رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 آبان1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 4 آبان 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 33326 – سقف: 34921 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 50341 – سقف: 49898 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 33 درصد

 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31964 – سقف: 33078 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 33255 – سقف: 31099 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 35036 – سقف: 35170 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 28573 – سقف: 28999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 33465 – سقف: 33699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 28191 – سقف: 28399 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 57287 – سقف: 58698 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31072 – سقف: 31959 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

مدیران با پدیده دلالی مقابله کنند

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی / میانگین: 46952 – سقف: 48589 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 34943 – سقف: 35166 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 34201 – سقف: 34600 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

 


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی/ میانگین: 35395 – سقف: 35475 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 27217 – سقف: 27327 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 28196 – سقف: 28344 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 28316 – سقف: 28700 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت چوبی/ میانگین: 28753 – سقف: 28893 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27868 – سقف: 28121 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 27513 – سقف: 27600 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 32557 – سقف: 32766 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 32936 – سقف: 33303 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص جزئیات تعطیلی ها و محدودیت ها در پایان هفته جاری

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 27898 – سقف: 28888 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 26170 – سقف: 26889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 26506 – سقف: 26490 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27667 – سقف: 27779 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 28473 – سقف: 28815 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 35970 – سقف: 36101 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 35302 – سقف: 35389 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 32183 – سقف: 32598 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27979 – سقف: 28077 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 31664 – سقف: 31699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 37482 – سقف: 38289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – پالت چوبی/ میانگین: 33315 – سقف: 33999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

خط مشی توسعه مدیریت در صنعت نفت ابلاغ شد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 35583 – سقف: 35622 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی/ میانگین: 28001 – سقف: 27999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 35390 – سقف: 35460 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 30159 – سقف: 30230 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

 

این گریدها معامله نشدند

 

منبع : wikiplast.ir
2021-10-26 17:09:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.