نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 30 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 516,193 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 516,193 150

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

705 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 427,697 336

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 427,697 168

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 413,018 640

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

1144 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 283,740 660 2750

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 287,023 440 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/12

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 283,740 1000

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/14

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 284,834 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

mahabad(پودر) 22B01 275,228 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

22b03(پودر) 275,228 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 283,740 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 283,740 240 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

5700 3790 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 318,574 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

سرپرست معاونت وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب شد

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر I4 Amir 222,258 300

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

52518 پودر 215,590 720

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

52511 jam 222,258 44

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 222,258 760

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 222,258 253 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) 62N07 215,590 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 226,636 360 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 226,636 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

3441 1856 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 4265 226,882 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 226,882 1200

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

BL3 (پودر) bakhtar 220,076 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 226,882 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

bl3 jam پودر 220,076 380

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 226,882 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 226,882 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

4234 724 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 237,019 50
اجرای آزمایشی تسویه قراردادها از طریق حساب های وکالتی

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 244,350 1309

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

1359 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 249,976 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 258,458 800 1000

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100 N پودر 257,422 740

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 284,780 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

5000S Jam 240,508 550 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 283,904 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/14

محل تحویل انبار کارخانه

4070 3398 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 231,753 1584

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

3713 arya 242,697 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 231,753 400

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

bakhtar (پودر) EX5 224,800 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Bakhtar 231,753 72

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 231,753 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 231,753 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 231,753 3014

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/05

محل تحویل انبار کارخانه

7110 220 پلی اتیلن ترفتالات بطری

رهبری: خط قرمز صمیمت با کارمندان کجاست؟
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET- BG 841 261,968 143

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG781 247,692 1320

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 242,695 1672

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 259,827 2046

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

5181 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 309,296 1650

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 309,296 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/11

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 309,296 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/11

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 309,296 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

2426E02 310,390 72

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 309,296 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 330,946 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

5346 504 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 333,839 110 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 333,839 120 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

230 100 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 234,225 396

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 221,047 2200

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 227,423 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/27

محل تحویل انبار کارخانه

4598

منبع : wikiplast.ir
2021-09-20 20:35:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.