نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 16 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 16 شهریور 1400 را اعلام کرد.

به گزارش دکاموند شیمی، عرضه های سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ، 60,523 تن است.

مطالب مرتبط این خبر:

مقایسه عرضه های سه شنبه 9 و 16 شهریور   


نکات عرضه ها

افزایش 47 تنی عرضه های سبک خطی/ حضور 6600 تنی 209 امیر

عرضه های سبک خطی با 47 تن افزایش از 12,740 تن به 12,787 تن در هفته سوم شهریور رسید.

364 تومان افزایش در قیمت پایه

قیمت پایه گروه سبک خطی با 364 تومان افزایش از 273,029 ریال در هفته دوم شهریور به 279,939 ریال در هفته سوم شهریور رسید.

1- کالای 209 امیرکبیر همان عرضه هفته گذشته خود یعنی 6600 تن نقدی را این هفته نیز تکرار کرد.

2- 209 تبریز هم که هفته قبل عرضه ای نداشت امروز 99 تن به صورت نقدی عرضه شده است.

3- کالای 22b01 KJ مهاباد که هفته قبل 240 تن عرضه نقدی داشت، با 72 تن کاهش، امروز 168 تن عرضه شده است.

کاهش 66 تنی سبک تزریقی

قیمت پایه گروه سبک تزریقی 290 تومان نسبت به هفته دوم شهریور افزایش داشت و از 310,644 ریال به 304,552 ریال در این هفته رسید.

1- کالای 1922 پتروشیمی لاله که هفته گذشته 220 تن عرضه به صورت نقدی داشت این هفته با 66 تن کاهش به 154 تن رسیده است.

کاهش 2,543 تنی سنگین تزریقی ها

عرضه های گروه سنگین تزریقی این هفته با 2,453 تن کاهش از 7,218 تن در هفته دوم شهریور به 4,675 تن در این هفته رسید.

کاهش 104 تومانی در قیمت پایه

قیمت های پایه گروه سنگین تزریقی، این هفته 1,041 ریال نسبت به هفته قبل کاهش داشت و از 214,087 به 213,046 ریال رسید.

1- کالای 52518 جم که هفته قبل 4,994 تن عرضه سلف داشت این هفته 2,486 تن کاهش عرضه دارد و 2,508 تن به صورت نقدی، عرضه شده است.

2- کالای Hi500 جم که هفته قبل 500 تن عرضه نقدی داشت امروز در بین عرضه ها غایب است.

3- سه کالای 5030SA تبریز، 5030EA تبریز و I4 امیرکبیر که هفته قبل عرضه ای نداشتند به ترتیب امروز 99، 44 و 300 تن عرضه نقدی دارند.

کاهش 605 تنی عرضه های سنگین دورانی

کالای 3840 تبریز که هفته گذشته 2,607 تن عرضه نقدی داشت امروز با 605 تن کاهش به 2002 تن رسیده است.

قیمت پایه گروه سنگین دورانی این هفته 110 تومان کاهش داشت و از 235,649 ریال به 234,544 ریال رسید.

افزایش 590 تنی عرضه های سنگین بادی

عرضه های گروه سنگین بادی با 590 تن افزایش از 5,218 تن در هفته قبل به 5,808 تن در این هفته رسید.

قیمت پایه کالاهای گروه سنگین بادی این هفته 108 تومان افزایش داشت و از 221,278 ریال به 222,361 ریال در این هفته رسید.

1- کالای 0035 بندر که هفته قبل فقط 1500 عرضه نقدی با پالت پلاستیکی داشت این هفته به جز 1500 تن عرضه با پالت پلاستیکی، 150 تن نیز عرضه با جامبوبگ دارد.

2- کالای bL3 جم که هفته گذشته عرضه نشده بود، این هفته 440 تن عرضه نقدی با پالت پلاستیکی دارد.

کاهش 3,170 تنی عرضه های سنگین اکستروژن

بعد از جبران کسری پتروشیمی ها، عرضه های گروه سنگین اکستروژن با 3,170 تن کاهش از 9,288 تن به 6118 تن رسید.

قیمت پایه کالای EX3 نسبت به هفته دوم شهریور، 407 تومان افزایش داشت و از 252,928 ریال به 257,006 ریال رسید.

1- عرضه کالای EX3 نسبت به هفته قبل 2500 تن کاهش یافت و از 4300 تن به 1800 تن رسید. عرضه این کالا سلف است.

نور آبی هترواتومها را از حلقه های کوچک خارج می کند | پژوهش

2- کالای CRP100 نچرال جم که هفته قبل 660 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز غایب است.

3- کالای PE80 آریاساسول که هفته گذشته 220 تن عرضه نقدی داشت با 110 تن کاهش به 110 تن عرضه رسیدهاست.

