نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 8 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 491,064 22 429

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/06/18

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 339,820 1150

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 339,820 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/06/20

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 339,820 3014

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 339,820 1920

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

6612 429 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 318,941 672 672

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل تهران

510L Jam 318,941 360 216

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 318,941 264

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 318,941 900

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

YI250 polynar 318,941 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 318,941 1653

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 318,941 870

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 318,941 1700

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

فروش تلفنی چیست؟ (نکات کلیدی فروش تلفنی)

Z30s Ar 318,941 300

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 318,941 594

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 318,941 660

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 318,941 1518

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 318,941 462

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 318,941 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 318,941 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 318,941 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

10998 888 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440G jam 346,614 220 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

440L jam 346,614 440 440

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 365,790 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 354,023 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 340R 354,023 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 230c polynar 347,486 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

نظام جبران خدمات نیروهای قرارداد مدت‌موقت تا پایان سال ابلاغ می‌شود

C30G 318,941 33

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

RP340R maron 354,023 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 347,486 858

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 324,645 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 354,023 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 346,614 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 347,486 315

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 346,614 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

3332 660 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 323,501 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

RPX 120L-jam 426,859 220 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 323,501 261

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 323,501 357

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/14

محل تحویل انبار کارخانه

1438 220 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ARP801 356,202 80

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

80 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

تقاضای پتروشیمی‌ها برای نفت خام همچنان بالاست
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 323,040 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTA 349,850 80

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/06/13

محل تحویل انبار کارخانه

354

منبع : wikiplast.ir
2021-08-29 21:52:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.