه داشت.

3- گرید bl3 پودر جم امروز برخلاف هفته قبل که 380 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- عرضه گرید 4265 آریاساسول امروز با 132 تن کاهش از 220 تن به 88 تن در این هفته رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 1,359 تن عرضه دارد.

باور نکردنی | می‌دانید قیمت های پایه در 4 سال گذشته چقدر رشد داشته؟!

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 507 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 244,350 ریال به 244,857 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 1,840 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 7,468 تن به 5,628 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 536 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 258,458 ریال به 258,994 ریال رسید.

2- هر چند گرید 5000S جم هفته پیش 1,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید EX3 امیرکبیر که هفته پایانی شهریور 1,800 تن عرضه سلف با بسته بندی کیسه داشت، امروز 1,800 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید CRP100 N پودر جم امروز برخلاف هفته قبل که 740 تن عرضه داشت، امروز در بین عرضه ای سنگین اکستروژن قرار نگرفت.

5- گرید CRP100B شازند هفته پیش 1,100 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری امروز نسبت به هفته گذشته 11 تن افزایش یافت و از 5,181 تن به 5,192 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,853 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 247,692 ریال به 252,545 ریال رسید.

2- گرید BG 841 تندگویان برخلاف هفته پیش که 143 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه های ترفتالات بطری قرار نگرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 114 تن افزایش داشت و از 5,850 تن به 5,964 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,442 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 309,296 ریال به 316,738 ریال رسید.

2- گرید 2420h امیرکبیر بعد از 1 ماه غیبت امروز با 180 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز نیز 330 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,148 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 333,839 ریال به 337,987 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم امروز 1,006 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 7,330 تن به 8,336 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 481 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 231,753 ریال به 232,234 ریال رسید.

2- گرید 3713 آریاساسول امروز در جمع عرضه های سنگین فیلم قرار نگرفت، این گرید هفته قبل 110 تن عرضه نقدی داشت.

3- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 خود را 990 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 3,014 تن به 4,004 تن رساند.

4- گرید EX5 باختر امروز برخلاف هفته قبل که 72 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید EX5 مارون که هفته گذشته 1,210 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,144 تن عرضه با بسته بندی پالت چوبی و 66 تن با بسته بندی کیسه دارد.

6- پتروشیمی آریاساسول عرضه گرید 5110 خود را با 418 تن افزایش از 1,584 تن در هفته گذشته به 2,002 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 198 تن افزایش یافت و از 4,598 تن به 4,796 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,959 ریال نسبت به هفته گذشته افرایش یافت و از 225510 ریال به 229469 ریال رسید.

2- گرید TG641 تندگویان امروز برخلاف هفته پیش که عرضه ای نداشت، با 1,496 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

3- گرید TG 670S تندگویان امروز برای اولین بار در سال 1400 با 1,034 تن عرضه سلف در بین عرضه های ترفتالات نساجی قرار گرفت.

4- گرید Super Bright TG645 تندگویان امروز عرضه ای ندارد، این گرید هفته پیش 2,002 تن عرضه سلف داشت.


نمودار حجم عرضه ها


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 516,695 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 516,695 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

685
استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 428,585 336

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 428,585 168

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 413,876 800

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

1304
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 284,494 400 3000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 287,784 440 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/19

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 284,494 1000

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/18

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 285,590 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

mahabad(پودر) 22B01 275,959 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

22b03(پودر) 275,959 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 284,494 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 284,494 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

5440 4040
پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 326,240 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

154
پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 222,720 220

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

52511 jam 222,720 187

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

52505UV Jam 227,107 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 222,720 440 451

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 222,720 1400

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 227,107 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

6040‎ Lorestan‎ 222,720 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

54B04 lorestan 222,720 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 227,107 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 227,107 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV miandoab 227,107 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

3461 1161
پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
4265 229,986 88

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 229,986 1200

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

BL3 (پودر) bakhtar 223,086 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 229,986 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 229,986 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 229,986 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 229,986 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

3722 724
پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 237,511 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 244,857 1309

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

1359
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 250,495 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 258,994 800 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 285,371 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 284,494 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/18

محل تحویل انبار کارخانه

2780 2848
پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 232,234 2002

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 232,234 400

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

bakhtar (پودر) EX5 225,267 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 232,234 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 232,234 1144

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 232,234 66

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 232,234 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

8226 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 252,545 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 247,450 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 264,917 2156

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

5192
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya – 2119 316,738 1584

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 313,738 180

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 316,738 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/19

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 316,738 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/19

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 316,738 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

2426E02 317,834 72

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 316,738 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 338,909 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

5460 504
پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 337,987 110 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 337,987 120 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

230 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 237,398 1034

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright- TG641 238,337 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 229,469 1496

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 224,928 1254

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

4796

منبع : wikiplast.ir
2021-09-28 19:13:00

اجرای پروژه GTPP نقطه عطف صنعت نفت در اسلام آباد غرب است
امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.