رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 12 مرداد 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 12 مرداد 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

51تا 60 درصد رقابت

 

41 تا 50 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32799 – سقف: 32799 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31043 – سقف: 31299 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28202 – سقف: 28699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 29341 – سقف: 29889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 30310 – سقف: 30889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27969 – سقف: 28200 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 29633 – سقف: 30556 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 37730 – سقف: 38038 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25800 – سقف: 26089 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 36457 – سقف: 37558 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 59113 – سقف: 59555 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

حتما بخوانید :
بازار نفت در انتظار ایران

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 24211 – سقف: 25755 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 30161 – سقف: 30378 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

 

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 28741 – سقف: 28900 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 26755 – سقف: 26879 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 26344 – سقف: 27750 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 28986 – سقف: 29259 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 22010 – سقف: 22166 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 24239 – سقف: 24356 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 35560 – سقف: 35899 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 22032 – سقف: 22086 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی/ میانگین: 27366 – سقف: 27447 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 22364 – سقف: 23165 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته سه‌شنبه 14 دی 1400/ شماره 437

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی ایلام – پالت چوبی/ میانگین: 23427 – سقف: 24188 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی/ میانگین: 43474 – سقف: 43589 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 26313 – سقف: 26422 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 28051 – سقف: 28250 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 25246 – سقف: 25489 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 23364 – سقف: 23505 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 20987 – سقف: 21199 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25184 – سقف: 25565 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 26068 – سقف: 26233 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – کیسه/ میانگین: 23183 – سقف: 23468 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24257 – سقف: 24599 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 21217 – سقف: 21444 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

Sahar Masoumi, [03.08.21 15:49]

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 25620 – سقف: 25693 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته یکشنبه 17 مرداد 1400/ شماره 337

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 22003 – سقف: 22500 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA – پتروشیمی شازند – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبیاین گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 – پتروشیمی لرستان – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) – پلیمر کرمانشاه – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 – پلیمر کرمانشاه – جامبوبگ

 


دکاموند شیمی | مرجع و وارد کننده روغن ، مواد شیمیایی ، اسانس

منبع : wikiplast.ir
2021-08-03 18:12:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.