نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 15 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 496,907 22 429

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/06/25

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 355,004 198

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 355,004 3100

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/06/25

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 355,004 3982

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 355,004 115

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 355,004 1920

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/07/11

محل تحویل انبار کارخانه

9337 429 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 324,099 720 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

552R Jam 324,099 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل تهران

550J Jam 324,099 264

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 324,099 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 324,099 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 324,099 174

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 324,099 1500

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی+ جدول قیمت ها

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 324,099 500

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 324,099 594

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 324,099 1826

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 324,099 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 324,099 88

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 324,099 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 324,099 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 324,099 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

9453 600 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 358,828 550

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 358,828 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

548R jam 358,828 330 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 378,002 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 366,236 132

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 340R 366,236 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

پتروشیمی نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 230c polynar 359,699 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) EPC40R 348,063 20

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 359,699 770

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 333,350 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 366,236 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 358,828 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 359,699 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 358,828 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

3539 330 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 328,862 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

RPX 120L-jam 433,933 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 328,862 218

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

HP 525J maron 328,862 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 328,862 336

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/21

محل تحویل انبار کارخانه

2584 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ARP801 368,415 80
مصوبه تکمیل زنجیره ارزش متانول-پروپیلن اصلاح شد

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

80 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 112

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTB 335,850 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

152

منبع : wikiplast.ir
2021-09-05 21:16:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.