نرخ سود بازاری در کانال جدید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در این مرحله حراج موردی به میزان 12/ 24 هزار میلیارد تومان انجام شد. در این مرحله مشابه 11 مرحله قبلی، موضع بانک مرکزی، تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی بود.

بنا بر آمارهای رسمی در مجموع 12 مرحله اخیر به میزان 284هزار میلیارد تومان به بازار بین‌بانکی تزریق شده است؛ درحالی‌که نرخ سود تعادلی همچنان صعودی است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بانکی به میزان 09/ 21درصد برآورد شد و کانال جدیدی را تجربه کرد.

این بیشترین مقداری است که نرخ سود بازار بین‌بانکی از ابتدای سال تجربه کرده است. اگر این رویه در روزهای آتی ادامه پیدا کند، ممکن است سبب شود که نرخ سقف کریدور دستخوش تغییر قرار گیرد.

نرخ سود بازاری بین بانکی

با وجود اینکه تکرار رویه سیاستگذار در ماه اخیر اما همچنان این سوال وجود دارد که چرا عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلیل محوری این موضوع این است که نرخ تعادلی با واقعیت اقتصاد (میزان تورم انتظاری و چشم‌انداز اقتصادی) تطابق ندارد.

طبیعتا هرچه این شکاف بیشتر باشد، میزان تقاضا برای گرفتن منابع بیشتر خواهد بود. دلیل دوم به‌دلیل برداشت دولت از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی بود که در 5 ماه نخست سال سقف برداشت پر شد.

در ادامه این استقراض به صفر رسید و در نهایت عملکرد نظام بانکی است که به‌دلیل فشار منابع از سوی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی بانک‌ها را با چشم‌انداز مبهمی مواجه کرده است.

در نهایت اینکه نخستین آلارم از افزایش سود در بازار بین بانکی از محل اضافه برداشت بانک‌ها صادر می‌شود؛ تا زمانی که این اضافه برداشت وجود دارد به این معنا است که مازاد تقاضا در بازار مذکور وجود دارد و به همین‌رو بانک‌ها به سپرده‌گذاری به همدیگر می‌پردازند. به این نحو که بانک‌های دارای مازاد منابع به بانک‌های دارای کمبود، منابع تزریق می‌کنند.

حمایت شرکت ملی نفت از ارتقای زمینه‌های همکاری با جهاد دانشگاهی

  مکانیزم اجرای سیاست پولی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره عملیات سیاست پولی منتشر شد. این مرحله سی‌وهفتمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. سیاست بازار باز در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و هموارسازی منابع در شبکه بانکی به صورت هفتگی اجرا می‌شود.

عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به صورت هفتگی برگزار می‌شود. سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود.

سیاستگذار پولی با توجه به رصد 3 شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک‌ و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. بنا بر گزارش‌های رسمی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 11 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 1/ 4هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. دیگر اینکه در مرحله مذکور هیچ توافق بازخریدی سررسید نشد. در نهایت اینکه در حراج مذکور، چهارمین حراج موردی در سال جاری برگزار شد.

 3دلیل عطش بالای تقاضا در بازار بانکی

برای آنکه بتوانیم نگاه جامع‌تری به اجرای سیاست پولی توسط سیاستگذار پولی داشته باشیم، کافی است به بررسی آمارهای این عملیات از ابتدای سال داشته باشیم. بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 37 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی درمجموع موضع بانک مرکزی در 18 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13‌ هفته جذب نقدینگی و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.

حضور ۲۵۰ مجموعه بومی در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های

با وجود اینکه رویه سیاستگذار در مراحل مذکور، تزریق منابع در قالب عملیات ریپو در مجموع به میزان 84 هزار میلیارد تومان تزریق کرده، اما همچنان این سوال وجود دارد که چرا عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است. به عبارت دیگر گرچه بانک مرکزی از ابتدای پاییز شروع به اجرای عملیات ریپو کرده اما هنوز موفق نشده است جلوی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را بگیرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلیل محوری این موضوع به این دلیل است که نرخ تعادلی با واقعیت اقتصاد (میزان تورم انتظاری و چشم‌انداز اقتصادی) تطابق ندارد. طبیعتا هرچه این شکاف بیشتر باشد، میزان تقاضا برای گرفتن منابع بیشتر خواهد بود. بنابراین با اصلاح نرخ بازار، نرخ تقاضا بهبود می‌یابد.

دلیل دوم به‌دلیل برداشت دولت از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی بود که در 5 ماه نخست سال سقف برداشت پر شد. در ادامه این استقراض به صفر رسید.

به عبارت دیگر عملیات مالی دولت در نیمه نخست سال زمینه‌ساز کاهش منابع در بازار مذکور شده است و درنهایت علت آخر عملکرد نظام بانکی است که به‌دلیل فشار منابع از سوی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است که بانک‌ها را با چشم‌انداز مبهمی مواجه کرده است.

علاوه بر این تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته نخست آذر ماه سال جاری در مجموع 309هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ 0 درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌ شده و همچنین به میزان 63 هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل 46 هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا بازه زمانی مذکور انجام داده است.

  آنالیز اقدامات سیاستگذار

پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل سیاست‌پولی سیاستگذار در سال جاری  پرداخته بود. در گزارشی دیگر با نام «موتور روشن جذب پول» برای تفسیر این موضوع که چرا با وجود تقاضای بالای در بازار بین بانکی و مسیر صعودی نرخ سود بازار بین بانکی 3 سناریو را بیان کرده بود، روند افزایشی میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دو ماه‌ اخیر، روی آوردن به استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها در پی پر شدن سقف استقراض مستقیم و در نهایت انتقال سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت در پی تشدید فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کشور است.

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 17 آبان 1400

در نهایت در گزارشی با نام «صعود سود در بازار بین بانکی» به این موضوع اشاره کرده بود با وجود تزریق 60 هزار میلیاردی به بازار بین بانکی اما همچنان مسیر سود تعادلی صعودی است. این موضوع حاکی از وجود عطش تقاضا در بازار مذکور است.


دکاموند شیمی | مرجع و وارد کننده روغن های گیاهی ، مواد شیمیایی ، اسانس

منبع : wikiplast.ir
2021-11-29 12:01:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.