رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 7 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 7 مهر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 46859 – سقف: 47179 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد


21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27606 – سقف: 27712 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27698 – سقف: 27679 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25673 – سقف: 25859 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27042 – سقف: 27289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 25142 – سقف: 25356 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 24910 – سقف: 24793 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24450 – سقف: 25378 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 34355 – سقف: 34834 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HCM4265 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 24194 – سقف: 24211 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 28911 – سقف: 28978 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

ظرفیت‌های بالقوه صنعت پتروشیمی در کشور را باید به فعل رساند

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 29697 – سقف: 29999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24934 – سقف: 25081 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 29464 – سقف: 29619 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28446 – سقف: 29349 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 29369 – سقف: 29433 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 3 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 54600 – سقف: 54475 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 24693 – سقف: 25050 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 24627 – سقف: 24678 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 24200 – سقف: 24295 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 23962 – سقف: 24156 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 22773 – سقف: 23570 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی/ میانگین: 24209 – سقف: 24199 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 26655 – سقف: 26711 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

ایران؛ بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت چوبی/ میانگین: 25048 – سقف: 26079 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 24959 – سقف: 25070 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 23254 – سقف: 23656 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27504 – سقف: 28056 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – کیسه/ میانگین: 23586 – سقف: 23757 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 32070 – سقف: 32732 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24098 – سقف: 24428 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 26698 – سقف: 27070 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 23839 – سقف: 23557 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24276 – سقف: 24532 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25051 – سقف: 25567 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – کیسه/ میانگین: 23814 – سقف: 23753 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 33942 – سقف: 34006 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

3 ترفند روانشناسی برای مدیران تازه‌کار که بتوانند سریع‌تر احترام دیگران را به دست آورند

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 27151 – سقف: 27369 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 29354 – سقف: 29469 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی/ میانگین: 52808 – سقف: 53053 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 29696 – سقف: 29730 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 29713 – سقف: 29777 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت فلزی

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

 

 

منبع : wikiplast.ir
2021-09-29 16:40:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.