رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 27 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 27 مهر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 33488 – سقف: 34411 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 34033 – سقف: 33879 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31954 – سقف: 32459 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 47428 – سقف: 47756 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 57406 – سقف: 57599 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 29036 – سقف: 29222 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 28993 – سقف: 29381 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31489 – سقف: 31578 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 38929 – سقف: 39555 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 39150 – سقف: 39559 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

شیمی پیش بینی های نوبل از شیمی رادیکال های آزاد تا MOF ها را شامل می شود اخبار

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31119 – سقف: 31099 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32514 – سقف: 32589 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 26887 – سقف: 27178 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 33504 – سقف: 33600 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31216 – سقف: 31078 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 30884 – سقف: 31067 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – پالت چوبی/ میانگین: 32925 – سقف: 33426 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی/ میانگین: 27725 – سقف: 28350 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 29588 – سقف: 29648 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 26843 – سقف: 27067 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 31032 – سقف: 31384 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 26769 – سقف: 27100 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

ایران سالانه ۲ میلیارد مترمکعب گاز سوآپ می‌کند

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 32815 – سقف: 32999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27551 – سقف: 27689 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 30160 – سقف: 30239 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی/ میانگین: 44720 – سقف: 45099 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت چوبی/ میانگین: 27739 – سقف: 28199 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 26746 – سقف: 26795 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 29522 – سقف: 38278 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 35041 – سقف: 35139 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

برنامه شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در بخش دریایی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – کیسه

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی

 

این گریدها معامله نشدند

 

 

منبع : wikiplast.ir
2021-10-19 16:35:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.