نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 29 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 496,504 22 429

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 376,386 3300

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/08

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 376,386 2310

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 376,386 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

7132 429 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 335,464 600 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

564s jam 357,353 2016

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/21

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 335,464 860

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/07

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 L 335,464 174

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 335,464 957

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 335,464 696

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 335,464 700

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 335,464 400

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 335,464 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

صرفه‌جویی ۲۳۰ میلیارد ریالی گاز خراسان رضوی با ساخت ایستگاه‌های گازرسانی

552R Maroun 335,464 880

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 335,464 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 335,464 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 335,464 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 335,464 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 335,464 66

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 335,464 22

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 335,464 441

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 335,464 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 335,464 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

11148 600 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 339,087 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 339,087 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 339,087 660

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 354,409 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 339,087 220
اجرای آزمایشی تسویه قراردادها از طریق حساب های وکالتی

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 340R 357,693 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 230c polynar 376,736 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

R 40 arak 339,087 500

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

RP340R maron 357,693 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 376,736 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 376,736 88

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 346,409 105

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 357,693 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 339,087 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 376,736 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 368,637 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 445L-navid 354,409 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

3810 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 337,653 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

RPX 120L-jam 445,533 396

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

تحقق برنامه تولید شرکت نفت و گاز اروندان در نیمه نخست ۱۴۰۰

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 337,653 435

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/26

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 337,653 261

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 337,653 630

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/04

محل تحویل انبار کارخانه

2226 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ARP801 373,453 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 96F560DTA 339,450 95

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTA 348,550 80

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 323,040 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/03

محل تحویل انبار کارخانه

571

منبع : wikiplast.ir
2021-09-19 22:00:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.