رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 4 مرداد 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 4 مرداد 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

51تا 60 درصد رقابت

 

41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 30776 – سقف: 31511 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 34602 – سقف: 34799 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28953 – سقف: 29696 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 26264 – سقف: 26678 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 31310 – سقف: 31999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی/ میانگین: 26343 – سقف: 26677 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی – پتروشیمی قائد بصیر – پالت چوبی/ میانگین: 57203 – سقف: 57588 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 39135 – سقف: 39449 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 30343 – سقف: 31259 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 25734 – سقف: 26056 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پروژه گازرسانی به ۱۲ روستای کوهستانی مازندران به بهره‌برداری رسید

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ/ میانگین: 37384 – سقف: 38838 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی ایلام – پالت چوبی/ میانگین: 24243 – سقف: 24524 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 26927- سقف: 27181 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصدکمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 24080 – سقف: 24099 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 26867 – سقف: 27000 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 26002 – سقف: 27089 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 21429 – سقف: 21588 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی/ میانگین: 32711 – سقف: 32713 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 23076  – سقف: 23493 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24909 – سقف: 25069 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 26840 – سقف: 26840 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 27930 – سقف: 28689 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما در حال پیگیری است

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی/ میانگین: 22232 – سقف: 22389 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 21226 – سقف: 21308 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – پالت چوبی/ میانگین: 25960 – سقف: 26138 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 23683 – سقف: 24200 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 22720 – سقف: 23789 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 28224 – سقف: 28528 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 22556 – سقف: 22750 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA – پتروشیمی شازند – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

افزایش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی برداشت روزانه گاز از سال آینده

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 96F560DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگاین گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) – پلیمر کرمانشاه – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 – پتروشیمی لرستان – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 – پلیمر کرمانشاه – جامبوبگ

 


دکاموند شیمی | مرجع و وارد کننده روغن ، مواد شیمیایی ، اسانس

منبع : wikiplast.ir
2021-07-26 17:34:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.