رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 4 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 4 بهمن 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی HP552R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 44052 – سقف: 44289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابتپلی پروپیلن نساجی Z30S – پتروشیمی مارون – جامبوبگ/ میانگین: 42210 – سقف: 42489 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 43876 – سقف: 45000 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 43362 – سقف: 43569 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 40763 – سقف: 43000 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 38890 – سقف: 40088 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی اروند – پالت پلاستیکی/ میانگین: 39253 – سقف: 40040 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 37779 – سقف: 38200 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 42566 – سقف: 42699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 41227 – سقف: 44178 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

حتما بخوانید :
افزایش ۲۵ درصدی تولید گوگرد در پالایشگاه ایلام

پلی پروپیلن شیمیایی C30G – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 39665 – سقف: 40000 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 39703 – سقف: 39899 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 40040 – سقف: 41266 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41111 – سقف: 42355تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 – پتروشیمی پلی نار – پالت چوبی/ میانگین: 39022 – سقف: 39255 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 40332 – سقف: 41000 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 39104 – سقف: 39600 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 40368 – سقف: 40599 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 41038 – سقف: 41110 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 39470 – سقف: 39889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 38637 – سقف: 39899 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 38344 – سقف: 39888 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

حتما بخوانید :
تصمیم نهایی اکسون‌موبیل برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی چین

 

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی HP500J – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 36057 – سقف: 36289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 35229 – سقف: 35318 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

نخ پلی استر SD485D96FAA – هشت بهشت کیش – پالت چوبی/ میانگین: 41279 – سقف: 41279 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 39540 – سقف: 39689 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500J – پتروشیمی مارون – جامبوبگ/ میانگین: 36271 – سقف: 36289 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

نخ پلی استر 48F180DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی/ میانگین: 42284 – سقف: 42790 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 34957 – سقف: 34979 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی/ میانگین: 39261 – سقف: 39500 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 34907 – سقف: 34944 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 34935 – سقف: 34978 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی غدیر – جامبوبگ/ میانگین: 37461 – سقف: 37993 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 37939 – سقف: 38399 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

حتما بخوانید :
حمایت جدید در بازار دلار

نخ پلی استر 48F280DTB – پلی اکریل ایران – پالت چوبی/ میانگین: 36962 – سقف: 37210 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی غدیر – جامبوبگ/ میانگین: 35783 – سقف: 36388 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 36925 – سقف: 37388 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

نخ پلی استر SD160D48FAA – هشت بهشت کیش – پالت چوبی/ میانگین: 47339 – سقف: 47339 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

 

 


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

نخ پلی استر 48F180DTC – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP565S – پتروشیمی شازند – پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA – هشت بهشت کیش – پالت چوبی

 

این گریدها معامله نشدند

منبع : wikiplast.ir
2022-01-24 16:23:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.