رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 9 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 9 آذر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 63873 – سقف: 66899 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 41086 – سقف: 41289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 45471 – سقف: 46699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27470 – سقف: 27700 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31789 – سقف: 32369 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 26906 – سقف: 27081 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32762 – سقف: 33426 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 37324 – سقف: 37366 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32567 – سقف: 32889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 24359 – سقف: 25500 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد 

فعالیت بیش از ۲.۳ میلیون واحد صنفی در کشور

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 26099 – سقف: 26289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 32298 – سقف: 32460 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت چوبی/ میانگین: 26593- سقف: 29658 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 26651 – سقف: 26789 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی ایلام – پالت چوبی/ میانگین: 26229 – سقف: 26299 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31294 – سقف: 31389 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 31351 – سقف: 31675 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25161 – سقف: 25379 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی غدیر – جامبوبگ/ میانگین: 39790 – سقف: 41656 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 32137 – سقف: 32389 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 25776 – سقف: 26000 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 24529 – سقف: 24668 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

رادیو دکاموند شیمی | بسته دوشنبه 27 دی 1400/ شماره 446

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 35294 – سقف: 39500 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25990 – سقف: 26999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32390 – سقف: 32669 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 25995 – سقف: 26096 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25977 – سقف: 26032 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 32593 – سقف: 33099 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 27670 – سقف: 27699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 25056 – سقف: 25225 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی/ میانگین: 47918 – سقف: 48290 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – پالت چوبی/ میانگین: 33163 – سقف: 33578 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – کیسه/ میانگین: 26071 – سقف: 26098 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 32016 – سقف: 32088 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از کمتر از 1 درصد

وزیر نفت بر توسعه متوازن زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی پتروشیمی تاکید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 24795 – سقف: 24855 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA – پتروشیمی شازند – جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

 

این گریدها معامله نشدند

 

 

منبع : wikiplast.ir
2021-11-30 17:09:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.