4- عرضه کالای CRP100 مشکی شازند نسبت به هفته قبل 100 تن افزایش یافت و از 1600 تن به 1700 تن رسید.

افزایش 584 تنی عرضه های سنگین فیلم

عرضه کالاهای گروه سبک فیلم در هفته سوم شهریور با 584 تن افزایش، از 8,496 تن به 9,080 تن رسید.

قیمت پایه گروه سنگین فیلم 124 تومان نسبت هفته قبل افزایش داشت و از 224,056 به 225,302 ریال رسید.

1- کالای F7000 پتروشیمی مهر 506 تن نسبت به هفته قبل افزایش عرضه دارد و از 2,508 تن به 3,014 تن رسیده است.

2- کالای EX5 باختر که هفته قبل عرضه ای نداشت امروز با 144 تن عرضه نقدی بین عرضه های سنگین فیلم قرار گرفت.

عدم تغییر در عرضه های پت بطری

امروز کالاهای گروه پت بطری بدون تغییر نسبت به هفته قبل، 5,192 تن به صورت سلف و با بسته بندی جامبوبگ عرضه شده اند.

قیمت پایه کالاهای گروه پت بطری، این هفته کاهشی بود و بین 89 تا 93 تومان کاهش در قیمت های این گروه دیده می شود. قیمت پت 781 از 247,930 ریال در هفته گذشته به 247,015 در این هفته رسید.

افزایش 334 تنی عرضه های سبک فیلم

عرضه کالاهای گروه سبک فیلم با 334 تن افزایش، از 7,222 تن در هفته دوم شهریور به 7,556 تن در هفته سوم شهریور رسید.

قیمت پایه کالاهای سبک فیلم 282 تومان نسبت به هفته دوم شهریور افزایش داشت و از 292,858 ریال به 295,682 ریال رسید.

1- عرضه کالای 190 آریاساسول با 550 افزایش عرضه، از 1,452 تن به 2,002 تن رسید.

2- کالای 2420E02 کردستان هم امروز 432 تن افزایش عرضه دارد و 1,008 تن به 1,440 تن رسیده است.

3- کالای 2100 پتروشیمی لاله با 110 تن کاهش، از 220 تن به 110 تن رسید.

4- کالای 2102 پتروشیمی لاله امروز 308 تن کاهش عرضه دارد و از 2,046 تن به 1,738 تن رسیده است.

کاهش 130 تنی عرضه های پلی استایرن انبساطی EPS

کالاهای گروه پلی استایرن انبساطی با 130 تن کاهش نسبت به هفته دوم شهریور، از 460 تن به 330 تن رسید.

قیمت پایه گروه پلی استایرن انبساطی 399 تومان نسبت به هفته قبل افزایش داشت و از 319,742 ریال به 323,736 ریال رسید.


نمودار حجم عرضه


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 523,468 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 523,468 300

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

855
استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 453,799 320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 453,799 160

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 439,732 640

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

1120
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 276,671 660 5940

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/06

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 276,671 99

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 279,939 440 440

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/06

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 276,671 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 277,760 168

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

22b03(پودر) 268,371 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

mahabad(پودر) 22B01 268,371 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 276,671 360 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

6047 6740
پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 304,552 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

154
پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 213,046 300

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

5030EA tabriz 219,587 44

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

5030SA tabriz 221,568 99

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 213,046 1012 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) 62N07 206,655 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 217,404 360 360

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 217,404 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

2819 1856
پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 222,361 1500

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 222,361 150

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

BL3 (پودر) bakhtar 215,690 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 222,361 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 222,361 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 222,361 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

5084 724
پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 227,508 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 234,544 2002

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

2052
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 248,835 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 257,006 800 1000

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100N jam 263,893 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/06

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 282,608 1700

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

3270 2848
پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 225,302 2002

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

3713 arya 236,197 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

bakhtar (پودر) EX5 218,543 1500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Bakhtar 225,302 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 225,302 550 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 225,302 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 225,302 3014

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

8530 550
پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 247,015 1760

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 242,032 1760

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 259,117 1672

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

5192
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LFI 2047A 298,950 396

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

LF 190 Arya – 2119 295,682 2002

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 295,682 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 295,682 70

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 295,682 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 295,682 720 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 295,682 1738

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 316,380 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

6836 720
پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 323,736 110 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 323,736 120 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

230 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG641 226,793 1496

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 222,304 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 228,717 1298

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/13

محل تحویل انبار کارخانه

4796

منبع : wikiplast.ir
2021-09-06 20:20:00

بررسی هفتگی «دکاموند شیمی» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه
امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.