رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 18 آبان1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 18 آبان 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 58002 – سقف: 58470 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

 

21 تا 30 درصد رقابت

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 26670 – سقف: 26978 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی/ میانگین: 49297 – سقف: 50849 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 38281 – سقف: 39389 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 30467 – سقف: 30788تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت چوبی/ میانگین: 27563 – سقف: 29366 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 59294 – سقف: 60577 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32873 – سقف: 33190 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 27209 – سقف: 27467 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

الکترونهای موجود در اوربیتالهای پر شده از روی می توانند در واکنشهای شیمیایی شرکت کنند | پژوهش

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27404 – سقف: 27781 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 26717 – سقف: 27532 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32838 – سقف: 33599 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA – پتروشیمی شازند – جامبوبگ/ میانگین: 32232 – سقف: 32232 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31546 – سقف: 32267 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 32346 – سقف: 32420 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از ناچیز

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 25101 – سقف: 25225 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 25600 – سقف: 25799 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 32241 – سقف: 33889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – پالت چوبی/ میانگین: 33663 – سقف: 34499 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 34273 – سقف: 34356 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 35158 – سقف: 35555 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

طرح توسعه آذر برنده جایزه جهانی مدیریت تعالی پروژه شد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 26343 – سقف: 26479 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 24752 – سقف: 24924 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 25688 – سقف: 25988 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24831 – سقف: 25065 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 33426 – سقف: 33888 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 29131 – سقف: 29189 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 28861 – سقف: 28888 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 31539 – سقف: 31736 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی امیرکبیر – کیسه/ میانگین: 26733 – سقف: 26789 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 24408 – سقف: 24470 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24927 – سقف: 25020 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 25813 – سقف: 25910 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

دلار وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد/ فعالیت دلالان شدت گرفت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 25259 – سقف: 25789 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

 

این گریدها معامله نشدند

 

منبع : wikiplast.ir
2021-11-09 17:06:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.